Stavebný úrad v obci by mal už fungovať

To, odkedy, je známe, ale to ako, vie zatiaľ málokto. V pondelok bol prvý pracovný deň stavebného úradu na miestnom obecnom úrade.

Čítajte viac »

Voľby župana si zopakujeme

Ako dopadli kandidáti na župana v Krásnohorskom Podhradí? Kto by sa stal predsedom Košického samosprávneho kraja, ak by to záležalo na Krásnohorčanoch? Svedčia tieto výsledky aj o tom, ako sa bude hlasovať v nasledujúcich voľbách? Posúďte sami:

Čítajte viac »

Volebné výsledky pod hradom

Prinášame počty hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja  /KSK/ v Krásnohorskom Podhradí a sumár volebných čísel. 

Čítajte viac »

Budú lietať facky alebo argumenty?

Pravdepodobne to druhé, aspoň to by malo byť cieľom dnešného stretnutia vlastníkov poľovných pozemkov a zástupcov dvoch združení poľovného združenia Krásna Hôrka – Bučina a poľovníckej organizácie Ostrý vrch. Skôr však môžu účastníci dnešného stretnutia v priestoroch kultúrneho domu očakávať ostrú výmenu názorov, ako pokojné zhromaždenie.

Čítajte viac »

O čom sa na septembrovom zasadnutí rokovalo a o čom nie

Včerajšie zasadnutie obecného zastupiteľstva malo mať dlhý a napätý priebeh. Ani jeden z predpokladov sa nakoniec nesplnil.  Po dvojmesačnej prestávke v rokovaní a bohatom programe schôdze sa to očakávalo. Dva najkontroverznejšie body programu nakoniec vypustili.

Čítajte viac »

Boj dvoch poľovných združení po včerajšej schôdzi pokračuje

Už pred štvrtkovým zasadnutím obecného zastupiteľstva sme tu písali o tom, že sa očakáva  stret záujmov dvoch združení, ktoré chcú výkon práva poľovníctva v v lesoch v podhradí pre seba: – poľovné združenie Krásna Hôrka – Bučina, ktoré vzniklo v roku 2003 a ktoré má momentálne pod palcom poľovný revír Ostrý vrch, uznaný rozhodnutím Štátnej správy […]

Čítajte viac »

Zasadajú po dvojmesačnej prestávke (aktualizácia)

Po letných prázdninách je zajtra – 26. septembra 2013 – na programe rokovanie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí. Začne o 17.30 v klube pri kultúrnom dome. Aj napriek uzneseniu, ktoré hovorí, že sa nebude zasadať v auguste,  aj napriek množstvu žiadostí, problému so stavebným úradom, posledné zastupiteľstvo bolo v júni.

Čítajte viac »

Výzva pre Krásnohorčanov v otvorenom liste: mali by si vstúpiť do svedomia! Podľa písomnosti starosta svojím prístupom zraňuje občanov.

Včera mohli obyvatelia Podhradia nájsť v schránkach list s nadpisom „TAKTO SA TO NEROBÍ !!!“  Odosielateľ (odosielatelia) v ňom opisujú júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva a hlasovanie o odpredaji obecných pozemkov v rómskej osade tamojším obyvateľom: „So zatrpknutím sme asi 20 minút počúvali ako pán starosta obce Peter Bollo čítal svoju „obdarovaciu“ listinu, ktorú potom následne bez […]

Čítajte viac »

Bude sa pod hradom svietiť?

Na svojom poslednom zasadnutí, júnovom, rozhodol poslanecký zbor o tom, že sa vyčlenia potrebné prostriedky na rekonštrukciu osvetlenia v obci a na  osvetlenie areálu pod hradom. V oboch prípadoch by sa malo jednať o sumu 20 tisíc eur, prvých dvadsať by malo odísť z obecnej pokladne, osvetlenie hradného parkoviska by sa malo financovať zo sponzorského […]

Čítajte viac »

Horúci zemiak, či vzájomná dohoda?

19. júna 2003 uzavrelo mesto Rožňava s obcou Krásnohorské Podhradie zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, na dobu neurčitú. Jej predmetom bolo zriadenie spoločného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy pre obec na úseku ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, výstavby a územného plánovania. Podpísali ju vtedajší štatutári obce a mesta, Štefan Szarka […]

Čítajte viac »