Stavebný úrad v obci by mal už fungovať

To, odkedy, je známe, ale to ako, vie zatiaľ málokto. V pondelok bol prvý pracovný deň stavebného úradu na miestnom obecnom úrade.

Mestský úrad Rožňava totiž zmluvu uzavretú medzi Podhradím a Rožňavou o spoločnom obecnom úrade vypovedal 17. júla tohto roku. Jej predmetom bolo pôvodne zriadenie spoločného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy pre obec na úseku ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, výstavby a územného plánovania. Podpísali ju vtedajší štatutári obce a mesta, Štefan Szarka a František Kardoš. Výpovedná lehota začala plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, teda 1. septembra. V skutočnosti sa tak medziobdobie, počas ktorého mal miestny obecný úrad možnosť sa na vzniknutú situáciu pripraviť, natiahlo na 4 mesiace.

Zmluva o spoločnom obecnom úrade bola uzavretá v apríli 2003. V tom istom roku preniesol štát na obce výkon stavebných úradov. V praxi to znamenalo, že ak ste v Krásnohorskom Podhradí podali akúkoľvek žiadosť, súvisiacu s vyššie vymenovanými činnosťami, tá putovala do Rožňavy, kde sa ňou zaoberal príslušný pracovník stavebného oddelenia.

Až do júla, kedy z tohto odboru (rožňavského) odišli traja pracovníci a kedy mesto došlo k záveru, že agenda obce pod hradom presahuje ich možnosti. Oficiálnymi dôvodmi výpovede boli aj zvýšené nároky na pohonné hmoty a poštovné.

Čo sa medzitým udialo

Miestni obyvatelia, presnejšie majitelia parciel pod rómskou osadou, sa rozhodli spísať petíciu – proti zbytočným prieťahom v správnych konaniach týkajúcich sa konaní ohľadne zastavaných súkromných pozemkov. Po vyzbieraní vyše 140tich podpisov sa ju rozhodli odovzdať na obecný úrad – 9. augusta. Čakali na odpoveď, keď nedošla do30tich dní, urgovali ju – 13. septembra. Následne sa odpovede dočkali: je potrebné, aby opravili formálnu chybu – ako adresát bol uvedený okrem obecného úradu aj samotný štatutár obce. To sa však nedá, keďže petícia aj s podpismi medzitým už „odišla“ do Rožňavy. Teraz sa pravdepodobne vracia „domov“ spolu s ostatnými podaniami.

Čo sa medzitým neudialo

Aj keby sa zdalo, že 4 mesiace ( a ďalší, predchádzajúci, pred obdržaním výpovede) sú postačujúce na to, aby sa kompetentní zariadili, nie je tomu tak. Ak by sme chceli špekulovať, povedali by sme, že samotné doručenie výpovede z Rožňavy bolo vyriešené elegantne. Tak, aby veľmi nenarušilo prípravu volieb do vyšších územných celkov (ani predvolebné kampane). Z mestského úradu sme sa odpovedí na otázky ohľadne výpovede a odovzdania agendy, nedočkali, ani po dvoch týždňoch čakania.

Čo sa deje na obecnom úrade

Príslušný odpor pre prenesený výkon štátnej správy a pre obec – a kľúčový stavebný odbor funguje (?) tretí deň. Teorectiky sa žiadosť týkajúca sa stavebného konania, životného prostredia, ba i územného plánovania už nebude nikam posielať. Či bude v termíne vybavená, je ešte otázne. Z Rožňavy sa totiž do Podhradia vrátilo 53 žiadostí. Z toho 50 spisov sa týka rómskej osady.

Ako píše starosta obce v odpovedi pre noviny: „Práve v týchto dňoch dochádza k preberaniu agendy. V priebehu budúceho týždňa, t. z. od 2.12.2013 do 6.12.2013 by mala byť prevzatá kompletná agenda vybavená aj nevybavená. Tieto stavebné konania (nevybavené – pozn. redakcie) dodnes nie sú ukončené, pričom pri väčšine z nich prešla lehota odo dňa podania žiadosti k dnešnému dňu presahujúca 400 kalendárnych dní !!! Čo si myslím , že konanie Spoločného obecného úradu je maximálne protizákonné, na čo som spoločný obecný úrad v Rožňave upozornil aj dvoma urgenciami, na ktoré sme do dnešného dňa nedostali žiadnu odpoveď, aj keď od podania urgencií už prešlo 90 dní. Na úseku životného prostredia máme do dnešného dňa jeden neukončený spis, ktorý je ešte v zákonnej lehote.

Kto sa ujme tejto záľahy papierov

Do poslednej chvíle bolo zahalené rúškom tajomstva, či bude na obecný úrad prijatá nová posila, alebo sa bude celá vec riešiť externe. Aj keď Pavol Burdiga už v júli počas rozpravy o výpovedi naznačil že: „bude mať on vlastnú pracovníčku a budú tieto veci stíhať “. Peter Bollo odhaľuje pozadie výberu: „Odo dňa doručenia výpovede Spoločného obecného úradu Rožňava som začal intenzívne hľadať odborne spôsobilého pracovníka, ktorý by mohol vykonávať činnosť stavebného úradu. Bohužiaľ, nebolo to vôbec ľahké, aj keď som oslovil viacerých odborníkov, buď to odmietli z podobného dôvodu ako Mesto Rožňava, alebo uchádzači o toto miesto nemali odbornú spôsobilosť. Na poslednú chvíľu sa mi podarilo osloviť odborníka, ktorý pracuje v danej sfére viac ako 30 rokov. Tento pracovník nastúpi do úradu od 1.12.2013, túto činnosť bude pre obec vykonávať externe. „

Z neoficiálnych zdrojov je známe, že nová posila sa už bola na stretnutí poslancov v priebehu uplynulého týždňa predstaviť. Pri predbežnom uvedení cien za výkon tejto práce sa údajne niektorí z poslancov chytali za hlavy. Nepáčil sa im ani spôsob výkonu práce, keďže kandidát na referenta pochádza z Košíc a agenda sa mu bude musieť nejakým spôsobom doručovať. Keďže by spisy nemali opustiť priestory miestneho úradu, budú sa musieť vyhotovovať kópie alebo scanovať?

Svoj názor na vzniknutú situáciu tiež vyjadruje starosta jednoznačne: „Obec je presvedčená, že k tejto výpovedi došlo z dôvodu jednorazového zaťaženia Spoločného obecného úradu Rožňava žiadosťami o dodatočnú legalizáciu čiernych stavieb v lokalite cigánska osada. Nakoľko sa jedná o chúlostivú problematiku nielen v našej obci, ale táto problematika má celoslovenský charakter a v obavách o vzniknutie precedensu dávajú od spomínaného problému ruky preč všetky úrady a inštitúcie, ktoré by tento problém riešiť mohli. Som pevne presvedčený, že aj k tomuto rozhodnutiu MsZ Rožňava o výpovedi zmluvy došlo práve z tohto titulu.

Aj napriek uvedenému, v Krásnohorskom Podhradí nič nenasvedčuje tomu, že by mali obavy z ďalšieho náporu žiadostí. Ako bude zabezpečený bežný chod stavebného odboru obecného úradu, nie je z uvedených odpovedí celkom jasné.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.