Nepovolený zákaz

 

Asi takto sa dá zhrnúť do dvoch slov to, čo sa v Krásnohorskom Podhradí udialo v posledných dvoch týždňoch. I keď kauze s dopravnými značkami zrejme niečo predchádzalo a bude mať aj svoju dohru. 

Približne začiatkom marca sa v troch uliciach obce zjavili stĺpy, zabetónované a pripravené na osadenie značiek. O pár dní na to, uprostred pracovného týždňa dalo vedenia obce na stĺpy osadiť dopravné značky, resp. značky navlas podobné dopravným, zakazujúce státie na troch uliciach a jednej odbočke medzi rodinné domy. Jednalo sa o ulice Osloboditeľov, Banícku a 1. mája, práve na týchto malo po oboch stranách vozovky stáť množstvo áut a práve obyvatelia týchto ulíc sa mali sťažovať na ich nepriechodnosť. Keďže sťažovateľom malo byť vyhovené, na pár hodín sa osadili značky, zakazujúce státie.

Značka „Zákaz státia“ sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania a pod. Zákon hovorí aj to, že pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.

To, že sa nebude môcť parkovať pozdĺž vozovky a vidina každodenného upratania vozidla do dvora, sa zrejme prestalo páčiť niekomu z miestnych a tak sa okrúhle značky dlho na stĺpoch neohriali. Vydržali iba do rána nasledujúceho po osadení. Všetky, okrem jednej, boli totiž „zasprejované“ čiernou farbou. Hnev dotyčného neochladol ani po tomto výkone a tak sa koncom prvého marcového týždňa mohli obyvatelia presvedčiť o tom, ako to dopadne, ak sa vedenie nezaujíma o  ich názor. Neznámy vandal poohýbal, pre istotu, i stĺpy.

Zvláštne je, že ten, kto značky osadil, sa nezaujímal ani o názor kompetentných. V tomto prípade sa jedná o príslušný dopravný inšpektorát a každý návrh na osadenie dopravného značenia ( líniové, trvalé alebo dočasné ), dopravného zariadenia (merače rýchlosti, meteostanice) na všetkých pozemných komunikáciách v zmysle § 3 Zák. č. 135/1961 (cestný zákon) podlieha schváleniu podľa vecnej a miestnej príslušnosti. Dôležité je tiež to, aby sa pri spracovaní projektovej dokumentácie dopravného značenia dodržali základné normy. Projekt môže spracovať len autorizovaná osoba, zapísaná v zozname autorizovaných inžinierov v zmysle zákona č. 236/2000 Z. z.

To, aký je postup pri osadení dopravných značiek /ďalej DZ, v odpovedi/, sme sa snažili dozvedieť. „Okresný dopravný inšpektorát v Rožňave nevie zaujať stanovisko k predmetným DZ, nakoľko nevie o ktoré v tomto prípade ide. Zrejme ide o miestne komunikácie v obci, čiže správcom komunikácií je Obecný úrad Krásnohorské Podhradie. Okresný dopravný inšpektorát po vykonaní kontroly dopravného značenia a preverenia skutočného stavu vydá stanovisko.

Aký je správny postup v situácii, ktorá nastala? Keďže Okresný dopravný inšpektorát v Rožňave nemá vedomosť o osadení predmetného trvalého dopravného značenia (č. B 33 – zákaz státia) na 5 miestach v obci Krásnohorské Podhradie a taktiež neeviduje rozhodnutie o určení dopravného značenia, vydané správcom komunikácie, musí v tomto prípade preveriť osadenie jednotlivých značiek na mieste, určiť „staničenia“ nelegálneho dopravného značenia /DZ/, druh komunikácie, kde sa tá ktorá značka nachádza a vyzvať príslušný cestný správny orgán o doplnenie žiadosti o vydanie stanoviska, konzultáciu, alebo prípadné odstránenie DZ.  Je potrebné podotknúť, že tomuto mal predchádzať návrh všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní na verejnom priestranstve alebo inom spôsobe organizovania dopravy na miestnej komuikácii.  Ten by aspoň mali možnosť obyvatelia pripomienkovať.

Namiesto tohto zákonného postupu sa už aj tak rozhorčení obyvatelia obce pod hradom, prostredníctvom reportáže komerčnej televízie dozvedeli, že je podané trestné oznámenie. Keďže na výrobu a umiestnenie značenia sa vydali peniaze z obecnej kasy, starosta Peter Bollo ho podal na neznámeho páchateľa. V priamom vysielaní odznelo od starostu aj podozrenie: „Áno, myslím si, že za vandalizmus v obci môžu obyvatelia“. Čo však s porušením zákona ešte pred samotnou realizáciou nápadu na umravnenie vodičov? Bez stanoviska dopravného inšpektorátu je značenie nelegálne? Je logické žiadať náhradu škody, ak vznikla po predchádzajúcom nelegálnom konaní? Neplatí zákon pre každého rovnako aj (ani) v tomto prípade?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.