Barczi: Neostáva mi nič iné, len pamiatkárom dôverovať

Ako sme vás už informovali, o názor na výstavbu v ochrannom pamiatkovom pásme hradu sme požiadali dvoch naslovovzatých odborníkov – Júliusa Barcziho, zástupcu generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea a novovymenovaného riaditeľa SNM-Múzea Betliar a Editu Kušnierovú, historičku a dlhoročnú zanietenú pracovníčku Krajského pamiatkového úradu, resp. jeho pracoviska v Rožňave.

Čítajte viac »

Utajovaná stavba je GSM stanica Telekomu

Priamo pod hradom Krásna Hôrka, neďaleko miestnej základnej školy a materskej škôlky započala týždeň pred Vianocami výstavba. Niečoho, o čom obyvatelia nemali ani potuchy. O plánoch stavať na hradnom kopci dokonca nevedeli ani poslanci obecného zastupiteľstva – bývalí, terajší ani náhodou, zrejme okrem členov strany a kandidátov za stranu Most-Híd. Znovuzvolená poslankyňa tejto politickej strany – […]

Čítajte viac »

Ustanovujúce zasadnutie malo byť slávnostné

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí poznamenala hojná účasť.  Okrem zvyčajnej dvadsiatky občanov, pravidelne sa zúčastňujúcich stretnutí poslancov boli tentokrát prítomní aj príbuzní a podporovatelia staronového starostu Petra Bolla (Most-Híd) a zamestnanci obecného úradu. Všetci boli súčasťou aktu, ktorého slávnostný ráz sa miestami zvrhával na tragikomédiu.

Čítajte viac »

Pilotný chaos

V prípade usporiadania vlastníckych vzťahov v Krásnohorskom Podhradí v tunajšej rómskej osade pôjde o pilotný projekt, ktorý by mal byť príkladom pre všetky ostatné obce, v ktorých k usporiadaniu zatiaľ nedošlo. Zámena pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav nie je  celkom nový nápad, možno v tom, že ho teraz zastrešuje ministerstvo vnútra a úrad splnomocnenca Petra Polláka a […]

Čítajte viac »

Pozemkové úpravy začali, prípravným konaním. Zatiaľ bez vedomia vlastníkov pôdy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo  “Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity”. Termín jej uzávierky bol 14. apríl 2014. Podporovaných aktivít bolo viacero, medziiným aj podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít. Na podnet vajdu Ľudovíta Gunára, poslanca Róberta Darvaša a rómskeho výboru, ktorí splnomocnenca Petra Polláka kontaktovali, im regionána kancelária […]

Čítajte viac »

Tri ulice budú pred voľbami opravené

 Obec Krásnohorské Podhradie uzavrela s firmou Skanska SK, a.s. zmluvu o asfaltových úpravách miestnych komunikácií v obci. Konkrétne sa jedná o tri priečne ulice Osloboditeľov, v poradí počnúc od odbočky zo štátnej cesty E 571, od motela. Podľa zmluvy mala byť stavba odovzdaná zhotoviteľovi najneskôr 22. októbra 2014, práce musia byť hotové do konca októbra […]

Čítajte viac »

Pozemky v osade pod hradom vymenia. Zaplatí to úrad vlády, cena je predražená.

Krásnohorské Podhradie sa stane modelovým príkladom toho, ako sa usporiadajú vlastnícke vzťahy medzi Rómami a pôvodnými majiteľmi pôdy pod osadou. Vládny splnomocnenec pre rómske komunity už dávnejšie potvrdil, že vlastníkom sa ponúknu náhradné pozemky a celý proces sa zastreší formou jednoduchých pozemkových úprav. V Podhradí už bola – bez veľkých ovácií – vypísaná verejná súťaž, […]

Čítajte viac »

Starostova odpoveď, zástupcov podpis

Okresný úrad Rožňava, konkrétne jeho odbor všeobecnej vnútornej správy vydal v priebehu marca 2014 rozhodnutie, prostredníctvom ktorého uznal starostu Petra Bolla (Most-Híd) a jeho zástupcu Štefana Kúna (nez.) vinnými z priestupku na úseku práva na prístup k informáciám. Spáchania tohto priestupku sa mali dopustiť tým, že na žiadosť Štefana Szaniszlóa /na snímke so starostom/, ktorú […]

Čítajte viac »

Petičné peripetie v Krásnohorskom Podhradí

Mesto Rožňava vypovedalo 17. júla 2013 zmluvu s obcou Krásnohorské Podhradie o spoločnom obecnom úrade, uzatvorenú pred desiatimi rokmi. V rámci preneseného výkonu štátnej správy fungoval v Rožňave aj stavebný úrad pre obec. Stavebný odbor začal v obci pracovať 1.decembra a v rámci prebratej agendy sa do obce pod hradom vrátilo 53 nevybavených žiadostí, z […]

Čítajte viac »

Neplatná alebo neexistujúca zmluva?

Pred dvoma rokmi, počas zasadnutia finančnej komisie, ktorá vtedy pripravovala rozpočet obce na rok 2012, navrhol starosta výmenu služobného auta /na snímke/, z úsporných dôvodov. Nové vozidlo, lepšie – Ford Galaxy (2,0 TDCi) – bolo pravdepodobne už predtým vyhliadnuté, keďže deň po odhlasovaní jeho kúpy sa poň starosta Peter Bollo (Most-Híd) vybral do prešovského autobazáru. […]

Čítajte viac »