Barczi: Neostáva mi nič iné, len pamiatkárom dôverovať

Ako sme vás už informovali, o názor na výstavbu v ochrannom pamiatkovom pásme hradu sme požiadali dvoch naslovovzatých odborníkov – Júliusa Barcziho, zástupcu generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea a novovymenovaného riaditeľa SNM-Múzea Betliar a Editu Kušnierovú, historičku a dlhoročnú zanietenú pracovníčku Krajského pamiatkového úradu, resp. jeho pracoviska v Rožňave.

Priamo pod hradom Krásna Hôrka totiž započala výstavba, o ktorej, okrem pár vyvolených, nemal nikto ani poňatia. Dodatočne vysvitlo, na základe informácií z pamiatkového úradu, že sa jedná o stavbu GSM stanice spoločnosti Slovak Telekom (čítajte tu). Na úrad sa vybraný projektant spoločnosti obrátil prvýkrát 7.decembra 2012, s tým, že už vtedy navrhol ako lokalitu umiestnenia základovej stanice  parcely na hradnom kopci  (C 3731 a 3735). Vlastník pozemkov, Slovenský pozemkový fond vydal súhlasné stanovisko 4. septembra 2013. Pamiatkový úrad odobril stavbu ako prípustnú, keďže stĺp, na ktorom budú vysielače umiestnené, sa nedostane do pohľadov na hradný kopec z príjazdových ciest, a učinil tak 24. októbra 2013. V čase riešenia  umiestnenia stavby a vydávania povolení bola riaditeľkou SNM-Múzea Betliar toho času už odvolaná Eva Lázárová.

Slovenské národné múzeum, ktoré má Krásnu Hôrku v správe, síce dotknutou inštitúciou v tomto procese nie je, ale informovanou by mohlo byť. To je aj názor súčasného riaditeľa múzea, Júliusa Barcziho: „Čo sa týka stožiaru, naše múzeum nikto nekontaktoval, tým pádom som sa o jeho výstavbe dozvedel len od ľudí z obce.“ A dodáva: „ale považoval by som za slušné zo strany investora nás o tom informovať…„.

Aj napriek tomu, že v čase plánovania a schvaľovania stavby pôsobil ešte v Bratislave, je všeobecne známe, že región, odkiaľ pochádza a historické dedičstvo po Andrássyovcoch mu nie sú ľahostajnými. Preto nás zaujímal názor odborný i súkromný na stavbu, započatú priamo pod národnou kultúrnou pamiatkou. Reagoval nasledovne: „Hneď, ešte pred sviatkami, som kontaktoval pani Šmelkovú z Krajského pamiatkového úradu , ktorá ma ubezpečila, že projektová dokumentácia k výstavbe bola pamiatkarmi schválená, a že stavba bude rešpektovať svoje okolie a teda aj hrad. Keďže naša inštitúcia je vo veci nezainteresovaná, neostáva mi nič iné len kolegyniam z KPÚ dôverovať a dúfať, že sa bude realizovať tá stavba, ku ktorej sa vyjadrovali.“

Čo hovorí územný plán obce

Aj keď v zadaní pre územný plán obce Krásnohorské Podhradie sa dalo nájsť, že v horizonte 5-tich rokov od schválenia plánuje spoločnosť T-Com (v tom čase názov spoločnosti) umiestniť základovú stanicu na zlepšenie pokrytia signálom, netvrdili však, že najvhodnejšia pozícia bude priamo pod hradom Krásna Hôrka. V zadaní bola aj poznámka, že konkrétnu lokalitu oznámia až po zistení všetkých skutočností, potrebných pri výbere vhodného umiestnenia, ktoré musí byť prístupné z verejnej komunikácie. Ako je oblasť prístupná, v čase započatia výstavby, je zrejmé z priloženého snímku. Z neovereného zdroja dokonca prednedávnom preniklo na verejnosť, že prvotne si ako najvhodnejšie umiestnenie spoločnosť vybrala strechu miestnej základnej školy, boli však odmietnutí.

Medzi hlavné úlohy a ciele riešenia územného plánu patrí aj vymedzenie a ochrana chránených území, objektov a ochraných pásiem a zabezpečenie historického dedičstva. Dokonca, jedným zo záväzných regulatívov plánu je rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov objektov s ich ochrannými pásmami. Pre účely územného plánu sú ochranné pásma jednotlivých pamiatok rozdelené na sektory. Pri sektore 1 s názvom hradný svah sa doslova uvádza: „Ďalšia zástavba územia je vylúčená. Juhovýchodný, južný a juhozápadný svah hradného kopca je potrebné udržiavať v súčasnom charaktere s porastom prirodzenej trávnato- bylinnej vegetácie.„. Chránené časti obce sa stanovujú v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Aj keby mal príslušný stavebný úrad (čiže obecný úrad v tomto prípade) k dispozícii najlepšie posudky a „najsúhlasnejšie“ stanoviská, vždy má pri vydávaní stavebného povolenia posledné slovo, posudzuje jednotlivé vyjadrenia aj námietky. Dokonca, v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže požiadať o predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; a podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. A podľa zákona nemôže stavebný úrad vydať povolenie proti svojmu vlastnému územnému plánu.

Ďalšou zvláštnosťou celého procesu a rozhodnutí zainteresovaných inštitúcií je, že kancelária splnomocnenca pre rómske komunity, Slovenský pozemkový fond a Obec Krásnohorské Podhradie už od počiatku roka 2014 pracujú na pilotnom projekte usporiadania vlastníckych vzťahov v tunajšej rómskej osade. A niekoľko mesiacov trvalo tímu, na projekte pracujúcom, aby vybral vhodnú lokalitu pre náhradné pozemky, ktoré by sa ponúkli súkromným vlastníkom na výmenu. Niekoľkomesačné hľadanie prinieslo výsledok v podobe parciel na hradnom kopci, tých istých, na ktorých medzičasom vyrástli základy stavby vysielača pre súkromnú spoločnosť. Čo to bude znamenať pre nových vlastníkov, ak sa proces pozemkových úprav úspešne dovŕši?

Súvisiaci článok: Utajovaná stavba je GSM stanica Telekomu

Autor: zivopodhradom.sk (kat) Foto: BB, ŽpH (Július Barczi, počas dňa otvorených dverí na hrade Krásna Hôrka, uprostred novinárov a zvedavcov)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.