Utajovaná stavba je GSM stanica Telekomu

Priamo pod hradom Krásna Hôrka, neďaleko miestnej základnej školy a materskej škôlky započala týždeň pred Vianocami výstavba. Niečoho, o čom obyvatelia nemali ani potuchy. O plánoch stavať na hradnom kopci dokonca nevedeli ani poslanci obecného zastupiteľstva – bývalí, terajší ani náhodou, zrejme okrem členov strany a kandidátov za stranu Most-Híd. Znovuzvolená poslankyňa tejto politickej strany – Iveta Breznayová – bývajúca v tesnej blízkosti plánovaného zariadenia telekomunikačnej spoločnosti, totiž výstavbu pred nahnevanými občanmi a svojimi susedmi v decembri (2014) obhajovala a potvrdila, že všetky stanoviská a povolenia k nej sú v poriadku.

Roozhorčenie obyvateľov nemalo a nemá konca kraja, okrem obáv zo škodlivých vplyvoch na zdravie sa im nepáči, že sa stavba umiestnila tesne na úpätí kopca pod národnou kultúrnou pamiatkou, dokonca v jej ochrannom pásme. Množstvo občanov je pohoršených z postupu, akým bol zámer stavať utajovaný a zrealizovaný tesne po komunálnych voľbách,  v predsviatočnom čase. Časť z nich dokonca uvažuje o spustení petície za zastavenie stavby. Protesty proti umiestneniu GSM antén, zosilovačov, staníc pre šírenie signálu mobilných operátorov a telekomunikačých spoločností nie sú na Slovensku zriedkavými. Obyčajne sú však do nich zaangažovaní aj starostovia, stavebné komisie a poslanci, ktorí pred samotnou realizáciou takýchto plánov žiadajú umiestnenie ďalej od obytných budov alebo ho odmietajú celkovo.

Zistiť konkrétne, o akú stavbu ide, je v Krásnohorskom Podhradí tvrdým orieškom. Ani redaktor obecných novín nemá voľnejší prástup k informáciám ako bežný občan. Poslali sme preto na obecný úrad – štyrikrát – email so žiadosťou o sprístupnenie informácie v zmysle infozákona. Na oficiálny obecný email, neskôr aj na email ďalších dvoch pracovníkov obecného úradu. Márne, počas voľných dní je bežnou praxou, že je schránka preplnená, elektronická komunikácia je nemožná. Pre pretrvávajúce problémy bolo potrebné doručiť žiadosť osobne do podateľne.  Od 29.decembra sa tak nepodarilo zistiť, aký je postoj obecného úradu, ktoré inštitúcie vydali okrem pamiatkárov súhlasné stanoviská a kedy, a kedy vôbec prišiel realizátor stavby s myšlienkou zlepšenia signálu pre Krásnohorské Podhradie. Jediným známym údajom je ten, ktorý poskytli pamiatkári – záväzné stanovisko vydali 24. októbra 2013, pod č. KPUKE-2013/16843-2/67913/DR,DU.

Oslovili sme ďalších zainteresovaných – Slovak Telekom, ako pravdepodobného majiteľa stavby a Krajský pamiatkový úrad v Košiciach. Pamiatkový úrad ako jediný zareagoval promptne a informácie poskytol: “ Ide o umiestnenie GSM stanice Slovak Telekom a. s. pre potreby obce Krásnohorské Podhradie. Je to monorúra výšky 18 m, kotvená na betónovom základe. Jej umiestnenie bolo lokalizované tak, aby signál pokryl obec a zároveň sa stĺp nedostal do pohľadov na hradný kopec z príjazdových ciest. O záväzné stanovisko sme boli požiadaní spoločnosťou NEVITEL, a. s. Dunajská Streda, ktorá na základe splnomocnenia zastupovala Slovak Telecom a. s. dňa 17. 10. 2013.“.

Pochybnosti vyvstali aj ohľadne umiestnenia v ochrannom pásme pamiatky, podľa pamiatkostavu je však stavba prípustná a zdôvodňujú to nasledovne: „projektant musel preukázať, že stĺp nenaruší pohľady na hradný kopec. Svojím umiestnením za zástavbou, pod staršou prístupovou cestou na hrad, v skupine stromov nebude pohľady na hradný kopec rušiť. Pohľadov na samotný hrad sa stĺp vzhľadom na výšku umiestnenia hradu nedotkne.“.

Čudné je, že základy stožiaru, na ktorom budú umiestnené vysielače a prijímače pre signál pre celú dedinu, sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré ponúkol Slovenský pozemkový fond a všetky inštitúcie, zainteresované v pilotnom projekte, súkromným vlastníkom pôdy v krásnohorskej osade. V projekte, ktorý má na príklade Podhradia ukázať, že vlastnícke vzťahy v rómskej osade (i ostatných osadách) sa dajú vysporiadať k všeobecnej spokojnosti. GSM stanica však potrebuje aj prívod energie, a to znamená položenie káblov, vecné bremeno na pozemky a ďalšie komplikácie pre projekt zámeny pozemkov za tieto náhradné. Pritom pozemkový fond musí mať uzatvorenú zmluvu o nájme s Telekomom. Dokonca vydali k projektu súhlas dňa 4.9.2013 pod č. RV/2013/001520. Prečo sa potom jeho zástupcovia alebo starosta Peter Bollo (Most-Híd) počas rokovaní o pilotnom projekte v osade neozvali a stavbu na náhradných pozemkoch nezmienili? Na náhradných pozemkoch (parcely registra C 3731, 3735 a 3737) sa umiestni stavba a pred vlastníkmi pôdy v osade sa to zatají? Majú súhlasiť s pozemkovými úpravami a prijať, čo im nanútia, bez toho, aby boli oboznámení so všetkými skutočnosťami?

K tomu, či tu podľa pamiatkárov  nedochádza ku kolízii záujmov  a či spolupracovali s obcou alebo kanceláriou splnomocnenca pre rómske komunity aj v rámci pilotného projektu, sme dostali nasledujúcu odpoveď:  „O krokoch obce ohľadom pozemkových úprav nie sme informovaní, v tomto procese nevystupujeme ako dotknutý orgán, tým sme až v procese prípadnej výstavby na týchto pozemkoch. Na základe individuálnych podaní žiadateľov však vydávame záväzné stanoviská k legalizácii stavieb v rómskej osade.“.

Odporcovia umiestnenia vysielača/prijímača tvrdia, že dôjde k ďalšiemu zníženiu hodnoty nehnuteľností, naopak priaznivci takýchto zariadení hovoria o tom, že z dôvodu lepšieho technického vybavenia územia sa dá predpokladať, že dôjde k ich zvýšeniu. Ani v prípade vplyvu na zdravie nie je odborná ani laická verejnosť jednoznačná a jednotná, existuje veľmi málo dôkazov, že by žiarenie z antén mohlo mať negatívne účinky na zdravie ľudí. Dávka, ktorú antény  „vyžiaria“, je veľmi malá – asi tisícina až milióntina dávky z telefónneho prístroja, ale zas – k žiareniu dochádza  24 hodín denne a sedem dní v týždni. Ak by bola takáto anténa umiestnená na ktoromkoľvek z kopcov v okolí, znamenalo by to pokrytie aj pre okolité obce, v tomto prípade ide len o zlepšenie kvality pre Podhradie.

Čo je vlastne stanica siete GSM

Základňová stanica siete GSM alebo vysielač mobilného signálu je zároveň vysielačom aj prijímačom. Pokrýva signálom určitú oblasť, obyčajne plochu niekoľkých štvorcových kilometrov, prenáša signály do mobilných telefónov pomocou elektromagnetického poľa. Takáto stanica udržiava spojenie s mobilným telefónom, monitoruje jeho pohyb a zabezpečuje spojenie hovorov. V husto obývaných oblastiach sú stanice rozmiestňované zvyčajne tak, aby pokryli kompletne oblasť  a aby ostala bez „hluchých“ miest. V otvorenej alebo hornatej krajine je sieť základňových staníc redšia, no s vysokým výkonom. Stanice bývajú umiestnené na strechách domov alebo na kopcoch.

Poznámka redakcie: O názor sme požiadali aj riaditeľa SNM-Múzea Betliar a námestníka generálneho riaditeľa SNM Júliusa Barcziho i Editu Kušnierovú, historičku, ktorá ochranné pásmo hradu kedysi spracovala ako dlhoročná zanietená pracovníčka Pamiatkového úradu v Rožňave.

Autor: zivotpodhradom.sk (kat) Zdroj: Pamiatkový úrad Rožňava, Foto: BB

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.