O čom sa na septembrovom zasadnutí rokovalo a o čom nie

Včerajšie zasadnutie obecného zastupiteľstva malo mať dlhý a napätý priebeh. Ani jeden z predpokladov sa nakoniec nesplnil.  Po dvojmesačnej prestávke v rokovaní a bohatom programe schôdze sa to očakávalo. Dva najkontroverznejšie body programu nakoniec vypustili.

Kvôli problémom, či kvôli medializácii, či sú dôvody iné, predaj pozemkov v rómskej osade a prenájom výkonu práva poľovníctva sa vynechal. Všetci, ktorí prišli kvôli týmto témam septembrovej schôdze poslancov  – vlastníci pôdy v poľovnom revíri, poľovníci, štáb TV JOJ aj vlastník súkromného portálu – títo všetci miestnosť v kultúrnom dome krátko po začatí zasadnutia opustili.

Odloženie rozhodovania o tom, ktoré poľovné združenie bude mať pod palcom väčšiu časť revíru, mohlo mať aj pragmatické dôvody: k akémukoľvek prenájmu či predaju obecného majetku je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Bolo nad slnko jasné, že zasadnutia sa nezúčastnia dvaja z nich – Török a Juríni – obaja z pracovných dôvodov. Bolo otázne, ako sa zachovajú traja poslanci – Katona, Ferenc a Jánosdeák – ako budú hlasovať o prenájme, ktorý sa ich bytostne týka. Hlasy za prenájom by neboli v rozpore so zákonom, iba s etikou. Niektorí  volia v takomto prípade zdržanie sa, nehlasujú vôbec, dokonca odchádzajú z miestnosti, v ktorej rozprava a hlasovanie prebieha. Je pravdou, že sa to ešte neudialo v Podhradí.

Pre všetkých, ktorí sa štvrtkového sedenia poslancov zúčastniť nemohli, prinášame prehľad toho, čo sa schválilo a čo nie:

– v úvode rokovanie vystúpila autorka znaleckého posudku, ktorý oceňuje pozemky v osade, Mária Gyöngyösová, aby vysvetlila cenu i postup, akým sa k nemu dopracovala, keďže už dlhodobo sa pochybuje o správnosti výšky sumy

Zaujímavosť: jedným z faktorov, ktorý na cenu za m2 vplýva, je aj prítomnosť konfliktných skupín – nemusia nimi byť Rómovia – v okolí, resp. bezprostrednom okolí. Do posudku nie je zapracovaná realizácia kanalizácie v osade, lebo ju znalkyňa nevidela, nevedela o nej.

– počas diskusie navrhol predseda finančnej komisie Ladislav Katona vyhotoviť nový znalecký posudok, „z tretej strany“ – ako uviedol. Vypracoval by sa plošne pre celú obec (nielen osadu) a zákazku by podľa neho bolo najlepšie zadať  „do Nitry alebo do Bratislavy„.

Zaujímavosť: Katona /na snímke  vľavo/ vo svojom návrhu dvakrát zopakoval, že chce ohodnotiť  hrad (celú Krásnu Hôrku). Túto chybičku mu však netreba zazlievať, meno hradu sa bežne zamieňa s názvom obce, napr. v reportážach. Starosta Bollo podotkol, že to je „veľmi dobrý nápad“ – ďalší znalecký posudok.

– skupina majiteľov stánkov pod hradom (Kún, Kozlík a Račko) dostala úľavu na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 90% z vyrubenej dane. Nájom za užívanie obecného majetku im bol odpustený celkovo, oba na rok 2013.

Zaujímavosť: Úľava im bola poskytnutá aj minulý rok, v zápisnici z vtedajšieho zasadnutia sa však obdobie úľavy neuvádza. Budú žiadať o zníženie dane a odpustenie nájmu každý rok? A budú žiadať len oni alebo sa k nim pridajú ďalší? Strata, ktorú spôsobil pred viac ako rokom požiar hradu Krásna Hôrka sa totiž netýka len podnikateľov priamo v areáli pod ním.

– Peter Bollo bude po novom – s platnosťou od 1.septembra 2013 – zarábať 1913,- eur. Plat starostu sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, na základe údajov od Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobí sa koeficientom podľa počtu obyvateľov v obci. Podľa novely zákona sa plat môže navýšiť až o 70 %, rozhodnutím obecného zastupiteľstva.

Zaujímavosť: Starosta počas minulého roka dostával mesačne 1557,- €, ostal na hranici stanovenej zákonom – bez navýšenia, čo bol pokles oproti predminulému roku o 134,- €.  Poslanci totiž hlasovali na dvakrát a časti z nich sa vtedy pomiešali návrhy, ako neskôr, po skončení schôdze priznali.

– dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov – bod 6 – sa týkal prenájmu v budove obecného úradu pre Slovenskú poštu. Tá doteraz, podľa zmluvy, užívala spodnú časť budovy bezplatne, hradili iba náklady za poskytnuté služby (voda, elektrina, plyn). Po novom chce obecné zastupiteľstvo peniaze aj za samotný prenájom vo výške stanovenej všeobecne záväzným nariadením.

Zaujímavosť: Slovenská pošta a.s. chcela zmluvu predĺžiť až do roku 2028, obec je podpíše, iba ak na nej bude uvedená doba určitá, do roku 2018.

– žiadosti o odkúpenie pozemkov Róberta Zubatého a Mareka Tindúra a žiadosti o prenájom pozemku Jozefa Zubatého a Zoltána Rusnyáka boli zamietnuté.

Zaujímavosť: prerokovanie, resp. zamietnutie majetkoprávnych záležitostí bolo rýchle aj vďaka obligátnemu postupu: všetky boli prerokované počas pracovných stretnutí poslancov. Nie všetky okolnosti a dôvody rozhodovania boli prítomným aj objasnené.

Zaujímavosť č.2 : Marek Tindúr, obyvateľ Rožňavy, mal záujem o odkúpenie pozemku pod dvojdomom na Lipovej ulici, ktorý bol na základe staronového rozhodnutia po rokoch zbúraný a ktorý pôvodne slúžil ako čeľadinec.

– 17. júla 2013 schválili rožňavskí poslanci výpoveď zmluvy  spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy. Výpoveď bola do Podhradia doručená 1. augusta 2013. Krásnohorskí poslanci včera vzali oznámenie na vedomie.

Je to nezaujímavé? Nikto sa nespýtal na vytvorenie stavebného odboru, nového pracovníka, či nebodaj konkurz na miesto stavebného referenta, plat ani agendu nového človeka.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.