Veľa pamiatok, málo ochrany

V Krásnohorskom Podhradí, v obci kde žije vyše 2,5 tisíc obyvateľov, je kultúrnych pamiatok požehnane. Tých, ktoré sú zaradené do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky, je tiež viac ako dosť.  Nie je zrejmé, že by bola na Slovensku ešte jedna takáto obec, v ktorej by ich bolo viac, v jednom katastrálnom území. Preto je o […]

Čítajte viac »

Aktivity obce v prospech Rómov odmenené dotáciou

Prednedávnom sme písali o pilotnom projekte, prostredníctvom ktorého sa majú upraviť vlastnícke vzťahy v osade v Krásnohorskom Podhradí. Pozemky súkromných vlastníkov pod rómskou osadou sa zamenia za náhradné, ktoré ponúka Slovenský pozemkový fond, pretože obec k dispozícii potrebný objem pôdy nemá. Postup pozemkových úprav by mal byť nasledovný: zistí sa záujem vlastníkov pôdy pod osadou, ak […]

Čítajte viac »

Kosti III.

Po tom, ako v priebehu mája tohto roku došlo počas výkopových prác k odkrytiu starých hrobov v blízkosti rímsko-katolického kostola Všechsvätých v Krásnohorskom Podhradí, po tom, ako sa zdvihla vlna pohoršenia kvôli vyhádzaným ľudským pozostatkom a neskôr vlna nenávisti a odporu voči autorovi článkov o tom, čo sa udialo, žiada si príbeh o kostiach vo […]

Čítajte viac »

Kosti II.

Na webovej stránke Krajského pamiatkového úradu Košice je ako aktualita zverejnená nasledovná výzva: PODNETY – Pokiaľ máte podozrenie, že niekde na území košického kraja dochádza k poškodzovaniu pamiatkových hodnôt, pošlite nám údaj alebo fotografiu na mailovú adresu podatelna.ke@pamiatky.gov.sk – budeme vďační za spoluprácu verejnosti a preveríme každý podnet, aj anonymný.

Čítajte viac »

Kosti

Kostol Všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí patrí miestnej farnosti rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely, bohoslužby. Podľa niektorých záznamov pochádza zo začiatku 14. storočia, nachádza sa na úpätí kopca, na vrchole ktorého sa týči národná kultúrna pamiatka – hrad Krásna Hôrka. V 15. storočí a následne aj koncom 16. storočia prešiel gotický […]

Čítajte viac »

Podomový predaj je v obci zakázaný, obyvatelia to však nevedia

Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili poslanci uznesenie, ktoré presne hovorí, že: “ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zákaz podomového predaja na celom území obce Krásnohorské Podhradie .“ Na margo tohto uznesenia starosta obce Peter Bollo v rozprave uviedol, že sa k nemu v poslednom čase dostávajú sťažnosti od obyvateľov, v predošlom období došlo k obťažovaniu občanov […]

Čítajte viac »

Prvé tohtoročné zasadnutie bez konkrétnych výsledkov

Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva (26.3.) síce prijali poslanci niekoľko uznesení, avšak celkovo nebolo zasadnutie také, ako by sa po troch mesiacoch prestávky predpokladalo. To predchádzajúce sa totiž uskutočnilo 20.12.2012.

Čítajte viac »

Zmenia sa názvy ulíc

O téme sme už raz písali, na portáli www.krasnahorka.info, pred dvoma rokmi. Návrh poslanca Ľudovíta Baffyho je s odstupom času opäť  „na stole“. Je faktom, že okrem tohto  veľa iných  z dielne poslanca, zastupujúceho v poslaneckom zbore SMK, nepochádza.

Čítajte viac »

Petícia za odvolanie kontrolóra finišuje

Zbieranie podpisov pod petíciu za odvolanie obecného kontrolóra sa začalo v priebehu decembra, pokračovať bude ešte pár dní.

Čítajte viac »

Zsolt Simon: Riešením je dohoda s pozemkovým fondom a zámena pozemkov

V piatok, 5.októbra sa do Krásnohorského Podhradia dostavil na návštevu obce i rómskej osady bývalý minister pôdohospodárstva, terajší opozičný poslanec Zsolt Simon.

Čítajte viac »