Petícia za odvolanie kontrolóra finišuje

Zbieranie podpisov pod petíciu za odvolanie obecného kontrolóra sa začalo v priebehu decembra, pokračovať bude ešte pár dní.

Aktivisti, ktorí sa o zber podpisov usilujú, majú čas približne do polovice februára, keďže by žiadosť o odvolanie, podporenú podpismi obyvateľov, chceli odovzdať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. To sa v januári (aj kvôli dovolenke starostu obce) nekonalo, ďalšie by sa malo podľa uznesenia z minulého roka uskutočniť (vždy) posledný utorok v mesiaci. Podľa štatútu obce sa má akákoľvek žiadosť (podnet, sťažnosť) odovzdať  v dostatočnom predstihu tak, aby ju mali poslanci k dispozícii spolu s materiálmi a aby mohla byť zaradená do programu rokovania.

Štatút obce hovorí, že v prípade existencie obecnej rady by tá mala pripraviť materiály v 10-dňovom predstihu, v tomto prípade je to na starostovi a poslancoch, prípadne na príslušnej komisii, ak je potrebné jej stanovisko.

Signatári petície (i podpísaní občania) žiadajú obecné zastupiteľstvo o odvolanie kontrolóra z dôvodu hrubého zanedbávania povinností vyplývajúcich z jeho funkcie. Kontaktnou osobou pre záujemcov o podporu žiadosti je Štefan Szaniszló, podpisy však zbiera spoločne s viacerými obyvateľmi.

Kontrolórom v obci je Ing. Oto Badín, do funkcie ho vymenovali predošlí poslanci po odvolaní jeho predchodkyne. Šesťročné funkčné obdobie má uplynúť o dva roky, na jar (zvolený v apríli 2009).

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo je mu za svoju činnosť zodpovedný. Vykonáva kontroly, preveruje,vypracúva odborné stanoviská. Zúčastňuje sa obecných zastupiteľstiev s hlasom poradným. Práve toto sa mu stalo pravdepodobne osudným – účasť na posledných zasadnutiach, kde sa prejednávala problematika predaja obecnej pôdy v miestnej rómskej osade.

Na  prvom decembrovom zasadnutí (boli dva + jedno s nedostatočným počtom poslancov) sa totiž poslanci uzniesli na odpredaji pozemkov pod rómskou osadou za cenu stanovenú znalcom, pričom v rámci rozpravy k tomuto bodu a neskôr i diskusii viac ráz kontrolór obce predniesol svoje stanovisko.

V súčasnosti je okrem petície známe aj podanie podnetu na prácu kontrolóra od ďalšieho obyvateľa obce, čo nie je prvý prípad nespokojnosti.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.