Prvé tohtoročné zasadnutie bez konkrétnych výsledkov

Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva (26.3.) síce prijali poslanci niekoľko uznesení, avšak celkovo nebolo zasadnutie také, ako by sa po troch mesiacoch prestávky predpokladalo. To predchádzajúce sa totiž uskutočnilo 20.12.2012.

Už pred pár mesiacmi poslanecký zbor prijal uznesenie, na základe ktorého obyvatelia rómskej osady mali od 1.januára 2013 platiť nájomné za obecné pozemky, v prípade, ak do stanoveného termínu (koniec roka 2012) nepožiadajú o ich odkúpenie pod svojimi domami. Malo by sa jednať podľa vyjadrení obce o cca 50 obydlí. Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa vo veci snažilo vedenie obce nejakým spôsobom pokročiť.  Nie je vyhotovený geometrický plán, nie sú vyzvaní ani obyvatelia osady, aby si dali zamerania zhotoviť, nie je na základe čoho pripraviť nájomné zmluvy. Pôvodne sa čakalo sa na vyhotovenie znaleckého posudku. Prečo by sa však mala cena nájomného, ak by malo byť dočasným riešením, odvíjať od ceny pozemku, nikto doteraz nevysvetlil.

V osade naďalej načierno a bez nájomných zmlúv 

Týždeň pred konaním zasadnutie obdržal obecný úrad posudok (prvý z dvoch), ktorý stanovil cenu za m2 v rómskej osade na 5,45 €. Problémom pri uzneseniach je najmä to, že nemajú stanovené termíny plnenia. Bude sa čakať na ďalší posudok, následne si poslanci zrejme „vyberú“ cenu, tá sa bude musieť schváliť a až po zameraní toho-ktorého pozemku sa bude môcť pristúpiť k predaju obecnej pôdy majiteľom obydlí na nej postavených?

Prečo sa zvolila takáto vyčkávacia taktika, až do marcového zasadnutia a do vypracovania znaleckého posudku a prečo sa nájomné za m2 nemohlo stanoviť uznesením alebo úpravou všeobecne záväzného nariadenia už v decembri, je viac ako otázne.

V prvých týždňoch a mesiacoch roka sa pripravoval rozpočet, členovia finančnej komisie sa stretli niekoľkokrát. Už začiatkom roka im bolo známe, že na základe prísunu podielových daní za budú musieť výdavky skresať o 15 %. Prečo sa zároveň nehľadali iné formy zvýšenia príjmu obce? Čo bude na programe zasadnutia koncom apríla?

Prostriedky neplynú ani z miestnych daní

V prípade nedostatočných príjmov je nutné spomenúť aj nedisciplinovanosť občanov pri úhrade miestnych daní a poplatkov. Na zasadnutí sa spomínala čistiareň odpadových vôd – prínos z poplatkov za odkanalizovanie pokryl uplynulý rok iba 27 % nákladov potrebných na jej prevádzku. Pritom na jar minulého roka zaznela v miestnom rozhlase výzva, aby sa na obecnom úrade prihlásili všetci, čo nemajú uzavretú zmluvu o čistení a likvidácii splaškov.

Vypúšťanie splaškových odpadových vôd a znečisťujúcich látok v obytných zónach sa prieči ochrane zdravia ľudí a podľa osobitného predpisu zákona je každý povinný zmluvu s obcou uzatvoriť. Podľa našich informácií, zoznam s tými, čo zmluvu s obcou uzatvorenú nemajú, existuje a je na ňom skoro polovica domácností v Podhradí. Zverejnený však nebol a sankcie sa tiež nedostavili. Miesto nich vedenie obce zvolilo  zvýšenie poplatkov za tieto služby a to zo 45 centov na 75 za m3 odpadovej vody.

Problémom okrem nedostatočnej vôle obce trvať na uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb a následná nechuť miestne poplatky hradiť je údajne aj katastrofálny stav zariadenia na čistenie a likvidáciu odpadových vôd. Pritom katastrofou pre samotnú obec na poli financií, hlavne v príjmovej časti, sa môže stať aj nechuť vedenia pristupovať ku všetkým občanom rovnako, odhliadnuc od toho, či bývajú v osade na periférii obce alebo priamo v nej.

 Foto: ŽpH  (predseda finančnej komisie na prvej snímke uprostred, na druhej  Pačanská ulica počas dokončovania 2. etapy kanalizácie )

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.