Nikto nemá záujem o štátnu zákazku (?) Pod hradom sa zatiaľ búrať nebude (!)

Je to zvláštne (to, o čom pojednáva nadpis článku) ale je to fakt. Do verejného obstarávania o prípravné práce na obnovu hradu Krásna Hôrka sa totiž nikto neprihlásil. Čo to v praxi znamená? Nová súťaž, nový termín, nové naväzujúce termíny, ďalšie „oddialenie“ rekonštrukcie hradu a areálu pod ním.

Slovenské národné múzeum (SNM) vyhlásilo súťaž 16. júna 2021, ponuky bolo potrebné predkladať do 12.júla, do 10.-tej hodiny. Názov predmetu zákazky bol (a bude zrejme opäť) „Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka“. Zákazka bola rozdelená na dve časti, práce na hrade a práce v podhradí. Na hradné práce bolo vyčlenených 600.000,- a na búracie práce pod hradom 140.000,- eur.

Práce na hrade mali obnášať čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie nádvoria, sanáciu vlhkých konštrukcií kaplnky, odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb, úprava parkánu. Pod hradom sa mali (a majú) búrať objekty, na ktorých odstránení sa krásnohorská samospráva nevedela dohodnúť s ich majiteľmi skoro dva roky, až nakoniec po ultimáte SNM k dohode došlo. Kritériom pre výber víťaznej ponuky bola cena, a trvanie prác nemalo presiahnuť dobu 15 mesiacov. Momentálne je otázne, kedy sa vypíše ďalšie kolo súťaže, a koľko času ubehne od výberu uchádzača, kedy bude odovzdané stavenisko a kedy sa začne s búraním a aký druh stavebných prác z vysúťažených sa bude môcť realizovať počas zimných mesiacov. Tak či onak, znamená to ďalšie a ďalšie týždne a mesiace, ktoré bude musieť hrad (i verejnosť) počkať.

Na stránke úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) svieti v oznámení nasledovná veta: “ Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie podľa § 57 bod. 1 písm. b) verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.“ Čím to je, že nikto neprejavil záujem o štátnu zákazku, sa môžeme len dohadovať – cena (?), prísne nastavené kritériá (?) alebo niečo iné (?). Z prostredia SNM vieme, že súťažné podklady – presný opis zákazky a technické správy – si zopár záujemcov z vestníka stiahlo. Jedným z kritérií bolo napríklad nasledovné: „Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky na stavbách, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác (minimálne 3 referencie) podľa obchodných podmienok v minimálnom objeme spolu: 500 000,00 € bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Prečo nik na ponuku nereagoval, ostáva záhadou. Zatiaľ. Či v ďalšom kole upraví SNM podmienky súťaže, je otázne. Zatiaľ. Isté je len jedno – hrad Krásna Hôrka si na svoju obnovu ešte počká.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.