Do konca roka sa rozhodne, čo bude s rekonštrukciou hradu a podhradia

Nepomohli články v novinách, nepomohla Večera u Havrana, nepomohlo viac ako ročné prosenie sa starostovi, ani telefonát od ministerky kultúry, ani výzvy a urgencie Slovenského národného múzea (SNM). Nikto a nič nedokázalo so starostom Krásnohorského Podhradia Petrom Bollom pohnúť.

Až predstaviteľom ministerstva kultúry a Slovenského národného múzea v priebehu uplynulého týždňa „praskli nervy“. Došla trpezlivosť. Až nakoniec obec Krásnohorské Podhradie dostala ultimátum. Všetci vymenovaní vyššie už týždne a mesiace upozorňovali na to, že starosta Krásnohorského Podhradia nie je ochotný zvolať stretnutie za účelom dohody s nájomníkmi v areáli pod hradom Krásna Hôrka ani nemieni skolaudovať vodojem, aby sa vyriešil problém s vodou pre túto národnú kultúrnu pamiatku. Postupnosť rekonštrukcie samotného hradu a areálu pod ním je totiž nastavená tak, že je potrebné najprv vyčistiť územie dole – t.j. dostať súhlas od majiteľov bufetov so zbúraním ich objektov, následne sa môžu vybudovať inžinierske siete. Tieto je potrebné skolaudovať a až potom sa môže začať rekonštrukcia hore – na hrade – až keď bude právoplatné stavebné povolenie projektu podhradia, až vtedy je možné zažiadať o stavebné povolenie projektu hradu. Presnejšie je to opísané v blogu: „Prečo rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka nenapreduje“ .

Bolo potrebné urobiť dve veci:

  1. Stretnúť sa s majiteľmi bufetov pod hradom a dohodnúť sa na zmluvách o budúcich zmluvách – treba povedať, že návrhov z ich strany bolo predložených niekoľko, starosta Peter Bollo však nebol ochotný viac ako rok a pol zvolať takéto stretnutie a neustále sa vyhováral na samotných majiteľov, na SNM, na Múzeum Betliar, na poslancov obecného zastupiteľstva (OZ), neskôr na svoje zdravotné problémy.
  2. Prijať geometrický plán vodojemu v Podhradí a skolaudovať tento vodojem – traja poslanci OZ (Görgei, Kún a Prékopová) dali geometrický plán vyhotoviť, uhradili jeho vykonanie, mienili ho už v septembri, ako dar prenechať obci. Bollo dar prijať nechcel, následne namietal, že ak sa v darovacej zmluve zaviaže, že skolauduje bezodkladne vodojem, potom už dielo nebude bezodplatné. Po tom, ako účasť na pracovnom stretnutí poslancov avizovali zástupkyne vedenia Múzea Betliar Timea Máteová a Erika Šmelková, už priniesol darovacie zmluvy poslancom – darcom, podpísané, avšak klauzulu o kolaudácii zo zmluvy vynechal.

Len a iba tieto dve veci. Tieto dva kroky.

A teraz k samotnému ultimátu. Riaditeľka Mátéová a zástupkyňa Šmelková priniesli z Bratislavy nové zvesti: do platnosti vstúpi tzv. plán B, čo znamená, že sa nebude realizovať parkovisko pod hradom, nebudú sa stavať nové bufety ani nové toalety, bude sa rekonštruovať (len) hrad. Ak by sa však aj stalo, že všetko pôjde (už teraz) po poriadku – kultúrna pamiatka bude do termínu stanoveného ministerkou Natáliou Milanovou zrekonštruovaná – nedoriešenie vodojemu a nedostatok vody spôsobí, že sa nebude môcť skolaudovať. Parkovisko pod hradom je už v tejto chvíli nevyhovujúce a nebude sa môcť v tomto stave prevádzkovať, kvôli stanovisku z OÚ-odboru ochrany životného prostredia.

Zmluva medzi obcou Krásnohorské Podhradie a SNM bola uzavretá začiatkom roka 2019. Už pred jej podpisom upozorňovala poslankyňa Katarína Prékopová na potrebu vyriešenia nájomných zmlúv s podnikateľmi vlastniacimi bufety pod hradom, starosta sa vtedy iba smial. Viac ako rok pritom, sa starosta Peter Bollo vyhovára, že s majiteľmi bufetov sa nedá dohodnúť. Že im nemôže priložiť zbraň k hlave. Tvrdí dokonca, že je škoda, že sa nemôže vyvlastňovať vo verejnom záujme. Že preňho je „dohoda s bufetármi prioritou„, ale on „vstupovať do súkromného vlastníctva nemôže„.

Ultimátum Slovenského národného múzea a ministerstva kultúry Slovenskej republiky znie nasledovne (a jasne): ak sa obec s majiteľmi stánkov do 31. decembra 2020 nedohodne, nastupuje plán B – nebude sa riešiť areál pod hradom, ostane v stave ako je momentálne, t.j. nevyhovujúcom, bude sa riešiť iba hrad samotný. To, či bude alebo nebude môcť byť sprístupnený verejnosti, aj keď bude zrekonštruovaný, už ostane v zodpovednosti obce. Termín sprístupnenia, resp. aspoň časti hradu je ministerstvom stanovený – 10.10.2023!

V praxi to bude vyzerať nasledovne: poslanci obecného zastupiteľstva v Kránohorskom Podhradí dostanú v utorok, 15. decembra 2020, do rúk aktuálne návrhy zmlúv o budúcich zmluvách. Možno, zrejme, po párminútovej prestávke potrebnej na prečítanie návrhov, budú musieť pristúpiť k hlasovaniu. Návrhy, schválené, budú musieť byť zverejnené na úradnej tabuli po dobu minimálne 15 dní a následne sa zmluvy schvália. Na zasadnutie prídu zástupcovia SNM a ministerstva – určite. Možno prídu aj nejakí občania, ktorých veci verejné zaujímajú.

Ďalšia súvisiaca záležitosť – odovzdanie daru (geometrického plánu vodojemu) skupinou poslancov a podpísanie darovacej zmluvy sa zrejme tiež uskutoční na tomto zasadnutí, pred svedkami. Slovíčko zrejme znamená, že budú musieť zvážiť, či podpíšu zmluvu, z ktorej Bollo vynechal článok o kolaudácii.

Suma sumárum – po roku a pol, po mesiacoch, ktoré sa niesli v znamení obštrukcií, vyhovárania sa, účelového naťahovania času zo strany starostu Krásnohorského Podhradiu sú poslanci „dotlačení“ do špecifickej situácie Zahlasovať za zmluvy, ktoré im budú predložené v deň zasadnutia. Ak nechcú, aby na nich celé Slovensko ukazovalo prstom, ako na tých, ktorí bránia naplneniu zmluvy o združení, ktorej cieľom je rekonštruovať hrad a jeho zázemie, hodné 21. storočia.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.