Šesť ľudí rozhoduje o budúcnosti obce (?)

Šesť preto, lebo v poslaneckom zbore v Podhradí, tom Krásnohorskom, je ich deväť kusov s právom hlasovať a päť zdvihnutých rúk znamená väčšinu. Šiesty, nehlasujúci ale rozhodujúci, je starosta obce.

V stredu, 9. decembra, sa uskutočnilo pracovné stretnutie krásnohorského zboru – ono vždy predchádza zasadnutiu obecného zastupiteľstva. Ide o také „dohadovačky“ za zatvorenými dverami, účelom je, aby verejnosť, prítomná na oficiálnej schôdzi, už nepočula, ako sa dopracovali volení zástupcovia ľudu k tomu-ktorému rozhodnutiu. Na tomto konkrétnom pracovnom stretnutí sa zúčastnilo 8 kusov z 9-tich, tentokrát, a starosta obce. A na stole im, resp. v schránkach, okrem iného, dva dni pred stretnutím, pristál investičný zámer. A z tohto balíka 8 ľudí, ktorí sa zákulisného jednania o jednotlivých bodoch zasadnutia zúčastnili, boli a sú proti investícii štyria, piaty je starosta – ktorému sa „zámer tiež nepáči“.

Areál občianskej vybavenosti – umiestnenie

Dosť ale počtov, vysvetlíme to, ako sa má a ako sa len dá. V októbri 2020 prijali na obecnom úrade v Krásnohorskom Podhradí žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti – výstavbe areálu občianskej vybavenosti, prílohou bola aj architektonická štúdia. Investor plánuje, na súkromnom pozemku na križovatke ulice Hradnej a cesty E 571 vystavať čerpaciu stanicu a polyfunkčnú budovu. A vopred žiada o názor „obce“. A názor väčšiny – spomínanej v úvode – čiže väčšiny poslancov na čele so starostom je takýto: „Nepáči sa nám to a nechceme to tu!“ Bodka. Žiaden relevantný dôvod. Žiadne vysvetlenie. Keď bola väčšina požiadaná o uvedenie dôvodov, dostali sme iba hmlisté argumenty: bude hluk, zvýšená premávka, benzínku máme v Rožňave a bohvie čo z toho nakoniec bude. Tak si to vyjasnime: hluk a zvýšená premávka? Vedľa cesty medzinárodného významu? Vedľa hlavného ťahu Zvolen – Košice, resp. Bratislava – Košice? Zdá sa vám to ako pádny argument na odmietnutie investičného zámeru?

Na upresnenie: výstavba čerpacej stanice by obsahovala aj automatickú umyváreň a kiosk s predajňou, „tankovisko“ a sklad LPG pre motoristov. Plus samozrejme kancelárie a zázemie pre zamestnancov. Na dôvažok – 15 parkovacích miest pre osobné automobily, vrátane tých pre telesne postihnutých a v druhej etape 27 ďalších parkovacích miest.

Podstatné je niečo iné: bez toho, aby sa zámer zverejnil, bez toho, aby ho nepredstavil investor, bez toho aby k tomu niečo povedali obyvatelia obce, zmiesť zo stola nápad, zámer, projekt, nie je rozumné. Ani férové.

Popravde, postup je taký, že by sa tento zámer – a všetky ostatné – mali predložiť do príslušných komisií, minimálne do stavebnej. Zámer by mal byť zverejnený na úradnej tabuli – dostupnej občanom a na internetovej stránke obce – t.j. elektronickej úradnej tabuli a táto by mala byť obsahovo totožná s klasickou úradnou tabuľou. Takto sa občania dostanú k informáciám, ku ktorým sa dostať majú, na ktoré majú právo. Aj podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinnými osobami sú v tomto prípade obce (aj úrady, t.j. stavebný), ktoré povoľujú výstavbu a prevádzku investičných zámerov. Niet jediného dôvodu, aby obec o niečom takom dôležitom neinformovala svojich občanov a aby o niečom takom dôležitom rozhodlo 5 alebo 6 „vyvolených“.

Poslanci, ako kolektívny orgán, zodpovedajú za vzhľad a celkovú koncepciu obce, rozhodujú o investíciách, podieľajú sa na územnom plánovaní, schvaľujú projekty. Rozhodujú o budúcnosti. Svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú život obyvateľov obce. Ale zároveň musia týmto obyvateľom poskytnúť možnosť spolurozhodovať. A touto možnosťou je zapojenie verejnosti – odbornej či laickej – do diskusie a jej informovanie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.