Šesť ľudí rozhoduje o budúcnosti obce (?)

Šesť preto, lebo v poslaneckom zbore v Podhradí, tom Krásnohorskom, je ich deväť kusov s právom hlasovať a päť zdvihnutých rúk znamená väčšinu. Šiesty, nehlasujúci ale rozhodujúci, je starosta obce. V stredu, 9. decembra, sa uskutočnilo pracovné stretnutie krásnohorského zboru – ono vždy predchádza zasadnutiu obecného zastupiteľstva. Ide o také „dohadovačky“ za zatvorenými dverami, účelom […]

Čítajte viac »