Nové voľby nebudú, dosluhujúci štatutár obce pod hradom zmenil názor

- 11.11.2022 - Aktuality, Voľby - Komentáre vypnuté na Nové voľby nebudú, dosluhujúci štatutár obce pod hradom zmenil názor

Do stredajšej polnoci (do 9. novembra 2022) bola možnosť podať volebnú sťažnosť vo veci nezákonnosti volieb do samosprávy obcí a vyšších územných celkov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (SR). Predtým sa nespokojní a neúspešní kandidáti obracali na Ústavný súd SR.
Neúspešní kandidáti Peter Bollo a Katarína Prékopová mali možnosť napadnúť výsledky volieb do orgánov samospráv v obci pod hradom Krásna Hôrka, do 10 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Spĺňali na to podmienky – podať žalobu na Najvyšší správny súd smerujúcu proti ústavnosti a zákonnosti volieb. 
Kandidátka na post starostky Katarína Prékopová, ktorá dosiahla 15,19%-tný výsledok, už počas volebnej noci upozornila na sociálnej sieti na skutočnosť, že okrsková komisia v Krásnohorskom Podhradí našla vo volebnej urne viac obálok, ako voličom vydala – o 11 kusov. Navyše, tieto obálky neboli opečiatkované, i napriek tomu, že sa v nich nachádzali hlasovacie lístky.

V správach RTVS, pred týždňom, dosluhujúci starosta Peter Bollo avizoval, že volebnú sťažnosť na správny súd podá. Prékopová o nej ani neuvažovala. Žalovaným by bol víťaz volieb – Štefan Kún. Bollo sa mohol domáhať zrušenie výsledkov celých, resp. iba starostovských volieb. Post poslanca ho nezaujímal, kandidoval iba za starostu. V prípade, ak by mu aj súd nevyhovel, nastať mohla vcelku zaujímavá situácia. Nový poslanecký zbor by bol vymenovaný a fungovali by pod vedením „starého“ štatutára. Keďže poslanci národnej rady 8. novembra schválili novelu správneho súdneho poriadku, v rámci nej aj predĺženie lehoty na rozhodnutie o volebnej sťažnosti z 30 na 90 dní, takýto stav mohol v dedinke pod hradom pretrvávať aj 3 mesiace.
Ak by sa dosluhujúci starosta nestotožnil s rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu, mal ešte možnosť obrátiť sa na ústavný súd. V obci by vznikla patová situácia, trvajúca dlhé mesiace.
Dnes sme si v podateľni Najvyššieho správneho súdu overili, či končiaci starosta dostál svojho slova a či platnosť volieb napadol. Do dnešného dňa sa, medzi došlými podaniami – či už elektronickou alebo poštovou formou – volebná sťažnosť z Krásnohorského Podhradia nenachádzala. Potvrdili to aj osoby z blízkeho okolia dosluhujúceho starostu Bolla – žalobu/sťažnosť nepodal.

Pokus o marenie volieb
Polícia, ktorá bola večer 29. októbra, po objavení neopečiatkovaných obálok, ešte pred sčítavaním, privolaná do volebnej miestnosti, prijala trestné oznámenie. „V predmetnej veci bolo povereným príslušníkom začaté trestné stíhanie pre trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda podľa príslušného paragrafu trestného zákona,“ uviedla pre Hospodárske noviny hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Košiciach Jana Mesárová. Prípad bol na mieste zadokumentovaný, pričom polícia zaistila stopy a vo veci vykonala potrebné úkony. V priebehu uplynulého týždňa vypočuli členov okrskovej aj komisie, v priebehu uplynulých dní im boli nasnímané odtlačky – pracovníkmi kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru.
To, že voľby v Krásnohorskom Podhradí ostávajú platnými, nič nemení na závažnom trestnom čine – marení volieb. Pokúsiť sa manipulovať s hlasmi voličov, snaha o ovplyvnenie vôle ľudu by mala byť dôkladne prešetrená. Ak by bola žaloba podaná, tak Najvyšší správny súd mohol pri rozhodovaní prihliadať aj na výsledky policajného vyšetrovania v trestnej veci marenia volieb.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.