Na smetiach snáď budeme už len šetriť… alebo: Nevyhadzujte peniaze!

- 31.1.2021 - Blog - Komentáre vypnuté na Na smetiach snáď budeme už len šetriť… alebo: Nevyhadzujte peniaze!

Pre obec je dôležité ako a na čom sa dá ušetriť, pre občanov zas najdôležitejšie, čo koľko stojí a ako sa dá menej platiť. Toto pravidlo platí i pri smetiach a poplatkoch za ne. Tak to vyzerá, že som sa konečne dopracovala k tomu, že ma začali počúvať kolegovia poslanci, prestala mnou navrhované zmeny ignorovať kontrolórka a starosta aspoň konečne ostal ticho a neprotirečil.

Stalo sa tak na ostatnom, januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) v Podhradí. Po roku, od navýšenia poplatkov za komunálny odpad pre občanov, po roku telefonovania a jednania či so zástupcami firmy Brantner Gemer, či spoločnosti ENVI PAK, po roku radenia sa s odborníkmi, či poslancami a starostami iných obcí sa (mi) podarilo dosiahnuť (aspoň) niekoľko dobrých vecí:

 • zmluvy a dodatky už neuzatvára a nepodpisuje starosta obce sám, bez poslancov – a tak sa dodatok č. 9 na rok 2021, k zmluve medzi obcou a Brantnerom – so závažným navýšením – neschválil (zatiaľ)
 • nový dodatok bude podpísaný až po prerokovaní so zástupcami tejto zberovej spoločnosti – podotýkam, že som ich na zasadnutie OZ už pozývala, štatutár im však zakázal komunikáciu s poslancami
 • podarilo sa primäť starostu obce, aby sa stretol so zástupcom/zástupcami zberovej spoločnosti (tiež prešiel rok, ale aspoň sa stalo) a aby spoločne prešli zmluvy, dodatky a skontrolovali ich i stav nádob v Podhradí – i keď s poslancami im kontakt výslovne zakázal
 • skontrolovali sa nádoby na odpad a fakturácia za ne, výsledkom je, že nájom za kuka-nádoby vo vašich domácnostiach už nebudeme platiť – to je položka, na ktorú som minulý rok po kontrole faktúr poukázala a kvôli ktorej sa mi väčšina kolegov spolu so starostom a hlavnou kontrolórkou vysmiali (0,10 € x 541 kusov x 12 mesiacov x 3 roky = 1.947,60) – zatiaľ nie je jasné, či budú peniaze vrátené alebo vyrokujeme nejakú výhodu
 • podarilo sa (zrejme a konečne) zmeniť „názor“ kontrolórky obce, ktorá na poslednom, januárovom zasadnutí pripustila, že je potrebné skontrolovať zmluvy s odpadovou spoločnosťou, aj keď minulý rok v septembri prevracala oči a nechcela kontrolu vykonať so slovami, že ona nie je právnička, dokonca ma doslova vysmiala, keď som tvrdila, že k neplatnej zmluve nemôžeme prijímať dodatky, dňa 28.1.2021 totiž prehlásila: „Treba sa zísť a rokovať so zástupcami Brantnera, a ujasniť si, ktorá zmluva platí, podľa ktorej oni fakturujú.“ – či ju k tomu primäli obavy z obvinenia štatutára, resp. trestného stíhania alebo si zmluvy konečne preštudovala, nechám radšej na jej svedomí
 • podarilo sa dosiahnuť (po polroku naliehania), aby som mohla skoncipovať výzvu pre občanov do obecných novín – kvôli tomu, aby sme zistili záujem o nádoby na bioodpad – i keď je trochu pozde, pretože od 1.januára 2021 sme mali už „naostro“ tento druh odpadu triediť
 • vedľa zberného dvora je osadená rampa a už nie je možné tam nosiť hocijaký odpad hocikomu – aj keď aj po kontrole z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a predchádzajúcom zarovnaní smetí so zemou bola nelegálna skládka vytvorená opäť a z brehu potoka i potoka samotného smetie odstránené nie je – stalo sa to kvôli podnetu, ktorý sme s kolegom Görgeim v priebehu minulého roka podali
 • na základe toho istého podnetu – vo veci neoprávneného nakladania s odpadom – naša obec (v podstate ale starosta obce) konečne požiadala o súhlas s prevádzkou zberného dvora a zároveň súhlas so zberom triedených komodít – t.j. nefunguje už „úplne načierno“, aj keď ešte stále platíme Brantneru za odvoz zmesového komunálneho odpadu – čiže ešte stále zberný dvor neplní svoj účel (bohužiaľ)

Smeti na brehu potoka Čo sa mi nepodarilo:

 • napriek naliehaniu a upozorneniu starostu trikrát počas zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) – kvôli svedkom a nahrávkam – naposledy 28.1.2021, sa mi ho nepodarilo donútiť, aby poslal objednávku na navýšenie počtu kontajnerov na triedený odpad spoločnosti Envi Pak (chcela som aj v obci aj v osade navýšiť) – aj keď sú jej zástupcovia maximálne ústretoví, požiadať môžeme aj v priebehu roka a kontajnery sú pre obec zadarmo dodané a umiestnené
 • nepodarilo sa spustiť triedenie na zbernom dvore (po 6-tich rokoch, dvoch pokutách a dvoch podnetoch)
 • nepodarilo sa primäť/prinútiť starostu ani jemu podriadených pracovníkov obecného úradu, aby pripravili návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadom, resp. dodatku k pôvodnému, i keď sme toto mali schvaľovať už v decembri minulého roka
 • nepodarilo sa mne, ani kolegovi poslancovi Görgeimu – predsedovi stavebnej komisie a verejného poriadku – odstrániť nelegálnu skládku – pretože po podaní podnetu a odstránení jej časti, v júni 2019, starosta opäť povolil nosiť odpad na ňu.

Aj napriek peripetiám a problémom, napriek zdĺhavému presadeniu uznesení v prospech občanov, a aj keď ich presadenie do praxe trvá dlhšie, akoby sa žiadalo, aj napriek nechuti niektorých kolegov poslancov a najmä starostu obce pracovať, prosím všetkých obyvateľov, aby ste:

 • ešte nahlásili do miestnej knižnice záujem o nádobu na bioodpad, a ak ju nepotrebujete, aby ste odovzdali čestné prehlásenie, že kompostujete, alebo vyplnili a podpísali prehlásenie v knižnici
 • začali triediť, ak ste tak doteraz nerobili, máme k dispozícii vrecia na plasty, (ak nemáte, treba požiadať), máme k dispozícii kontajnery na sklo – ich počet sa ešte navýši v priebehu roka a v obci budú doplnené kontajnery na triedený odpad pre ďalšie komodity
 • aby ste pristupovali k triedeniu zodpovedne, trieďme spolu, aby bolo menej odpadu, vráti sa nám to nielen v podobe úspor ale aj ochrany nášho prostredia
 • aby ste sa ozvali a pýtali sa, ak potrebujete poradiť, či vysvetliť

Ak budeme zodpovední, ak budeme viac triediť, budeme menej platiť. Je to predsa v záujme nás všetkých. Okrem toho, náš odpad môže byť druhotnou surovinou pre niekoho, kto ju dokáže využiť.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.