Prevádzkovanie kanalizácie a čističky preberú vodári, už čoskoro. Verejnosť nie je potrebné vopred informovať.

voda z vodovoduV kontexte zvyšovania cien za energie a vodu sa rozhodnutie obecného zastupiteľstva odovzdať zvyšok vodovodu, rómsky vodovod, čističku a kanalizáciu do správy východoslovenských vodární javí prinajmenšom ako zvláštne. Schválenie zámeru prebehlo minulý rok, bez znalosti nových, resp. akýchkoľvek relevantných informácií.
Na novembrovom zasadnutí schválili štyria zo šiestich vtedy prítomných poslancov zámer výkonu správy obecného majetku – kanalizácie a čistiarne odpadových vôd do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Proti bola poslankyňa Kovácsová, zdržal sa poslanec Kún. Vzápätí po hlasovaní sa na nich dokonca starosta doslova „oboril“, žiadal vysvetlenie ich rozhodnutia a pýtal sa, či budú chýbajúce prostriedky na chod čističky a jej rekonštrukciu financovať z vlastných vreciek.

Na chod čističky potrebujeme podľa starostu Bolla a jeho predchádzajúcich vyjadrení 70.000,- eur ročne, podľa najnovšieho 50 – 70.000,- na rok. Nešpecifikoval, akú časť tvoria náklady na chod, opravy, akú zas mzdy a odvody zamestnancov. Nápad previesť správu pod vodárenskú spoločnosť nie je nový, prišiel s ním už pred troma rokmi. Odvtedy nemal čas pripraviť dôvodovú správu, či iné, toto rozhodnutie podporujúce dokumenty a podklady.  Údajne „čistička nevyhovuje súčasným požiadavkám, je zastaralá, nemáme dostatok personálneho zabezpečenia„. Iba poslancom oznámil, že čistička je stratová, poruchová, dokonca v havarijnom stave a on nemá „páky“ na zlepšenie platobnej disciplíny občanov. Ani toto jeho tvrdenie sa nezakladá celkom na pravde, či faktoch, keďže zákon mu prostriedky poskytuje. Poslanci dokonca nemali k dispozícii ani katastrálnu mapu, ani kompletný súpis, čo tento majetok obsahuje. Jedná sa o bezprecedentný prevod významnej časti obecného majetku na firmu, na základe neoverených a neoveriteľných tvrdení starostu. A zástupcovia ľudu zrejme vedia, nie prvýkrát, prijať dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní život a životnú úroveň občanov, s výhľadom na niekoľko desiatok rokov, aj bez podkladov, stačí im vyjadrenie názoru jednej osoby – štatutára.

Tento si, aj na poslednom zasadnutí, vystačil iba so svojimi tvrdeniami:
– čistička aj kanalizácia sú stratové, cena za kubík splaškovej vody je nízka a ani tú časť občanov neplatí (nespomenul však, že iba 450 domácností zo všetkých má s obcou uzavretú zmluvu o odkanalizovaní a likvidácii splaškov)
– technológia je údajne zastaralá, nevyhovujúca a v havarijnom stave, prirovnal jej obhospodarovanie k chovu domácich zvierat od ktorých sa nemôžete pohnúť ani na krok (nepredložil však žiadne dokumenty o opravách, či výmenách častí nevyhovujúceho vybavenia)
– nie je možné zohnať odborne spôsobilú osobu za terajšieho zamestnanca, ktorý odchádza do dôchodku, aj keď sa on sám už odborníka hľadal (nepovedal však, akým spôsobom, kde a či bolo vypísaných viacero výberových konaní s požiadavkami, ktorých by sa zúčastnil čo i jeden záujemca)
– z tých peňazí čo dávame do kanalizácie, by sme mohli opraviť ulice – keď dôjde na lámanie chleba, sú miestne komunikácie v dezolátnom stave výborným argumentom pre obyvateľov (nespomenul však, kde v rozpočte nájde peniaze na opravy, keďže nevymožené prostriedky za poplatky nie sú reálne ušetrené v rozpočte, sú imaginárne).
CIMG1159Kvôli vysvetleniu postupu prevodu správy a ostatných podrobností pozval na poslednú schôdzu aj riaditeľa rožňavských vodárni Ing. Stanislava Prcúcha a jeho spolupracovníka. Klásť otázky mu mohli poslanci, naveľa povolil aj otázky z publika. Je potrebné pripomenúť aj to, že v oboch svojich predvolebných programoch sľuboval občanom pri dôležitých rozhodnutiach zvolávať verejné zhromaždenia.
Pri postupe, ktorý teraz zvolil sa ale občania nemajú odkiaľ dozvedieť podrobnosti prevodu správy, ani to, či sa podarilo štatutárovi vyrokovať nejaké výhody pre obec. Napr. sa občania nedozvedia ani to, koľko % akcií spoločností vlastní obec a či budú odmenou za prevedenie správy vyššie dividendy, či vyšší podiel v akciovke. Jedná sa o bezodplatný prevod, ktorý má vyriešiť všetky problémy – vodárne totiž prisľúbili prečistenie prameňa – zdroja pitnej vody – vyvierajúceho z neďalekej bane, prisľúbili aj namontovanie filtrov k domom, kompletnú rekonštrukciu čističky a pomoc Rómom s dlhom na vode, ktorý sa vyšplhal k 30tim tisícom eur.

Môžete si všetky argumenty vypočuť v nasledujúcich nahrávkach.

  • čo hovorí starosta o prevode

  • čo hovorí riaditeľ rožňavských vodární o prevode

  • čo hovorí odchádzajúci zamestnanec o čističke

Dovolil pýtať sa aj verejnosti:

Starosta Bollo zdôraznil, že aj pri navýšení ceny za kubík splaškovej vody a pri stopercentnej platobnej disciplíne, by sme boli stratoví. Ak si však zoberiete priemerne 10,- eur na domácnosť, vynásobíte počtom domácností v Podhradí (800) a počtom kalendárnych mesiacov, dopracujete sa k sume 96.000,- eur na rok. Podľa neho je potrebných na chod 70.000,-, iba.

Nehovorilo sa ani o cenách platných od 1. januára 2017 a tak ich tu uvádzame. Aby sa občania Podhradia o tom, koľko budú platiť a o samotnom prevode nedozvedeli, až keď bude odklepnutá zmluva medzi obcou a riaditeľstvom vodární a podpísaná. Zrejme to ale bude viac, ako sme pri počtoch, uvádzaných vyššie, predpokladali.
cenník vody
Koľko sme platili za vodu predtým
Kubík pitnej vody, vodárňam:
1.0622 € – do 31.12.2008
1.1485 € – od 1.1.2009
1.2415 € – od 1.1.2011
1.2787 € – od 1.1.2012
1.3100 € – od 1.1.2013
Za kubík „odkanalizovanej“ vody, obci:
0.40 – v roku 2009
0.45 – od 1.1.2012
0.65 – od 1.1.2013, po súčasnosť.

Poznámky:
Za nové, dvojzložkové ceny vody vďačíme s najväčšou pravdepodobnosťou regulačnému úradu pre sieťové odvetvia a jeho bývalému riaditeľovi. Ešte nie je celkom jasné, či sa aj vodári vrátia k cenám za rok 2016, ako energetici, zatiaľ je platným nový cenník.

Ako potvrdil riaditeľ rožňavských vodární, VVS sa stala najúspešnejšou vodárenskou spoločnosťou v predkladaní projektov kofinancovaných z EÚ a v ich realizácii. Treba pripomenúť, že rekonštrukcie čističiek sú bežne financované z prostriedkov Európskej únie , aj spolufinancované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom projektov a výziev Ministerstva životného prostredia SR. Toho istého ministerstva, kde šéfuje predstaviteľ strany Most-Híd, ktorá ja materskou stranou tunajšieho starostu.

Autor: www.zivotpodhradom.sk /kat/, Foto: ŽpH, internet

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.