Prenájom kempingu vyhral futbalový klub, ten ale leží niekomu v žalúdku

cimg1212A dotyčný nevie zniesť ani skutočnosť, že miestny športový klub vyhral verejnú súťaž.
Na obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí totiž poštou doručili anonym. Teda presnejšie, odosielateľ sa podpísal ako Štefan, a opisuje seba ako občana, ktorému nie je ľahostajný osud miestneho kempingu.
Oslovuje „Redaktorku„, ktorá uvedenej „problematike venovala nadpriemerne dostatok času„, a chcel by ju aj poslancov obecného zastupiteľstva upozorniť na fakt, že klub neustále „bojuje“ o čoraz vyšší príspevok od obce pre svoje fungovanie a pritom má k dispozícii päťstotisíc eur.

Vo verejnej obchodnej súťaži totiž komisia spomedzi dvoch uchádzačov o dvadsaťpäťročný prenájom majetku obce stary-a-novy-predseda-2vybrala Futbalový klub Krásnohorské Podhradie. Predsedom klubu a zároveň štatutárom je Štefan Kún – poslanec obecného zastupiteľstva. Druhým záujemcom bola firma T.Sz.Invest, ktorej štatutárom je donedávna štatutár toho istého klubu – Tibor Szarka /obaja na snímke ako počas schôdze združenia/. Funkcie v klube sa vzdal, keď ho vylúčili zo súťaže o dlhodobý prenájom kempingu, pretože figuroval ako štatutár pri oboch ponukách, po vyhodnotení prvého súťažného kola. Nie až tak dávno, koncom tohto leta.

Obec celkovo vypísala dve verejné obchodné súťaže, na prenájom chátrajúceho kempingu. Minulý rok sa dokonca snažila tento svoj majetok predať, za výdatného lobovania samotného vedenia obce (starosta Bollo a jeho zástupca Baffy), predsedu miestneho klubu SMK (Petra Prékopa) a ďalších – občianskemu združenie SINE METU z okolia Dunajskej Stredy. Starosta Bollo a podnikateľ Szarka sa dokonca neštítili minulý rok predstúpiť pred dôchodcov, počas posedenia pri príležitosti úcty k starším a vysvetľovať, prečo by mala kemping dostať do prenájmu eseročka tohoto podnikateľa.

Zhrňme si, čo vie „anonymný neľahostajný občan“:
– anonym vie, že klub mieni (sa zaviazal) investovať 500.000,- eur do revitalizácie obecného majetku
– anonym vie, že Monika Škreková (podľa neho Erika) poslala do súťaže list, v ktorom uviedla, že po preštudovaní podnikateľského zámeru futbalového klubu, sa súťaže nezúčastní
– anonym sa pýta to isté, čo sa niektorí poslanci štatutára futbalového klubu viackrát pýtali: „odkiaľ zoberie Kún peniaze na investície“
– anonym vyčíta futbalovému klubu to, čo niektorí poslanci roky vyčítajú jeho štatutárovi – príspevok obce pre fungovanie klubu
– anonym používa výkričníky, veľké začiatočné písmená, tam kde si ich slovenská gramatika nežiada a štýl, vďaka ktorým pozorný čitateľ možno ani nemusí dlho rozmýšľať nad jeho identitou
– iba neveľké množstvo občanov vie, že miestny futbalový klub funguje ako občianske združenie, s istotou to vedeli a vedia poslanci obecného zastupiteľstva, členovia výberovej komisie, starosta a bývalý štatutár klubu Szarka, zároveň konkurenčný uchádzač o prenájom chatovej základne.
A čo vie s istotou čitateľ anonymného listu? Pre anonymného pisateľa nebude slovenčina zrejme najprirodzenejším vyjadrovacím jazykom, súdiac podľa jeho obsahu a gramatiky.
Zhrňme si aj fakty:
– vo vypísanej súťaži bolo podmienkou ponúknuť nájom minimálne 5.000,- eur a investície minimálne vo výške 200.000,-, taktiež ďalšie benefity pre obec
– členmi výberovej komisie, ktorá určilla úspešného uchádzača, boli všetci poslanci, okrem Štefana Kúna, keďže ten bol zároveň štatutárom predkladateľa
– prvé kolo súťaže obec na základe odporúčania výberovej komisie zrušila s tým, že ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky, do dnešného dňa nie je Kúnovi jasné, prečo jeho prvú ponuku zamietli
– nariadenie obce o nakladaní s jej majetkom hovorí, že hodnotenie komisie pre obchodnú súťaž je verejné, aj tak však prístup dvom občanom odmietli.
Otázka znie – je anonym blízky niekomu z poslancov, či ostatných členov komisie (obecný právnik Csákó a odborníčka na verejné obstarávanie Szabadošová), ak vie o skutočnostiach, ktoré uvádza?

Kún sa viackrát vyjadril, že ako poslanec sa snažil niekoľkokrát presvedčiť kolegov, aby kemping nepredávali ani neponúkali do nájmu, dokonca dvakrát dal stiahnuť rokovanie o jeho prenájme z programu zasadnutia. Hlasoval proti predaju aj proti prenájmu a žiadosť o prenájom aj účasť v súťaži podnikol iba aby zabránil tomu, aby sa obecný majetok dostal do cudzích rúk, a abyy dokázal, že môže funovať a dať prácu aj podiel na úspechu domácim.
Ozrejmil nám, že v podnikateľskom zámere uviedol aj spôsob financovania aj benefity pre obec. Žiadne z rozhodnutí nerobil ani nerobí bez odobrenia ostatných členov vedenia. Je mu ľúto, že kvôli výchove mládeže a starostlivosti o širokú členskú základňu je vystavený už roky neustálym atakom od časti občanov ale aj poslaneckých kolegov. Okrem príspevku od obce, ktorá tvorí cca dve tretiny ich rozpočtu musí každoročne získavať ďalšie financie – pre zväz, rozhodcov, dopravu, vybavenie športovcov. Minulý rok dokonca spustili „béčko“, postúpili to 4. ligy. Energiu a čas, ktorý by mohol venovať práci, či rodine, venuje klubu. Členom, fanúšikom, ale i závistlivcom či oponentom už roky vysvetľuje, prečo a za akých podmienok drží „krásnohorský futbal nad vodou“. Hovorí, že „tým, že si zoberieme na krk ešte aj kemping, vlastne vkladáme hlavu do slučky„.

Oslovili sme aj Moniku Škrekovú, pochádzajúcu z Podhradia, keďže ju anonym spomína v rámci konšpiračnej teórie, podľa ktorej sa jej manžel „dostane k majetku obce“. Uviedla stručne, že sa spolu s manželom snažili práve o opak – zabrániť obci, aby predala svoj majetok, preto prvýkrát poslala žiadosť o odkúpenie, resp. prenájom minulý rok. Potvrdila, že v minulosti jej manžel kontaktoval starostu Bolla, a tento to prítomným nakoniec priznal. Na vtedajšom zasadnutí tiež vysvitlo, že starosta oficiálnu žiadosť zatajil, dokonca aj pred poslaneckým zborom. Už predtým zatajil žiadosť miestneho občana o prenájom.  Naproti tomu, kvôli žiadosti organizátorov gombaseckého letného tábora o odkúpenie zasadnutie okamžite zvolal.
Záverom dodala, že iba jeden človek si nevie zapamätať jej krstné meno, aj napriek tomu, že sa pár rokov poznajú, ale zároveň chápe, že neúspešná konkurencia sa možno aj takýmto spôsobom pokúša očierňovať. Považuje preto za úsmevné, ak práve táto osoba obviňuje ju a jej manžela z nekalých úmyslov, keď im išlo práve o to, aby sa obecný majetok nedostal do cudzích rúk. V liste, ktorý sa v anonyme spomína, a ktorý poslala do súťaže upovedomila obecné zastupiteľstvo, že sa vzdáva účasti vo výberovom konaní.
V písomnosti, ktorú máme k dispozícii sa píše: „zaujala nás hlavne myšlienka spolupráce s obcou a jej samotnými obyvateľmi a taktiež nás zaujal fakt, že združenie futbalového klubu chce vytvoriť nové pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov a vytvoriť tak priestor aj pre mladých ľudí a ich zotrvanie v obci„. Podľa nej je miestne združenie zárukou toho, že kemping bude aj naďalej slúžiť obci a jej občanom. Na obci, v ktorej má korene, jej záleží.

Záverom stačí snáď táto rečnícka otázka: Komu leží teda na srdci osud obecného majetku? Tomu, kto sa snaží o jeho zachovanie a zveľadenie alebo tomu, kto sa nevie zmieriť s tým, že ho nezískal?

Anonym:

 

cimg1206

Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat)

Foto: ŽpH, FK Krh. Podhradie (výročná členská schôdza, s oboma pôvodnými štatutármi)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.