Kto sa potrebuje zbaviť kempingu, prečo a za akých podmienok

campJe načase upriamiť pozornosť zo situácie vo vysokej politike na komunálnu úroveň. Konkrétne na to, čo sa chystá v Krásnohorskom Podhradí. Pretože takisto, ako jeho stranícky šéf, aj starosta Podhradia sa zrejme chystá vykonať menší podvod na voličoch.

V utorok, 15. marca sa bude totiž po troch mesiacoch konať zasadnutie obecného zastupiteľstva. Od posledného decembrového stretnutia poslancov, až doteraz, sa musel starosta zúčastňovať predvolebných stretnutí a kortešačiek, keďže kandidoval v parlamentných voľbách za stranu Most-Híd. Preto taký časový odstup medzi dvoma zasadnutiami. Čo sa za ten čas nestihlo urobiť, je rozpočet obce – nebude témou dnešného zasadnutia, pretože jeho návrh stihli zverejniť len včera. Nie je zrejme taký dôležitý. Poskladať jeho návrh ale mohli členovia finačnej komisie aj bez starostu, nie je známe, prečo sa s tým otáľa.

Čo je dôležitejšie, ako rozpočet obce, je stanovenie podmienok prenájmu kempingu. V priebehu minulého roka sa totiž roztrhlo vrece so záujemcami o kúpu, či prenájom toho ubytovacieho zariadenia. Najväčší a najintenzívnejší záujem prejavili organizátori Gombaseckého letného tábora, ktorí dokonca žiadosť podali dvakrát, v júni, následne po kampani a vysvetľovaní i zverejnení svojich zámerov aj v septembri. Nakoniec odkúpili areál v Gombaseku, namiesto 11tich hektárov v Krásnohorskom Podhradí mali za cenu vyššiu, ako ponúkali Krásnohorčanom, kúpiť niečo vyše dvoch hektárov pri Slavci.

Starosta Peter Bollo, tvrdiac, že nemá záujem ani na predaji ani prenájme, distribuoval do schránok obyvateľov farebný leták s množstvom plánov, ktoré by sa po predaji mohli uskutočniť. Aj počas zasadnutia presviedčal poslanecký zbor, že je nutné s areálom kempingu niečo spraviť, nakoniec v pomere hlasov 7:2 bol schválený dlhodobý prenájom. Zdôrazňoval, že obec nemá finančné, ani iné prostriedky na zveľadenie či rekonštrukciu.

Poslanci sa v deň rokovania zhodli aj na tom, že počas zasadnutia finančnej komisie, ktorej sú všetci členmi, dohodnú podmienky pre budúceho nájomcu. V priebehu tohto roka finančná komisia zasadla až dvakrát, podrobne sa rozoberali príspevky pre jednotlivé organizáci a spolky, nie však samotný rozpočet ale ani prenájom kempingu. Tak sa zdá, že starosta zapracoval na podmienkach sám, čo vyzerá, že sa nevie dočkať, kedy verejnú súťaž vypíše a kedy konečne zverí chatovú osadu do rúk niekomu. Alebo niekomu konkrétnemu.

kemp sprchy nefungujuPeter Bollo navrhuje a chce, aby mu poslanci dnes odhlasovali nasledovné podmienky prenájmu:

  • návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s obcou môžu podávať iba fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
  • podnikateľský subjekt musí preukázať spôsobilosť vykonávať podnikateľskú činnosť (pozn. – prevádzkovanie pohostinskej činnosti je remeselnou živnosťou, prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach aj v chatovej osade triedy 3, aj v kempingoch triedy 3 a 4 je viazanou živnosťou)
  • minimálna výška nájmu je 5.000,- € za rok, minimálna doba nájmu je 25 rokov  (pozn.: v cene nájmu nie sú zahrnuté ďalšie režijné náklady)
  • výherca súťaže bude povinný do 10 dní podpísať nájomnú zmluvu a zložiť dvojmesačné nájomné, z ponúknutého
  • majiteľ/prenajímateľ, čiže obec požaduje, aby nájomca preinvestoval 200.000,-  eur v priebehu 5 rokov (pozn.: nie je určené, či len prvých 5 rokov, či potom zmluva nebude platná -ak neinvestuje, nie je ani dané, ako má záujemca preukázať dostatok financií).

Pri bode o investíciách je nutné sa pozastaviť: nie je dotiahnuté do konca, ako sa po vrátení predmetu nájmu vyúčtuje nájomcovi obnos peňazí, ktoré do zariadenia preinvestuje. Druhá možnosť je, že je to veľmi dobre premyslené a nejde o nič iné, ako o to, aby budúci nájommca (vopred vyvolený) získal predkupné právo a s ním neskôr celé zariadenie do vlastníctva, keďže obec peniaze na vrátenie investícií mať nebude. Podobná situácia sa črtala aj pred niekoľkými rokmi, keď sa mala prenajať časť areálu pod hradom.

Ďalšími podmienkami starostu obce sú, že

  • budúci nájomca kempingu zrekonštruje chatky, sociálne zariadenia a vybuduje miesto pre karavany
  • ročne dvakrát prenajme (!) kemping obci, pre jej podujatia (pozn.: nie je uvedené, či bezodplatne, ani ďalšie podrobnosti spätného prenájmu obci) .

campZa pozornosť stojí aj skutočnosť, že sa podmienky súťaže podobajú tým, ktoré spomínal záujemca o kúpu, zástupca firmy T Sz Invest, s.r.o. V obhajobe svojej žiadosti pred poslancami a prítomnou verejnosťou dokonca ozrejmil, že nápad kúpy (prenájmu) prišiel v združení MAS GEMER. Odtiaľ by sa čerpali aj prostriedky na prenájom i revitalizáciu. A tu je namieste sa spýtať a to priamo starostu obce Petra Bolla, prečo núkame kemping vôbec niekomu, keď aj obec je členom toho istého združenia a má také isté možnosti získania prostriedkov, ako T Sz Invest, dokonca väčšie. A prečo, ak je Peter Bollo členom výkonného výboru tohto združenia za verejný sektor, nemá záujem o to, aby z členstva profitovala obec, prečo je súkromný záujem prednejší, ako verejný. Starosta obce mal pred vstupom obce do tohto združenia aktívne informovať miestnych podnikateľov, občianske združenia i občanov o tom, že je možnosť do takéhoto združenia vstúpiť, komukoľvek.  Ako je možné, že sa z Krásnohorského Podhradia členmi stali iba spoločnosť T Sz Invest a manželka starostu? Na internete je možné nájsť výzvu ministerstva pôdohospodárstva, na základe ktorej miestne akčné skupiny vznikali. O tom, kto je v dozornej a výkonnej rade, aké je členské, možnosť vstupu, prečo sa podľa starostových slov „teraz nedá“ požiadať o členstvo, ale i o tom, aký balík peňazí bude úzka skupina ľudí prerozdeľovať sa dá napísať ďalší príspevok.

Gorgei Jozef (7)Ešte poznámka na záver – nemenej dôležitá, ako zbavenie sa kempingu. Bollo chce na dnešnom rokovaní „vybaviť“ aj petíciu občanov proti predaju obecného majetku. Jej vznik a počiatky zberu podpisov súvisia s lobbovaním za predaj kempingu, ale aj s doterajším si počínaním vedenia obce, týkajúceho sa obecného majetku – ten chátra, aj napriek tomu, že je nepreberné množstvo možností požiadať o financie z externých zdrojov. To by ale niekto musel chcieť a nechovať sa k obecnému majetku ako k súkromnému. Niekto by ale tieto skutočnosti mal neustále vedeniu pripomínať. O tom je samospráva a verejná kontrola.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.