V utorok budú poslanci rozhodovať o osude kempingu

Tretia schôdza obecného zastupiteľstva za posledných 5 týždňov a druhá v mesiaci jún rozhodne o osude kempingu a o osude Gombaseckého letného tábora v Krásnohorskom Podhradí. Dôvodom je skutočnosť, že organizátori požiadali o odpredaj miestneho ubytovacieho zariadenia s priľahlým areálom. Na stôl položili kompletnú žiadosť s navrhovaným riešením rekonštrukcie, s predbežným projektom a vizualizáciou so sprievodným opisom budúcich aktivít a využitia areálu. Do objektu by okrem ponúkanej sumy pri kúpe investovali ďalších niekoľkostotisíc eur. Žiadosť odovzdali začiatkom júna, 30.teho má o nej a ďalších dvoch, medzitým prijatých, rokovať obecné zastupiteľstvo.

Tu je treba potrebné spomenúť, že organizátori široko ďaleko známeho tábora a ich občianske združenie (Sine Metu, o.z.) tento rok nie sú prvými, kto o schátralé ubytovacie kapacity prejavil záujem. Miestny občan, Peter Lipták, bývajúci v blízkosti chatovej osady požiadal o dlhodobý prenájom tohto obecného majetku začiatkom roka. Jeho žiadosť ležala nedotknutá, neprerokovaná a bez odpovede v kancelárii starostu až doteraz. Aj napriek tomu, že nie je štandardným postupom v iných samosprávach, že starosta či primátor rozhodne, kedy sa bude o tej ktorej žiadosti rokovať a či vôbec.

Keďže už na prvom zasadnutí komisie stavebnej a verejného poriadku v marci bola spomenutá možnosť predaja, či prenájmu kempu, viackrát sme sa zaujímali o to, kedy sa Liptákova žiadosť dostane na pretras. Až na májovom zasadnutí poslancov sme sa dopracovali aspoň k tomu, že bolo prijatie jednej žiadosti potvrdené. Členovia obecného parlamentu ju však nevideli a tak o nej nemohli ani rozhodnúť, resp. ju odmietnuť. Po začatí rokovaní o tom, čo bude so spustnutým kempingom, prišli ďalšie dve žiadosti.

Kto prejavil záujem do dnešného dňa

Peter Lipták – dlhodobý prenájom

Orosz Örs a občianske združenie SINE METU – kúpa

Štefan Szaniszló – dlhodobý prenájom alebo kúpa

Futbalový klub Krásnohorské Podhradie – dlhdobý prenájom.

Vrabce čvirikajú aj o ďalšom, neoficiálnom záujemcovi, organizátorovi Krásnohorských hradných hier, ktorý opäť, po 4 rokoch prejavuje záujem aj o areál pod hradom. Informácia je nepotvrdená, faktom však je, že vstúpil do predbežných rokovaní s jedným z majiteľov tamojších bufetov, preto sa predpokladá, že do portfólia podnikateľských aktivít spojených s cestovným ruchom plánuje zahrnúť aj miestny kemp.

Kto a prečo?

Peter Lipták na otázky ohľadne jeho záujmu odpovedal promptne a ochotne, písomnou formou: „Áno, prejavil som záujem, žiadosť som odovzdal ešte v januári. Vidím, že ten nádherný areál pustne, neinevstuje sa doň, uplynulé tri roky okrem gombaseckého tábora a obecných akcií už ani nikto sem nezablúdil. Posledné dva roky je dokonca zatvorený aj počas sezóny.

Na otázku kedy a prečo sa rozhodol vziať na seba riziko obnovy a sprevádzkovania objektov a areálu odpovedá: „Rozhodol som sa do toho ísť po zvážení viacerých faktorov sám, už minulé leto. Kým som sa k tomu opäť dostal, bol už koniec roka. Žiadosť som odovzdal tesne po novom roku.

A prečo? Pretože viem, že sa to dá robiť aj inak. Aj keď nie ziskovo, ale na úrovni.“ – dopĺňa.

Dozvedeli sme sa, že ste bol požiadaný o doplnenie žiadosti, predseda stavebnej komisie dokonca hovoril o nejakých nezrovnalostiach v nej. Nakoniec ste ju stiahol. Prečo?

Písomne ma nikto neinformoval, len ústne. To „doplnenie“ malo byť vlastne podrobnejšie predstavenie zámeru prenájmu pre poslancami. Stiahol som svoju žiadosť, opäť len ústne, počas telefonického rozhovoru so starostom obce. Odvolal som ju kvôli tomu, že podľa mňa podnikanie nie je vec, ktorú odložíte nabok a s veľkou vervou sa idete púšťať do niečoho iného, čo keď nevyjde, vrátite sa k odloženému. Ak by sa to prerokovalo začiatkom roka, počítal som s tým, že do marca, bola by to iná vec. Nevedel by som sa bez ľudí, ktorých by som tam zamestnal sám pohnúť z miesta. Som pracovne vyťažený a spustenie takejto prevádzky si žiada určitú postupnosť, povolenia, prípravné práce. A teraz už máme pomaly júl.

Ako to mohlo vyzerať, keby sa žiadosť neignorovala a keby bola aj schválená. Aké boli vaše plány?

„Plánoval som celoročnú prevádzku, renováciu, ba až výmenu chatiek a ostatných zariadení. – Vybudovanie nových chatiek s vyšším aj nižším štandardom. K tomu by samozrejme pribudli nové sociálne zariadenia so sprchami – vo vyššom štandarde ako doteraz. Investícia bola plánovaná v rádoch desiatok tisíc eur – nakoľko každý rozumný človek si to vie zrátať, koľko je tam potrebných peňazí. Samozrejme, to všetko bolo plánované v horizonte viacerých rokov. S tým súviselo viacero propagačných služieb pre okolie a obec, mnoho služieb pre ubytovaných aj neubytovaných hostí. Toľko asi v skratke. Nakoľko som žiadosť ústne zrušil, resp. odvolal, nebol som vyzvaný na predstúpenie pred poslancov, nemohol som svoje zámery predstaviť, ani podrobnejšie priblížiť plány, rozpočet, návrh.“

Mrzí vás, že to takto dopadlo?

Nič z toho, čo som urobil – ani že som od žiadosti ustúpil – ma nemrzí. Držím palce domácim uchádzačom o kemp, pretože, ako sa hovorí – čo je doma, to sa počíta… Takže dúfam v to, že kemp ostane aj naďalej v rukách domácich. Nie je to o tom, že som nedostal možnosť, možnosti sú vždy, len ich treba vediet využiť. Ja som svoju možnosť bojovať zastavil nakoniec sám, kvôli pracovnej zaneprázdnenosti.

Szaniszló – netrvá na kúpe, bude vyhovovať aj prenájom

Štefan Szaniszló podal žiadosť po tom, ako sa dozvedel, že sa bude rokovať o jeho predaji: „Nevedel som, že sa to, o čom som počul začiatkom roka, stalo aktuálnym, preto žiadosť na poslednú chvíľu“ – vysvetľuje. Odovzdal ju v stredu, vo štvrtok už bol prizvaný na pracovné stretnutie poslancov, aby svoj zámer predstavil. Pre neprítomnosť ho zastupovala manželka. „Predložila som svoj návrh, predbežné plány ohľadne rekonštrukcie aj predpokladaný rozpočet. Vstupné informácie som k dispozícii nemala, preto som predstavila približné kalkulácie.” Pokračuje vo vysvetľovaní: Investovať by sa v areáli malo približne, resp. najmenej 170 tisíc. Táto suma zahŕňa výstavbu nových zrubových chatiek s kuchynkou a sociálnymi zariadeniami. Chatky by mali byť zateplené a vykurované, aby bola prevádzka celoročná a rentabilná.“ Na otázku, aký dlhodobý prenájom mali manželia na mysli, hovoria, že kvôli návratnosti investícií by malo ísť minimálne o 25 rokov. Na to, či mali poslanci záujem dozvedieť sa niečo konkrétne  a čo ich najviac zaujímalo počas pracovného tretnutia, ktorého sa zúčastnila, spomína: „Nikto sa nič nepýtal, iba poslankyňa Breznayová chcela vedieť, aký mesačný nájom sme mali na mysli pri dlhodobom prenájme. A na utorkové zasadnutie zastupiteľstva máme prísť s konkrétnou ponukou, sumou.“

Na poslednú chvíľu predložil žiadosť aj predseda miestneho futbalového klubu a poslanec Štefan Kún, v mene celého vedenia. „Nebol by som rád, keby sa kemping dostal do cudzích rúk. Každý o mne vie, že som proti predaju obecného majetku a svoj názor nezmením“ – hovorí. Pýtajúc sa na podrobnosti a možnosti financovania zisťujeme, že klub preferuje spoluprácu so samosprávou: „Bez toho, aby sa obec uchádzala o externé zdroje a eurofondy, to nejde. Ja som predseda klubu a zároveň aj poslanec, preto som toho názoru, že obec musí zveľadiť svoj majetok.“ Dodáva, že po opätovnom sprístupnení hradu verejnosti budeme ľutovať, že obec nemá k dispozícii žiadne vlastné ubytovacie zariadenie.

Podľa slov miestnych boli chatky postavené koncom sedemdesiatych rokov. Odvtedy ani jeden z prevádzkovateľov väčšiu investíciu týmto objektom,určeným turistom, nedoprial. Ani samotná obec. Počas prevádzkovanie futbalovým klubom, koncom deväťdesiatych rokov sa opravilo elektrické vedenie, poopravovali niektoré sociálne zariadenia, aby ako-tak fungovali. Problémy s vodou a elektrinou boli v areáli snáď každú sezónu. Kemping už dávno nevyhovuje ani svojej kategorizácii ubytovania pre hostí ani štandardom takéhoto typu ubytovania. Rozhodnú poslanci v jeho prospech a s ohľadom na jeho budúcnosť?

Vzhľadom na to, že žiadosť organizátorov Gombaseckého letného tábora o odkúpenie chatovej osady vyvolala najbúrlivejšiu diskusiu medzi poslancami a boli ochotní poskytnúť podrobné informácie o svojich zámeroch aj vysvetliť konkrétne, aké boli ich pohnútky, venujeme sa im v pokračovaní článku.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.