Vyzýva predsedu stavebnej komisie k zvolaniu schôdze

Pri obecnom zastupiteľstve v Krásnohorskom Podhradí pracuje 7 komisií, ktoré tvoria jeho poradné orgány. Respektíve – mali by a nie je tomu tak. Je to názor člena komisie stavebnej a verejného poriadku.

Predsedom komisie je Juraj Zsiga. Členmi sú Štefan Kún, Ľudovít Gunár a Róbert Fogaš z radov poslancov a Peter Juríni, Dávid Baffy, Dezider Horváth, Tilda Baffi, Tibor Baffy, Ladislav Zubatý a Jozef Görgei z radov občanov. Práve posledne menovaný nie je absolútne spokojný s prácou komisie: „viackrát v priebehu posledného mesiaca som kontaktoval telefonicky predsedu, s otázkou, kedy bude zasadnutie. Myslím, že na prerokovanie je toho dosť: stavba vysielača pod hradom a petícia proti nej, situácia s čističkou odpadových vôd a teraz ešte aj havarijná situácia v rómskej osade s odstavenou pitnou vodou. Na prvom a jedinom zasadnutí sa spomínal dokonca aj prenájom a odpredaj obecného majetku.“ A dopĺňa: „Nestal som sa členom komisie, aby som poberal odmeny a sem tam si posedel na zasadnutí. Myslel som si, že budeme pracovať, v prospech obce a jej obyvateľov.“ V Podhradí sa dlhodobo pokúšajú vysporiadať aj pozemky pod miestnou osadou, najnovšie pomocou pilotného projektu. Toto tiež spadá do kompetencií stavebnej komisie, aj keď má iba poradný hlas.

Odpovede predsedu komisie považuje za vyhýbavé: „vraj nebol voľný termín v klube pri kultúrnom dome a potom mi bol tlmočený aj názor starostu, ktorý zvolanie zasadnutia stavebnej komisie nepovažoval za nutné„. S takouto odpoveďou nebol spokojný a preto vytrval pri názore, že je potrebné schôdzu zvolať: „Myslel som si, že zasadnutia zvoláva predseda tej-ktorej komisie a nie starosta obce. O obecnom majetku by nemal rozhodovať štatutár obce sám. Veď aj o prenájom miestneho kempingu prejavili záujem údajne až traja potenciálni nájomcovia, jeden z nich mi potvrdil, že odovzdal písomnú žiadosť  už dávnejšie a my o tom nič konkrétneho nevieme.

Pre tieto dôvody už nevidí inú možnosť, iba osloviť  Zsigu otvoreným listom. Do redackie ho poslal už pred pár dňami. Ak bude nečinnosť pretrvávať, navrhuje aj výmenu predsedu stavebnej komisie za niekoho aktívnejšieho.

Prečíta otvorený list na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Jozef Görgei otvorený list prednesie pred poslancami a občanmi na zasadnutí v pondelok popoludní. Je to už síce podľa neho pozde, lebo komisia by mala zasadnúť pred stretnutím poslancov a predseda by mal tlmočiť návrhy a uznesenia svojim kolegom, ale nevidí inú možnosť: „Veď ešte nemáme poriadny rokovací poriadok a nezvolili sme ani riadneho zapisovateľa spomedzi členov.“ Zatiaľ sa dohodli, že sa budú stretávať s mesačnou pravidelnosťou a v prípade potreby aj častejšie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok, 27.apríla 2015 so začiatkom o 17.30 v klube pri kultúrnom dome s jediným bodom programu – „Prejednanie aktuálneho stavu dodávky pitnej vody v rómskej osade“. Stretnutie boli už druhýkrát nútení zvolať poslanci, pretože ďalšie by bolo na rade až koncom mája. Doteraz bolo vždy zvolané starostom obce, ten však už posledné dva roky pozýval na zasadnutie iba každé tri mesiace.

Nedostatok pitnej vody sa pred výstavbou prečerpávacej stanice, pred rokom 2011 riešil pomocou dodávky cisternami, ktoré poskytli vodárne za odplatu. Podľa slov vajdu Ľudovíta Gunára mali v osade jedinú cisternu, pre veľkonočnými sviatkami. Odvtedy obyvatelia bývajúci v osade, chodia k prameňu nad domami, ku ktorému im starosta obce pred viac ako týždňom priniesol  tabule s nápisom „nepitná voda“ a nakázal ich osadiť. Odvtedy je situácia nemenná.

Autor: www.zivotpodhradom (kat)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.