Vysielač pod hradom Krásna Hôrka nebude

Je rozhodnuté. Aj keď je ešte možné, že spoločnosť Slovak Telekom, ktorá mala v pláne postaviť základňovú stanicu s 18-metrovým stožiarom pod hradom Krásna Hôrka, sa odvolá, či sa už odvolala, je už isté, že vysielač nebude priamo pod hradom, ani v jeho ochrannnom pásme.

Okresný úrad v Košiciach preskúmal rozhodnutie stavebného úradu Obce Krásnohorské Podhradie a na základe podnetu petičného výboru zrušil celé minuloročné konanie, ktoré vyvrcholilo vydaním územného rozhodnutia 14. januára 2014. Stavať sa začalo ale až po komunálnych voľbách, v polovici decembra 2014.  Nemilo prekvapení obyvatelia zorganizovali petíciu, uvidiac betónový základ. Podpísalo sa im pod ňu vyše 1550 občanov, z toho skoro polovica z Podhradia.

Okrem petície bol zaslaný členmi výboru aj podnet nadriadenému orgánu (miestneho stavebného) do Košíc, ktorý 1.apríla 2015 vydal rozhodnutie mimo odvolacieho konania a celý vysielač pod hradom tým „poslal do zabudnutia“.

V najnovšom rozhodnutí košického úradu a jeho odboru výstavby sa píše: „tunajší odbor súhlasí s myšlienkou, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon„. Čo v preklade znamená, že aj starostovia obcí sú povinní dodržiavať zákon. Teda ani starostu Krásnohorského Podhradia žiaden zákon ani paragraf nenútil územné rozhodnutie podpísať.

Zvíťazila vôľa verejnosti

V tomto konaní dokonca neboli aplikované ustanovenia zákona o správnom konaní, na základe ktorých do tohto konania mala byť prizvaná verejnosť“ – píše sa v podnete petičného výboru. Upozornili aj na to, že v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky – hradu Krásna Hôrka – je zástavba a výstavba zakázaná.

Spochybnené boli ďalšie porušenia – v textovej a grafickej časti projektu sú chyby – raz sa hovorí o 18, inokedy o 25-metrovej rúre.

Podnet napísal aj bývalý starosta Štefan Szarka, ktorého terajší v jeho kresle vystriedal v roku 2010. Kuriozitou boja Krásnohorčanov proti vysielaču  je, že Peter Bollo (Most-Híd), ktorý stavbu svojím (i keď diskutabilným a spochybniteľným) podpisom povolil, následne sa podpísal aj pod petíciu proti nej.

Podstatou je, že celá stavba bola nesprávne kvalifikovaná a malo na ňu okrem územného rozhodnutia byť vydané aj stavebné povolenie – betónový základ s rozmermi  6 x 4 m nie je oporný a vytyčovací bod elektronickej komunikačnej siete – uvádza sa ďalej v rozhodnutí o zrušení nesprávne vydaného krásnohorského rozhodnutia.

K niekoľkostranovému podnetu petičného výboru s množstvom pochybení sa v liste z Košíc píše: „tunajší úrad nepovažuje za účelné vyhodnocovať  jednotlivé body podnetov“. A dopĺňa – „Je však nutné uviesť, že aj tam uvedené skutočnosti boli sčasti dôvodom na zrušenie rozhodnutia.„.

Podstata je jednoduchá: „Stavebný úrad Obce Krásnohorské Podhradie nezistením úplného  a presného stavu veci, nedostatočným posúdením dokladov k žiadosti o územné rozhodnutie, vydal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami stavbeného zákona a zákona o správnom konaní a zákona č. 610/2003 Z.z. v platnom znení.“  Ako sa ľudovo hovorí: podčiarknuté podpísané. V tomto prípade aj doručené.

Ako popritom vyznieva tvrdenie Petra Bolla: „Ja ako starosta, nemám čo do toho hovoriť, keď niekto podá žiadosť o stavebné povolenie a pokiaľ investor splní všetky náležitosti stavebného zákona, čo sa od neho vyžaduje, ja sa nemôžem v žiadnom prípade štorcovať, že to nejakým spôsobom nepodpíšem.“  Koľkokrát dostal zákon zabrať týmto jedným rozhodnutím? A ako ho vlastne starosta Peter Bollo podpísal, keď v podnete sa ďalej píše: „tu sa jedná o spornosť podpísania dokumentu v stave a v čase, ako je to uvedené v ňom – dňa 14.1.2014 sa štatutár obce Peter Bollo dokázateľne zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky a jeho zastupovaním bol poverený vtedajší zástupca starostu Štefan Kún – zastupovanie trvalo 10 kalendárnych, 7 pracovných dní od 10.1.2014.„.

Stavebného referenta má obec v Moldave a pracuje na dohodu za mesačný paušál. Pozadie jeho výberu Bollo vysvetlil v roku 2013 takto: „Na poslednú chvíľu sa mi podarilo osloviť odborníka, ktorý pracuje v danej sfére viac ako 30 rokov. Tento pracovník nastúpi do úradu od 1.12.2013, túto činnosť bude pre obec vykonávať externe.

Čo na to Slovak Telekom

Okrem toho, že investorovi (Telekomu) vznikla kvôli tomuto rozhodnutiu zrejme nemalá škoda, došlo medzičasom – podľa svedkov a obyvateľov, čo sa prechádzali na hradnom kopci sa tak stalo medzi 4. a 6. marcom 2015 – k odpíleniu či odstráneniu kotviacich skrutiek z betónovej platne. Firma Nevitel z Dunajskej Stredy, zastupujúca investora už vyčíslila škodu – priama škoda je skoro 900,- eur, nepriama, spôsobená zbytočnou dopravou stožiaru a ostatných nákladov je vyše 7.000,-. A podľa všetkého je to len začiatok. Za pochybenia v súkromných spoločnostiach, či združeniach nesie zodpovednosť vždy štatutár. Kto však v prípade samosprávy (?).  Spoločnosť Slovak Telekom sa voči prvému rozhodnutiu o pozastavení stavby do doby vyriešenia podnetu už odvolala. Aké budú jej argumenty teraz? Zdá sa, že v rozhodnutí Okresného úradu Košice – odboru výstavny a bytovej politiky je ich neúrekom.

O vyjadrenie k rozhodnutiu sme požiadali starostu Petra Bolla, troch členov petičného výboru a hovorcu spoločnosti Slovka Telekom. Po obdržaní stanovísk správu doplníme. Celé rozhodnutie je tu:

Rozhodnutie o zrušení konania – vysielač pod hradom by ZivotPodHradom

 

Foto: www.teraz.sk (Kún, bývalý zástupca Petra Bolla na mieste kde mal stáť vysielač), Archív ŽpH (členovia petičného výboru), Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.