Druhé kolo pilotného projektu zámeny pozemkov začne po splnení požiadaviek zástupcov vlastníkov

Na piatok, 6.marca 2015 boli do kultúrneho domu v Krásnohorskom Podhradí pozvaní majitelia pozemkov v miestnej rómskej osade. Mali im byť ponúknuté viaceré možnosti výmeny, na rozdiel od minuloročnej jedinej možnosti náhrady – parciel na hradnom kopci. V prípade usporiadania vlastníckych vzťahov v Krásnohorskom Podhradí v tunajšej rómskej osade ide o pilotný projekt – z dielne kancelárie splnomocnenca Petra Polláka, ktorý by mal byť aplikovaný na všetky ostatné obce, v ktorých k usporiadaniu v osadách zatiaľ nedošlo.

Jednania o tejto výmene prebiehali už od minulej jari (máj 2014), bez prítomnosti zástupcov vlastníkov. Tí sa o oficiálnom spustení pozemkových úprav dozvedeli až v decembri 2014, kedy im Okresný úrad v Rožňave – odbor pozemkový a lesný – rozoslal oznámenia s návratkami, kde mali potvrdiť záujem o vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Koncom januára 2015 bol úrad nútený vyhlásiť, že prípravné konanie je zastavené a pozemkové úpravy sa nekonajú. Nesúhlas malo vyjadriť  51,6 % vlastníkov.

Pre RTVS sa vzápätí vyjadril splnomocnenec vlády pre rómske komunity: „Chyba bola hlavne v tom, že ľudia nevedeli v podstate o čo ide, čo sa im ponúka. Zrejme mohla nastať chyba pri realizácii firmou, v rámci kampane, ktorú mala na starosti.“  Firme GEOTRON Ireny Zubriczkej pritom koncom roka vyplatila obec 1.700 zo sľúbených vyše 8.000 eur, za technickú asistenciu a kooordináciu projektu, zvyšok dotácie sa vrátil ministerstvu vnútra, ktoré financie poskytlo. Z faktúry zverejenej na obecnej stránke nie je jasné, za aké úkony peniaze dostali.

Na piatkovom zhromaždení, (tak ako aj januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva), predstúpil pred občanov so starostom Bollom opäť ten istý Slavomír Zubriczký, ktorého príbuznej firmu Pollák z neúspechu obvinil. Peter Bollo ho predstavil ako odborníka – geodeta. Treba podotknúť, že na takúto zákazku to nepostačuje, firma musí mať už projektovanie pozemkových úprav za sebou a ten, kto ich realizuje, musí byť držiteľom osvedčenia na ich vykonávanie.

Firme z Jablonova dokonca vypršala zmluva s obcou, preto nevedno ako a čím ich teraz krásnohorský starosta poveril. Starosta Jablonova nad Turňou minulý piatok vysvetľoval, ktoré pozemky sú pre vlastníkov k dispozícii.  Tentokrát priniesli mapu s vyznačenými plochami. Dokopy ich je 80, parcely majú rozličné výmery – od 200 do niekoľkotisíc metrov štvorcových.

Medzičasom však vysvitlo, že parcely na mape vyloženej pred občanov v sále kultúrneho domu nie sú ponúkané, iba vyznačené, ako voľné parcely vo vlastníctve štátu. Minulý rok bol pilotný projekt spustený bez prizvania vlastníkov, tento rok zas spustili druhé kolo zrejme bez vedomia fondu. Niekoľkokrát omieľaná skutočnosť, že obec k dispozícii pôdu, ktorú by poskytla na výmenu, nemá, sa tiež ukázala, ako nepravdivá. Počas minuloročných jednaní so zástupcami fondu mali títo dokonca trvať na tom, aby obec participovala svojím majetkom na výmene – pozemkami v areáli pod hradom, miestnou základnou školou a poniže futbalového ihriska. Obec tiež vlastní  v poľovnom revíri „Ostrý Vrch Krh. Podhradie – Pača“, (s rozlohou 2257 hektárov), cca 38 ha pôdy.

Keďže na zhromaždení sa pýtali prítomní občania, prečo im neponúknu rovnakú bonitu a rovnaký druh pôdy, ako vlastnia v osade, Zubriczký priznal, že takú nevedia nájsť a táto skutočnosť je ešte predmetom prebiehajúcich jednaní. Rozličnú bonitu a celkom iný druh pozemku však vlastníci považujú za kameň úrazu. Podľa toho čo namietali v sále a neskôr i mimo nej, v rozhovoroch na dvore, za zastavanú plochu s inžinierskymi sieťami neprijmú jarky, močariská ani poľné cesty.

Akým takým výsledkom prvého „polooficiálneho stretnutia“, na ktorom mohli majitelia pôdy v osade prejaviť názor, bolo zvolenie zástupcov do komisie, ktorá má ich záujmy zastupovať počas jednaní s „vrchnosťou“ v zložení: Marta Bernáthová, Július Ferenc, Ľudovít Görgei, Imrich Lázár a Štefan Szaniszló.

Pôvodne, podľa piatkovej dohody mali vlastníci chodiť do miestnej knižnice a do dotazníka pri mape zapisovať záujem o jednotlivé parcely. Pri výbere mali uviesť, o ktorú majú záujem i ďalšiu náhradnú, resp. či chcú finančnú náhradu. Mali tak učiniť do 17.marca, pretože vedenie obce sa má na ďalší deň zúčastniť jednaní so štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva.

Podľa slov členov komisie i podľa názorov viac ako polovice prítomných na zhromaždení by tým prejavili súhlas s pozemkovými úpravami a  učinila by tak väčšina, čím by odpadla starosť s návratkami a spustili by sa jednoduché pozemkové úpravy.

Od pondelka je všetko inak. Obec má dať (verejným rozhlasom, prostredníctvom internetu, či verejnej tabule) na známosť všetkým, že sa uskutoční ďalšie stretnutie s vlastníkmi. Členovia komisie, ktorá ich zastupuje, počkajú na menovacie dekréty a na splnenie požiadavky, že najbližšieho zhromaždenia sa zúčastnia zástupcovia pozemkového fondu aj kancelárie splnomocnenca. Najradšej by jednali so samotným Petrom Pollákom. Na tomto stretnutí by mali byť poskytnuté už oficiálne informácie, relevatná ponuka a riadny prieskum záujmu prostredníctvom anketových lístkov.

Do nového stretnutia, ktoré má zorganizovať starosta obce po návrate z Bratislavy, orientačne 20.marca, nemusia občania do knižnice chodiť, ani nič podpisovať!

Hovorcu Slovenského pozemkového fondu sme požiadali o odpovede na otázky o ponúkaných parcelách a druhom kole pilotného projektu. Stanovisko prinášame v plnom znení:

Pokiaľ ide o zhromaždenie uskutočnené dňa 06.03.2015 a tam prezentované „parcely na výmenu“, SPF sa od uvedenej iniciatívy a ďalších s tým súvisiacich aktivít obce Krásnohorské Podhradie dištancuje. Parcely vo vlastníctve SR-SPF boli ponúkané bez preverenia možností a podmienok ich nakladania na daný účel.

Pilotný projekt sa má realiozovať formou tzv. jednoduchých pozemkových úprav podľa zákoba č. 330/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento zákon presne určuje príslušnému orgánu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy /t.j. okresnému úradu, odboru pozemkovému a lesnému/, podmienky na začatie konania, priebeh konania a postupy v konaní.

Slovenský pozemkový fond bude v predmetnej veci konať len v rámci zákonom ustanovaného postupu.

 Stanovisko SPF:

Foto: ŽpH,  Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.