Stavba vysielača pod hradom je pozastavená

Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí, ako príslušný stavebný úrad vydal 14.januára 2014 územné rozhodnutie, ktorým povolil stavbu GSM stanice spoločnosti Slovak Telekom pod hradom Krásna Hôrka, ktorú v územnom konaní zastupovala dunajskostredská firma Nevitel. V polovici decembra začali stavebné práce na úpätí hradného kopca a hneď vzápätí sa v obci pod hradom zdvihla vlna rozhorčenia medzi obyvateľmi, ktorí o výstavbe, plánovanej už rok a pol predtým, nemali ani potuchy.

28.januára spustila trojica občanov – Peter Bernáth, Štefan Kún a Dávid Baffi petíciu proti výstavbe, prostredníctvom nej žiadali premiestnenie stavby a uvedenie pozemku do pôvodného stavu. V podateľni obecného úradu ju odovzdali s 1552 podpismi 25.februára. Adresovali ju obci a tiež poslancom obecného zastupiteľstva.

Zároveň poslali na odbor výstavby Obvodného úradu v Košiciach podnet,v ktorom žiadali preskúmanie a zrušenie pôvodného územného konania, ktoré začalo koncom roka 2013. Uviedli viacero argumentov, ktorými svoju žiadosť podporili: sporný starostov podpis, zákaz stavať  v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky a aj nevydanie stavebného povolenia. Okrem vybetónovania podkladu pre stožiar je už realizovaný aj prívod elektriny k vysielaču. V piatok, 6.marca priviezli dokonca komponenty k stožiaru. Avšak – tak ako zástupcovia firmy do Krásnohorského Podhradia prišli, tak aj odišli. Zistili totiž, že stožiar nie je možné zmontovať, presnejšie nie je o čo prichytiť jeho základ. Okrem „vandala“, ktorému došla trpezlivosť a skrutky (5 z 8 kusov) odpílil, ich na príjazdovej ceste k vysielaču čakalo aj zaparkované auto, blokujúce prejazd (momentálny stav na úvodnej snímke).

Paradoxne, v ten istý deň do Podhradia došli zástupcovia košického odboru výstavby a bytovej politiky, aby vykonali štátny stavebný dohľad. Zistili, že na stavbu nebolo vydané stavebné rozhodnutie a tak ju s okamžitou platnosťou zastavili. Starosta Peter Bollo počas verejného zhromaždenia, zorganizovaného petičným výborom začiatkom februára tvrdil, že celý spis je v Košiciach. Nebola to pravda? Museli úradníci z Košíc dôjsť na miestne šetrenie, keď zo spisu z konania bolo jasné, že stavebné povolenie sa medzi dokumentami nenachádza?

Práce na stavbe sú teda, s okamžitou platnosťou, od 6. marca zastavené. Ako sa v rozhodnutí píše, stalo sa tak na základe podnetu občanov a výstavba nebude pokračovať až do doby preskúmania tohto podnetu. Jedná sa o čiastočný úspech. Ing. Vladimír Dulla, odborník na stavebné právo upozorňuje: „ Zatiaľ je to iba rozhodnutie v 1.stupni, voči ktorému je prípustné podať odvolanie. A pre vysvetlenie dopĺňa: „V podstate sa vyhovuje námietke, že treba uskutočniť stavebné konanie. Nepriamo sa potvrdzuje, že územné konanie a rozhodnutie zostávajú nedotknuté. To je akoby už rozhodli o podnete na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.“

Na svete je pravdepodobne ďalšie porušenie zákona – spôsob vybavenia petície občanov. Petícia bola adresovaná aj poslancom obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí. Namiesto toho, aby im ju starosta predložil a zistil, ako ju navrhujú vybaviť, odstúpil ju košickému úradu, ktorý už vybavuje podnet, ktorého prílohou petičné hárky aj tak boli. Resp. o riadnom odstúpení nie je celkom presne reč. Vybral sa totiž osobne do Košíc, pretože, podľa svedkov, ktorí jeho vyjadrenia počuli: „pozná tam vedúceho oddelenia„. Taktiež sa nechal počuť, že sa v spolupráci s petičným výborom, „pokúsia zastaviť územné rozhodnutie, ktoré vydal miestny stavbený úrad.“

Petíciou sa občania môžu obracať len na orgány verejnej správy. Za takéto sú považované všetky štátne orgány, obce a orgány obecnej samosprávy, ako aj rôzne štátom zriadené inšpektoráty a úrady dozoru. Z petičného práva občanov vyplýva povinnosť úradov prijať petíciu, prešetriť ju a vybaviť tak, aby zistili skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. V prípade oprávnenosti petície a ak je to možné, petíciu vybavujúci úrad musí zabezpečiť nápravu. Ak orgán, ktorý petíciu prijal, nie je oprávnený ju vybaviť, pošle ju do desiatich dní tomu orgánu, ktorý má jej riešenie v kompetencii. O postúpení petície sa podávateľ musí upovedomiť.

Členovia petičného výboru zatiaľ boli písomne upovedomení len o rozhodnutí, ktorým sa stavba zastavuje. Do Košíc so starostom cestoval 2.marca aj jeden z členov petičného výboru. Mal byť svedkom odovzdávania petičných hárkov v podateľni tamojšieho okresného úradu. Prečo starostu Bolla nikto doposiaľ neupozornil na rozporuplné konanie?  Ako asi vyzerá pred spoluobčanmi štatutár, ktorý si nedokáže preštudovať zákon a podpisuje všetko, čo mu predložia – územné rozhodnutie, petíciu aj stopnutie stavby? A ako na tieto počiny starostu zareaguje investor?

Rozhodnutie o zastavení prác na stavbe:

2. strana:

Foto: ŽpH, BB  Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.