Spúšťajú petíciu proti stavbe pod hradom

O stavbe gsm stanice spoločnosti Slovak Telekom a.s. sme viackrát písali, aj o rozhorčení a obavách zo škodlivých vplyvov na zdravie, ktoré vyvolala. Zverejnili sme aj vyjadrenia stavebného úradu, rozhodnutie o umiestení stavby zo 14. januára 2014, stanovisko Pamiatkového úradu v Košiciach. Pre úplnosť je potrebné zdieľať aj odpovede investora. Okrem toho, ďalším zvratom v situácii je spustenie petície proti výstavbe s požiadavkou, aby bola základňová stanica premiestnená inam.  

Odpoveď ohľadne stavby a potvrdenia, že sa jedná o investíciu Slovak Telekomu, došla začiatkom januára: „áno, ide o náš budúci vysielač pre technológie GSM a 4G/LTE. Stavbu územným rozhodnutím povolil stavebný úrad – obec Krásnohorské Podhradie.  Stavba výrazným spôsobom skvalitní mobilné služby v oblasti a prinesie jej obyvateľom najrýchlejší 4G mobilný internet, čo môže mať pozitívny vplyv na atraktivitu celej lokality„.V odpovedi pre Život pod hradom Marek Vidan, hovorca pre korporátne záležitosti spoločnosti zdôraznil, že: „Kladné stanovisko k nej dal aj Krajský pamiatkový úrad Košice.“ K tomu, že základy stavby sú položené na pozemku, ktorý Slovenský pozemkový fond s obcou a kanceláriou splnomocnenca ponúkajú súkromným vlastníkom, sa vyjadriť nechcrel: „Iné aktivity obce ani vlastníka pozemku (SPF) nám neprináleží komentovať.„.

Žiadali sme, i napriek tomu, odpovede na doplňujúce otázky:

1. ŽpH: Aj keď je projekt pozemkových úprav dlhodobý proces, ale ak dôjde k zmene majiteľa parcely, na ktorej bude vysielač stáť – čo nie je malou investíciou zo strany vašej spoločnosti – počítate s tým, že sa zmenia podmienky prenájmu pozemku? Nielen pozemok, na ktorom bude vysielač stáť, ale aj okolité prejdú do súkromných rúk? Zmení sa tým niečo pre vás?

Marek Vidan: Prípadné (zákonným spôsobom vykonané) zmeny vlastníckych pomerov prenajatého pozemku budeme rešpektovať. Po prípadnej zmene pomerov sme pripravení rokovať s novým vlastníkom pozemku.

2. Žph: Keďže pohoršenie vzbudila aj obava o zdravie obyvateľov v priľahlých obydliach, škole a škôlke – odovzdávali ste stavebnému úradu v Podhradí, ako súčasť projektovej dokumentácie aj posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie/zdravie obyvateľov, či obdobný dokument? Žiadal takúto dokumentáciu stavebný úrad?

Marek Vidan: Súhlasné stanovisko miestne príslušného orgánu na ochranu zdravia obyvateľstva, Útvaru vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je súčasťou územného konania a je citované v územnom rozhodnutí. Každá základňová stanica podlieha prísnemu dozoru tohto orgánu. Ubezpečujeme obyvateľov, že prevádzka našej základňovej stanice nebude mať negatívny dopad na ich zdravie.

Keďže v čase započatia komunikácie sme už mali informácie aj o petícii proti stavbe, pýtali sme sa, či ju bude možné  presunúť a vybrať inú lokalitu:

3. Žph: Vzhľadom na to, že po uložení základov pre váš vysielač sa v obci Krásnohorské Podhradie zdvihla vlna pohoršenia /ani nie tak, kvôli stvabe samotnej, ako spôsobu, akým bola vedením obce pred verejnosťou utajovaná/ a keďže podľa našich informácií sa plánuje spustiť petícia proti umiestneniu vysielača práve v ochrannom pásme hradu, boli by ste ochotní, za určitých podmienok zvážiť iné umiestnenie, v k.ú. obce ale na inej parcele? Je možné stavbu umiestniť ďalej od domovov, už v takejto fáze? Za akých okolností, ak vôbec?

Marek Vidan: Stožiar bude stáť na mieste, z ktorého je možné zabezpečiť optimálne pokrytie lokality signálom mobilných sietí. Presunom stavby by došlo k zhoršeniu rádiových parametrov, preto o zmene neuvažujeme.

Traja občania – Štefan Kún, Peter Bernáth a Dávid Baffi, aj napriek počiatočným pochybnostiam o úspešnosti, pod tlakom verejnej mienky, dnes napoludnie spúšťajú petičnú akciu proti pokračovaniu vo výstavbe vysielača v ochrannom pásme hradu Krásna Hôrka a zároveň so snahou o jej premiestnenie:  „aby bola výstavba telekomunikačného stožiaru – základňovej GSM stanice pre 4G sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na parcele č. KNC 3731 s okamžitou platnosťou zastavená“– žiadajú hneď v prvom bode petície.  Ďalej sa domáhajú premiestnenia stavby a to tak: „aby bol pozemok uvedený do pôvodného stavu a stavba premiestnená nie bližšie ako 500 m od obytnej zóny a všetkých historických pamiatok v obci„.

V tlačovej správe, ktorú poskytli, vyzývajú k občianskej uvedomelosti voči krajine a prostrediu v Krásnohorskom Podhradí a hlavne v okolí hradu Krásna Hôrka.  Zároveň žiadajú od obyvateľov: „Uvedomte si svoju zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom žijeme a zachráňme kultúrne dedičstvo po našich predkoch v takom stave, ako nám ho tu zanechali. Po požiari, ktorý nás už beztak obral o neoceniteľný kus histórie, preto nedovoľme, aby bol zvyšok dokonaný vybudovaním telekomunikačného stožiaru, ktorý zohaví výhľad na náš jedinečný hrad Krásna Hôrka. Plánovanou a už započatou vystavbou sa znehodnotí okolie hradu a natrvalo môže zmiznút jedinečné miesto pre prechádzky, šport a rekreáciu“. Preto prosia občanov, aby neváhali a podporili túto iniciatívu svojím podpisom. Keďže majú v pláne zbierať aj elektronické podpisy, vyzývajú k podpore všetkých občanov Slovenskej republiky.

Petíciu spúšťajú 28.1.2015 – vyhlásením v miestnom rozhlase –  podpisy budú zbierať v priestoroch pošty, miestnych pohostinstiev, navštevovať budú zrejme aj domovy obyvateľov. Zber podpisov pod žiadosť s troma požiadavkami potrvá do 11.2.2015, s jej odovzdaním počkajú do 16. februára, pre tých, ktorí im budú hárky doručovať. Petícia je adresovaná jednak obci, ale tentokrát aj poslancom obecného zastupiteľstva, aby sa vyhli situácii, že títo nebudú informovaní. Na dnešnom, prvom riadnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva by mal starosta predniesť dokonca správu o stavbe. Zvedavci s napätím očakávajú, ako zdôvodní, prečo je jeho podpis pod územným rozhodnutím, prečo bol zrejme antidatovaný a prečo o tomto podpise viac ako rok skoro nikto nevedel.

Obdobný problém vznikol aj v Drienovci, utajovaná stavba, rozhorčenie obyvateľov, petícia. V relácii RTVS „Občan za dverami“ priestor na vyjadrenie dostali všetci zainteresovaní: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7708/56850?p=fl:

Samotnú petíciu si môžete pozrieť aj stihanuť, v prípade, ak chcete členom petičného výboru pomôcť so zberom podpisov, tu: https://www.scribd.com/doc/Peticia-proti-stavbe-zakladovej-GSM-stanice-spolocnosti-Slovak-Telekom/.

Petícia proti výstavbe základňovej GSM stanice spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pod hradom Krásna Hôrka

Autor: zivotpodhradom.sk (kat) Reprofoto: ŽpH, Foto: BB

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.