Štefan Kún: V Podhradí som doma, mám to tu rád

Dokopy 6 rokov v poslaneckom zbore, z toho štyri roky zástupcom starostu. Vyčítajú mu, že je rozlietaný,  aj jeho oduševnenie pre futbal. Organizátor kultúrnych podujatí, pôvodca nápadov, ktoré si iní osvojujú, jemu to však nevadí. Po dlhočiznej úvahe sa na poslednú chvíľu rozhodol, že o post starostu sa predsa len bude uchádzať. Nezávislý kandidát na starostu obce Štefan Kún.

V rokoch 2000 – 2002 si už bol poslancom, ako náhradník.

„Vypadli“ dvaja a ja som bol druhý náhradník.

Prečo si medzi rokmi 2002 a 2010 nemal záujem kandidovať?

Lebo som mal iné veci na pláne.

Aké? A prečo práve v roku 2010?

Lebo práve vtedy som dozrel.Vtedy som si uvedomil, že mám na to, myslím aj čas, aby som sa tomu mohol naplno venovať.

Čo si robil 8 rokov, že si nemal čas?

Hral som futbal, robil som futbal, staval som, rodinu som si zakladal.

Dobre, poďme k novembru 2010. Bez nejakej veľkej predvolebnej kampane si sa dostal do poslaneckého zboru a Peter Bollo si ťa vybral za svojho zástupcu, dokonca sa povráva, že už vo volebnú noc vedel, kto ním bude, spomedzi nových poslancov.

Neverím tomu, tej druhej časti. Ale áno, bez kampane. Mal som asi 5 – 6 plagátov rozmeru A4 s mojím menom a číslom. :)

Okrem tvojej rodiny, ťa dosť veľa priateľov, známych odhováralo aby si prijal post zástupcu starostu.

Pre mňa je to česť, byť zástupcom starostu v Krásnohorskom Podhradí.

Byť zástupcom terajšieho starostu?

Nie, pre mňa by tam mohol byť Muhammad Ali. Zástupcom v Podhradí. (To neznamená, že mi je jedno, kto je alebo bude starostom.)

Prečo si sa počas 4 rokov, keď sa ti dosť veľa vecí nepáčilo, protivilo, nevzdal?

Keď sa niečoho ujmeš, pretože je to podľa teba česť, tak vydržíš do konca, aj to je čestné – nevzdať sa. Keďže som to zobral, tak som tam 4 roky chcel byť. Ja som pracoval, robil som svoje veci, netrucoval som, nerobil som napriek starostovi. To sa mi nevidelo, som tu a bol som pre občanov, nie pre starostu.

Značná časť obyvateľstva predpokladá, že akonáhle sa staneš starostom, okamžite navýšiš rozpočet futbalového klubu a tvoj klub bude zvýhodnený oproti ostatným organizáciám.

Tí, ktorí kritizujú, by mali niečo aj robiť pre túto obec, ako napr. členovia fitklubu, stolnotenisového, požiarnici – nech kritizujú takí, ktorí aj niečo robia, sú aktívni. Keby sme tu mali konkurenciu a povedali by mi, že futbal musí ísť bokom, vtedy poviem dobre, zrušíme futbal. Ja sa chcem aj tak vzdať postu predsedu klubu. Hrať by som ešte chcel, ale funkcie a starostlivosti o celý chod sa vzdám, či budem starostom, či sa ním nestanem.

Je to verejný prísľub?

Aj keď prehrám, vzdávam sa. Týždeň po komunálnych voľbách budeme mať uzavretie sezóny, tam sa vzdám svojej funkcie.

Ty si nechceš sám zvoliť zástupcu?

Nie, lebo to je sebecké.

Čo je na tom sebecké, ak si zvolíš za zástupcu človeka, ktorému dôveruješ?

Starosta potrebuje mať deväť ľudí, ktorým dôveruje, a s ktorými bude vedieť jednať. Ináč sa budú na to tí ľudia pozerať, ak si zvolia niekoho spomedzi seba. Ja som to zažil na vlastnej koži.

Čo urobíš ako prvé, keď ta zvolia?

Každý sa bojí, že na obecnom úrade bude prepúšťanie, že bude masaker. Nič také nebude, najprv si preverím ľudí. Tí, ktorí budú spolupracovať, ktorí si budú robiť svoju robotu, ostanú tam.

A čo audit?

Uvažujem nad vykonaním auditu pracovného aj finančného.

Práve prebieha pilotný projekt, nastane zámena pozemkov v osade. Tvoja rodina má tiež pozemky v osade, hovorili ste o tom, čo urobíte? Vymeníš, predáš, daruješ?

Pozemky nie sú moje. Sú otcove. Tak isto sa k tomu staviam, ako ostatní vlastníci. Nič o tom projekte neviem, ani ako zástupca starostu. Viem iba to, že projekt existuje, že sú peniaze na účte obce, videl som nejakú zmluvu. Keby som vedel, že nejdú ukrátiť vlastníkov…. Zdá sa mi, že je príliš veľa tajností okolo neho. 

Sľubuješ odpolitizovanie obecných novín, tých istých, v ktorých si vlastne 4 roky pôsobil. Prečo sa nedali odpolitizovať?

Nemal som väčší dosah. Nevedel som nahovoriť ostatných poslancov, aby mala redakcia voľnú ruku.

Všetkých 8 si musel prehovárať? Koľkí okrem teba chceli mať slobodné noviny?

Asi len Peter Török. Ale treba sa spýtať ostatných poslancov.

Nemal si dosah ani na to, aby sa zmenila či aktualizovala internetová stránka obce?

Mal som, mali sme sľuby a sľuby a internetová stránka ostala taká, aká bola.

Čítam ďalej v programe, zamestnávať kvalifikovaných mladých ľudí, čo to znamená? Teraz na obecnom úrade takí nie sú? A pri výbere mladých ambicióznych ľudí by si išiel aj do transparentných výberových konaní?

Ak chceme, teda občania chcú, aby tam pracovali Krásnohorčania, už je to diskriminujúce. Tých, čo sú tam, nebudem prepúšťať preto, že nie sú Krásnohorčanmi, ale do budúcnosti by bolo treba sa zamyslieť nad tým, že naozaj treba prijať len miestnych. Aby tu ostali bývať a nezutekali preč, aby si tu založili rodiny. 

Chceš pokračovať v obecných podujatiach a viac do nich zapájať miestne organizácie. Nemyslíš si, že už ľudia majú po krk všetkých tých kultúrnych podujatí, veď o tom svedčí aj chabá účasť obyvateľov na nich, posledný rok. Prečo ste ani raz nezverejnili výdaje a príjmy z jednotlivých podujatí?

Ako komisia sme na to nemali dosah. Kultúrna komisia bola len poradným orgánom pri zastupiteľstve.

Chceš povedať, že si predsedom kultúrnej komisie, zástupcom starostu, dokonca si skoro okolo každej akcie behal a napriek tomu nevieš, aké boli príjmy z akcií?

Pred 3 rokmi som vedel, potom už nie. Všetkým som sa nemohol zaoberať, kontrolou všetkých faktúr a dodacích listov. Ja som bol zástupcom starostu a nie zamestnancom obecného úradu.

Priznávaš verejne, že si niekedy nevedel ani o tom, že starosta nie je prítomný a mal by si byť v úrade?

Nemusím priznávať, veď to ľudia vedeli.

Píšeš o oživení internetovej stránky obce, pritom každý mesiac vyplácate 200 eur za jej aktualizáciu už teraz, ďalších 200 zas právnikovi obce. Nikdy ste, vy poslanci, nežiadali správu o vykonaných úkonoch, aspoň raz ročne. Nikdy ťa nezaujímalo, že 2400,- eur ročne odchádza jednému aj druhému.

Informatika obce zastrešoval a poveroval starosta a taktiež sa na začiatku vyjadril, že potrebuje právnu pomoc, teda osobu, ktorá bude chodiť na zastupiteľstvá, vypracovávať stanoviská.

Mali ste pracovné stretnutia poslancov. Tam ste si vopred všetko dohodli?

My sme niekedy sedeli nad jednotlivými bodmi programu aj 3-4 hodiny, nedohodli sa vopred, ale prerokovali – a nie ako predtým v obecnej rade. Ja som ju zažil. Obecná rada sa rozhodla, veci sa ďalej neriešili a chceli, aby sme hlasovali tak, ako obecná rada povedala. A to išlo vtedy o štyroch ľudí.

Chceš zlikvidovať aj nelegálne skládky a pri tvojom milovanom futbalovom ihrisku nedávno vyrástla jedna dosť veľká.

Niekto tam dal smeti vynosiť a niekto potom tie smeti dal odtiaľ aj odniesť.

Aby sa to neopakovalo, chceš tam nastražiť fotopasce, tam ale aj inde? Z čoho to chceš zaplatiť?

Jedna fotopasca stojí približne 10,- eur.

Bol si členom finančnej komisie, dostával si materiály a nevedel si, čo, kde, ako… Ako ste potom spolupracovali?

To sa treba spýtať predsedu finančnej komisie.

 Máme zberný dvor, nie je dokončený, otvorený. V programe hovoríš o spojazdnení zberného dvoru, prečo nie je v prevádzke?

Neviem. Asi pre pozastavené eurofondy.

Pýtal si sa? Zaujímal o to?

Ano, viackrát, nedostal som konkrétne odpovede.

Ďalej: plánuješ udržať kanalizáciu v správe obce a prebrať aj vodovod. Neustále sa hovorí o tom, že na kanalizáciu iba doplácame.

Na jej chod je potrebných približne 40 tisíc ročne. Od občanov sa vyzbiera asi 17-18 tisíc. A áno, chcem, lebo takto by sme vedeli donútiť aj tých, čo majú kanalizáciu, že by na jednej faktúre platili aj za vodu aj za kanalizáciu. Zober si obec vedľa nás, Pača – tí majú vlastný vodovod. Naši sa boja, že budú vysoké poplatky za údržbu a opravu starého vodovodu. Lenže ja som nebadal za posledné 2 roky, že by bolo potrebné toľko finančných prostriedkov na vodovod. Minulý rok tu boli iba dve poruchy.

Tak prečo to chceš prevziať do správy obce?

Aby občania platili menej za vodu. Keď budú tieto dve veci spoločne pod správou obce, nebudeme v mínuse.

Tým by sa podľa teba zvýšila platobná disciplína, keby ľudia dostávali spoločnú faktúru za vodu aj za kanalizáciu?

Keď sa to vodárňam oplatí, prečo by sa to nemalo oplatiť aj nám.

Vieš o tom, že zo 705 domácností má zhruba uzatvorených zmlúv o odvádzaní a čistení splaškovej vody iba asi 410? Vieš o tom, že aj tam sa stráca rozdiel v príjme?

Viem.

Prečo ste ani raz za 4 roky netrvali na tom, aby si každý uzavrel zmluvu s obcou?

Trvali sme na tom, ale len raz. Nevedeli sme nájsť právne prostriedky.

Prečo ste potom nerozposlali zmluvy nanovo tým občanom, ktorí ich nemali a nemajú ani doteraz uzatvorené?

Lebo to bolo v kompetencii starostu a prijali sme uznesenie, ktorým sme ho poverili. A okrem toho, je poverená zamestnankyňa na obecnom úrade, ktorá to má v náplni práce.

Tebe pod hradom odpustili časť daní, čo s ostatnými prevádzkovateľmi ubytovacích a pohostinských služieb v dedine?

Miestne poplatky a dane sú dve rozličné veci, dane sa môžu znížiť. Poplatky za kanalizáciu a vodu nemám odpustené. Tí, ktorí o odpustenie poplatku nepožiadali, tak tým asi nemohlo byť odpustené. A miestny poplatok za prenocovanie, vyrubený ubytovateľom, som už navrhoval zrušiť.

Aj teraz by si to navrhol?

Áno, samozrejme.

Vieš o tom, že v Jablonove nad Turňou, kde ich vôbec neplatia, majú niekoľko občianskych združení, množstvo podujatí, reagujú na výzvy, spolupracujú so zahraničím. Nemyslíš si, že keby ste poplatky znížili, tak by sa vybralo možno viac?

Viem, a preto som to navrhol aspoň znížiť. Rozprával som o tom na finančnej komisii a nejak moje slová nepadli na úrodnú pôdu

Nemyslíš si, že posledný bod tvojho programu – odovzdať všetky finančné prostriedky nad rámec zákonného platu do sociálneho fondu je trochu populistický?

Keď mi zvýšenie schvália, pôjdu peniaze do fondu, keď neschvália, tak nepôjdu. Viem však, že by bolo potrebné naň prispievať.

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.