Dve otázky, šesť kandidátov

Pri príprave predposledného čísla obecných novín Život pod hradom sa členovia redakcie rozhodli, že položia dve rovnaké otázky každému z kandidátov na starostu obce Krásnohorské Podhradie. Aby občania, pre ktorých je internet španielskou dedinou alebo tí, ktorí sa na predvolebné stretnutia s kandidátmi z rozličných dôvodov nedostavia, mali aký-taký prehľad o tom, ako uchádzači o kreslo starostu zmýšľajú.

Keďže pri komunálnych voľbách obce nezasielajú zoznamy kandidátov voličom do domácností, podľa zákona, občania si ho budú môcť tentokrát prečítať na stránkach novín. Redakcia, i časť poslancov, ktorí sa k otázke zverejňovania informácií pre voličov prospešných vyjadrili, chcú uľahčiť  výber. Mnoho obvateľov si ťažká, že v pohodlí domova preštudované zoznamy by mali byť samozrejmosťou, práve pri voľbách, ktoré sa ich bytostne dotýkajú.

Zoznamy kandidátov do obecnej samosprávy sú zverejňované spôsobom v mieste obvyklým ako napríklad v prípade Podhradia na úradnej tabuli, (inak v mestskom rozhlase či v iných ímédiách, ktoré zabezpečujú informovanosť občanov) – to však nie je najšťastnejším riešením, v prípade tých, čo nechodia pravidlene do centra obce. Drvivá väčšina dokonca priznáva, že verejnú tabuľu nesleduje.

Všetky uvedené dôvody primäli trojčlenný (prakticky len dvojčlenný) redakčný tím k rozhodnutiu, že stručne predstaviť každého zo šiestich kandidátov, plných ambícií viesť Podhradie, bude užitočnou témou v predvolebnom čísle občasníka.

Všetkým kandidujúcim boli elektronickou poštou zaslané dve otázky:

1. Kedy ste sa rozhodol kandidovať na post starostu obce a prečo?

2. Aké sú vaše plány, po zvolení? (mali uviesť prioritné body programu, to najdôležitejšie, na čom im najviac záleží v súvislosti s občanmi, obcou)

Odpovede uvádzame v poradí, v akom do redakcie došli:

JURAJ BERNÁTH:

1. Pre kandidatúru som sa rozhodol zhruba pred rokom a pol.

2. Do „boja“ o starostovské kreslo som sa rozhodol ísť preto, aby som sa mohol aktívne podieľať a rozhodovať o dalšom dianí v našej obci. Mojím hlavným cieľom je vytvoriť vhodné podmienky na život v našej obci a prenechať ju dalším generáciám v takom stave, aby si aj oni mohli vychutnávať krásu a pokoj našej dedinky!

ŠTEFAN SZARKA:

1. Koncom augusta – začiatkom septembra, keď som sa dopočul o možných kandidátoch.

2. Môj volebný program: 1.Kultúra,šport,sociálne veci.a.Podpora rozvoja,športu a,kultúry na území obce.b.Podpora spoločenských organizácií v ich činností.Podpora činnosti klubu dochodcov a jednoty dochodcov,klubu mladých.d.podpora,vybavenie a zvýšenie akcieschopnosti obecného hasičského zboru v obci.3.Školstvo:a.Podpora MŠ s možnosťou rozšírenia kapacity MŠ.b.Podpora základného školstva a jeho skvalitnenie.4.Investičná činnosť:a.Rekonštrukcia miestných komunikácií podľa už spracovaných projektov,postupne a podla finančných možností.b.Využiťmožnosti projektov z eurofondov podla nových výziev na úseku školstva,zdravotnej starostlivosti,rozvoja obcí a cestovného ruchu.c.Dokončiť vysporiadanie pozemkov v rómskej osade tak aby všetky strany boli čo najviac spokojné.

TIBOR ŠOLTÉSZ:

1. Takže – kandidovať som sa rozhodol niekedy okolo januára, februára. Presný dátum si nepamätám. A bolo to na návrh niekoľkých obyvateľov obce Krh. Podhradie, ktorí ma poznajú. Podotýkam že to neboli rodinní príslušníci.

2. Na tento bod Vám dám trochu neurčitú odpoveď. Mohol by som tu napísať všetky body, ale nebudem podsúvať svoje myšlienky druhým. Je veľa vecí, ktoré treba v obci riešiť. Ale všetko sa obyvatelia dozvedia na mítingu. Rozprával som sa s ľuďmi, ktorý sú ochotní so mnou spolupracovať a podať pomocnú ruku, či už z právneho hľadiska, vybavovania dotácii, písania projektov a podobne. A urobím všetko pre to, aby som obec Krásnohorské Podhradie čo najviac a najlepšie pozdvihol v očiach obyvateľov.

ŠTEFAN KÚN:

1. Kandidovať som sa – definitivne – rozhodol až na poslednú chvíľu, nakoľko som zvažoval všetky pre a proti, uvažoval som o nej však dávnejšie. A prečo? Som Krásnohorčanom po celý život, nielen pred voľbami. Všetko, čo mám rád, čo si vážim a na čom mi záleží, je v Podhradí.

2. Mojím cieľom je spojiť a zároveň zmobilizovať všetkých občanov, aby sme spolu šli cestou obnovy a rozvoja. Aby sme využili historické hodnoty v prospech obce a obyvateľov. A ja osobne chcem priblížiť samosprávu občanom.

EVA KOVÁCSOVÁ:

1. Asi pred rokom, keď som úspešne dokončila štúdium a získala diplom z ekonómie , manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja, v ktorom pokračujem. Chcela by som zúročiť 27-ročné vedomosti a skúsenosti, ktoré som získala na obecnom úrade a ktoré v súčasnosti využívam pri práci kontrolórky v 6-tich obciach.

2. V prípade môjho zvolenia, majúc na zreteli blaho obyvateľstva, by som chcela predovšetkým:

– zlepšiť prácu samosprávy – samosprávu a obecný úrad – otvorené pre spoluprácu

– prehľadnejšie hospodárenie

– rozvoj a výstavbu obce

– rozšírenie sociálnych služieb púoskytovaných obcou

– efektívnejšie využívanie eurofondov

a v neposlednom rade aj zvyšovanie cti a úcty občanov , bez ohľadu na to, kto je akej národnosti či etnika.

PETER BOLLO:

Neodpovedal ani na jednu z otázok. Naveľa, po urgencii zo strany redakcie najprv „odkázal“ a po písomnej žiadosti aj napísal dôvod, ktorým si uplatnil „práva“ štatutára vydavateľa obecných novín (tým je Obec Krásnohorské Podhradie):

Ako vydavateľ obecných novín som toho názoru, že obecné noviny by mali byť úplne nezávislé, t.j. apolitické. Nemyslím si, že by kandidáti na starostu, či poslancov sa mali propagovať akýmkoľvek spôsobom v obecných novinách. Považujem to za neetické. Každý z kandidátov na starostu, či na poslancov určite bude propagovať svoju kandidatúru rôznymi inými formami. To znamená, že tento príspevok je zrušený.

Možno mal na mysli pokus svojho predchodcu vložiť pred štyrmi rokmi do novín sumár vykonanej práce a (klik tu: Reklama či bilancia?) alebo na zreteli aféru okolo miestnych novín, ktoré boli najprv zhabané a potom rozdané  s vysvetlením (klik tu: Boj o noviny v Krásnohorskom Podhradí pokračuje a tu: Bollo rozdal zahabané noviny).

Tak či onak, redakcia sa po opýtaní ostatných kandidátov, so zreteľom na poskytnutie rovnakej šance každému z nich rozhodla odpovede zverejniť takouto formou.

(Poznámka: autor článku je kandidátom na poslanca obecného zastupiteľstva, jeden z členov redakcie je kandidátom na post starostu obce.)

Foto: Archív ŽpH

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.