Horúci zemiak, či vzájomná dohoda?

19. júna 2003 uzavrelo mesto Rožňava s obcou Krásnohorské Podhradie zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, na dobu neurčitú. Jej predmetom bolo zriadenie spoločného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy pre obec na úseku ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, výstavby a územného plánovania. Podpísali ju vtedajší štatutári obce a mesta, Štefan Szarka a František Kardoš.

17. júla 2013, na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rožňave, schválilo jednohlasne 12 poslancov, prítomných na rokovaní, výpoveď tejto zmluvy. Oficiálne dôvody zrušenia zmluvného vzťahu boli najmä 3, uvedené v podkladoch pre poslancov:

– v porovnaní s inými obcami, s ktorými má mesto uzavreté zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, je vzhľadom na počet obyvateľov agenda pre  Krásnohorské Podhradie veľmi rozsiahla

– personálne kapacity rožňavského stavebného úradu sú na plnenie záväzkov zo zmluvy nepostačujúce, lebo v priebehu niekoľkých mesiacov končia na mestskom úrade pracovný pomer traja referenti

– mesto Rožňava z vlastných zdrojov financuje doručovanie zásielok a náklady na pohonné hmoty a mazivá.

Pritom v pôvodnej zmluve sa uvádza, že financovanie činnosti súvisiacej so spoločným úradom bude zabezpečované z dotácie poskytnutej štátom na prenesený výkon štátnej správy a tú sa zmluvná obec zaväzuje zaslať na účet mesta vždy lehote najneskôr do 3 dní od obdržania. Okrem toho sa dohodli na štvrťročných platbách od obce, a to vo výške 12,- slovenských korún na obyvateľa ročne. Túto sumu mala zmluvná obec zasielať na účet mesta vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka.

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynút‘ prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. V praxi to znamená, že zatiaľ výpoveď nenadobudla právoplatnosť.

Krásnohorský starosta Peter Bollo (Most-Híd) sa po rozhodnutí rožňavských radných vyjadril pre agentúru SITA: „Viem o tom len neoficiálne. Nevedel som, že už to schválili. Budeme musieť zriadiť v obci vlastný stavebný úrad. Nič iné nám neostáva. Nakoniec zase len nám ostane horúci zemiak.“ Nepriamo tým upriamil pozornosť na peripetie s pozemkami v rómskej osade a na potrebu riešenia situácie, ktorá je od požiaru hradu Krásna Hôrka v centre pozornosti. A aj možný pravý dôvod výpovede zmluvy.

Rožňavský primátor Pavol Burdiga (Most-Híd) v rozprave k tomuto bodu uviedol, že  „sa rozhodli spoločne aj s pánom starostom z Krásnej Hôrky, takže určite to bolo prejednané aj s ním„.  V rámci diskusie k rozviazaniu zmluvy Burdiga ubezpečil prítomných poslancov, že to bolo dohodnuté, a že v Podhradí „bude mať on vlastnú pracovníčku a budú tieto veci stíhať„.

Zvukový záznam z rokovania meststkého zastupiteľstva v Rožňave je možné si vypočuť tu: (www.roznava.sk/sk/img/mz/2013/mz_17_7_2013/zaznam/HerSieFlash.html).

Je evidentné, že po doručení výpovede bude musieť miestny obecný úrad prijať do pracovného pomeru odborne spôsobilú osobu pre riešenie stavebných konaní a je viac ako isté, že takýto zamestnanec by mal vzísť z konkurzu. Resp. obec by mala potrebu vytvorenia takého to pracovného miesta zvážiť už v predstihu. Ako je možné, že rožňavský primátor informoval už pri hlasovaní o výpovedi zmluvy o tom, že v Podhradí bude zamestnankyňa, ktorá „to bude stíhať „? Bude?

Majitelia pozemkov pod rómskou osadu sa po vyjadreniach starostu obce rozhodli nenechať nič na náhodu a konať. Spustili petičnú akciu, v rámci ktorej chcú zozbierať dostatočného množstvo podpisov preto, aby sa odstránili zbytočné prieťahy práve v stavebných konaniach. Za týmto účelom si na utorok, 30. júla prenajali priestory klubu pri kultúrnom dome, kde od 18.00 očakávajú každého, kto sa chce svojím podpisom k petícii pripojiť. Petičný výbor tvoria Štefan Szaniszló, Juraj Bernáth, Imrich Lázár, Helena Dobošová a Zoltán Gášpár. Text samotnej petície si môžete prečítať aj tu:

Na utorňajšie stretnutie petičného výboru s občanmi boli pozvaní aj Štefan Kún – zástupca starostu i samotný starosta obce. Ten už stihol pred odchodom na návštevu družobnej obce poslať nespokojným občanom odkaz prostredníctvom sociálnej siete:

O tom, koľko občanov príde petíciu podporiť, či bude stretnutie konštruktívne pre všetky zúčastnené strany a aké sú plány miestneho úradu po výpovedi zo strany mesta Rožňava, sa dozvieme viac už zajtra podvečer.

 Foto: Archív ŽpH, jún 2013, stavba v miestnej rómskej osade

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.