Medzi troma z jedného mesta aj náš Dávid Baffi

Banícke múzeum v Rožňave, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Občianske združenie Otvor dvor, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, vystavujúci umelci a prizvaní teoretici výtvarného umenia predstavujú projekt:

ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY

Jedná sa o cyklus výstav súčasného umenia pre Galériu Baníckeho múzea v Rožňave.

Prvou z radu podujatí je výstava TRAJA Z JEDNÉHO MESTA, ktorá potrvá od 18. júla do 15. augusta 2013.

Vystavujúcimi sú: Mgr.Art. Dávid Baffi, Mgr.Art. Erik Šille, Mgr.Art. Vlasta Žáková

Teoretická reflexia: Mgr. Norbert Lacko

Zámerom tohto projektu je iniciácia vzniku a podpora dlhodobej udržateľnosti výstav súčasného výtvarného umenia v Galérii baníckeho múzea v Rožňave. Programová náplň projektu cielene prepája výstavné podujatia so sprievodnými edukačnými aktivitami.

Základným cieľom projektu je usporiadať v priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave 6 výstav, ktoré budú mapovať široké spektrum súčasného výtvarného umenia na Slovensku. Súčasťou výstav renomovaných a etablovaných tvorcov bude pre regionálne prostredie nezvyčajná, atraktívne koncipovaná, a súčasne odborne garantovaná ponuka aktivít galerijnej pedagogiky (komentované prehliadky, tvorivé dielne, odborné prednášky a kritické diskusie) Tieto majú verejnosti priblížiť tvorbu zúčastnených autorov, ale aj všeobecnejše súčasné výtvarné umenia.

K projektu patrí aj tvorba obrazovo-textového katalógu celého podujatia v podobe odbornej neperiodickej publikácie s dokumentačným fotografickým materiálom naviazaným na prezentované aktivity. Dôležitým cieľom projektu je iniciácia vzniku siete kooperujúcich inštitúcií z prostredia súčasného výtvarného umenia s dôrazom na propagačno-pedagogickú líniu projektu.

Názov Rožňavské radiály zvolili s ohľadom na fakt, že Rožňava je síce okresné mesto s významnou kultúrnou minulosťou, ale na mape súčasného výtvarného umenia sa nachádza skôr v pozícii periférie. Tento smutný fakt veľmi nemení ani konštatovanie, že Rožňava a jej blízke okolie je rodiskom, či „domovskou adresou“ pomerne vysokého počtu súčasných etablovaných výtvarných tvorcov staršej (napr. Erna Masarovičová), strednej (napr. Adam Szentpétery), a najmä najmladšej generácie (napr. Dávid Baffi, Erik Šille, Vlasta Žáková).

Výraz „radiála“, ktorý v názve projektu označuje spojnicu medzi „stredom“ a „okrajom“, má zdôrazňovať a prehĺbiť význam vzniku dôležitých sieťových prepojení medzi centrami a perifériami, a to prepojení obojsmerných. Rožňava je mesto s výrazným a poľutovaniahodne nevyužitým ľudským potenciálom a to nielen v rámci najmladších generácií, v ktorých bol vždy záujem, ak nie priamo „hlad“, po kultúrnej produkcii presahujúcej štandardnú ponuku masových komunikačných prostriedkov. Je pochopiteľné, a na tomto mieste aj zbytočne zdôrazňované, že takáto potreba nemohla a ani naďalej nemôže byť saturovaná z výhradne miestnych zdrojov.

Súčasťou a druhým plánom projektu Rožňavské radiály je preto vytvorenie aktívnych partnerských sieťových prepojení, zabezpečujúcich vzájomnú spoluprácu a participáciu medzi subjektami a inštitúciami slovenského „sveta umenia“. Konkrétne pôjde o zosieťovanie a spoluprácu najmä medzi Galériou Baníckeho múzea v Rožňave a vysokými výtvarnými školami, predovšetkým v oblasti zabezpečenia teoreticko-kritickej reflexie, galerijnej pedagogiky a v ďalšej organizačno-odbornej podpore pripravovaných výstav. Plánovaná je spolupráca so všetkými tromi výtvarnými vysokými školami. Prioritná orientácia na vysoké školy je spôsobená jednak geografickou blízkosťou Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach, ale najmä personálnymi (opäť rodáckymi) prepojeniami na Katedru teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave. Zo zoznamu partnerov nebude vynechaná ani Akadémia umení v Banskej Bystrici. Predpokladáme, že zoznam partnerov a spolupracovníkov v kooperačnej sieti sa bude v priebehu realizácie projektu rozširovať o ďalšie subjekty a inštitúcie slovenského výtvarno-umeleckého prostredia.

Projekt Rožňavské radiály je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Slávnostná vernisáž projektu Rožňavské radiály a zároveň aj prvej pilotnej výstavy TRAJA Z JEDNÉHO MESTA, na ktorú organizátori všetkých srdečne pozývajú, sa uskutoční 18. 7. 2013 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave.

Vystavujúci sú už spomínaní mladí renomovaní a na slovenskej výtvarnej scéne etablovaní tvorcovia – rožňavskí rodáci Vlasta Žáková, David Baffi a Erik Šille.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.