Pozemok v osade prechádza z rúk do rúk. Najnovšie sa bude riešiť búranie stavby na ňom.

Na 27.máj so začiatkom o 10:00 predpoludním je naplánované ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci odstránenie stavby rodinného domu (v rómskej osade) žiadateľov Štefana a Adely Darvašovcov,  Toto pojednávanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí a sú naň pozvaní všetci spolumajitelia parcely, na ktorej spomínaný rodinný dom stojí.

Presnejšie, jedná sa o dve parcely (KN-E č. 440 a KN-E 441). Čo je v tejto súvislosti pre uvedených manželov rozhodne smerodatné, jednou z parciel (441) je aj tá, v ktorej má podiel Marian Kotleba, predseda Ľudovej strany Naše Slovensko /ĽSNS/, práve ten, ktorý sa o odstránenie domov na predmetnej parcele usiluje už od mája minulého roku, kedy časť z nej prešla do jeho vlastníctva.

Manželia Darvašovci podali na príslušnom stavebnom úrade 19. septembra 2012 žiadosť o dodatočnú legalizáciu svojej stavby, pôvodne postavenej na pozemku, ktorý im nepatril. Paradoxne, v čase, keď žiadosť podávali, boli spolumajiteľmi spomínaného pozemku, tak ako Marián Kotleba a ďalších 10 obyvateľov Podhradia: „Máme už aj listy vlastníctva. Pozemok sme si riadne kúpili po štyri eurá za štvorcový meter. Keďže tu bývame už dlho, so žiadnym búraním nikdy nebudeme súhlasiť “ uviedla ešte v októbri pre čas.sk Adela Darvašová (52).

Podiel v parcele nadobudli 6. júna 2012 podpísaním kúpno-predajnej zmluvy, odkúpením od jedného z pôvodných majiteľov. Ten však urobil zásadnú chybu a to v tom, že spoluvlastnícky podiel neponúkol najprv ostatným, zapísaným na liste vlastníctva. Jednalo sa o podiel vo výške 4/180 z 3.069 m2.

Po tom, ako sa predseda ĽSNS stal jedným zo spolupodielnikov (48/180)  skôr, ako Darvašovci, a po tom, ako zistil, že došlo k predaju, vyzval nových nadobúdateľov, aby podiel vrátili a vyhli sa tak súdnemu sporu spojeného s porušením jeho práv, keďže nebolo uplatnené jeho predkupné právo.

Na nesprávny postup pri odpredaji poukázal Kotleba vzápätí, ako sa o ňom dozvedel. Listom zo dňa 24. októbra 2012 vyzval manželov, aby mu do 10 dní odo dňa doručenia písomnosti predali predmetný podiel za cenu, za akú ho kúpili. Vo výzve uviedol aj to, čo bude nasledovať, ak tak neučinia: „Ak v danej lehote svoju zákonnú povinnosť nesplníte, budem sa domáhať súdnou cestou, aby Váš prejav vôle bol nahradený súdnym rozhodnutím, čo však vzhľadom k tomu, že zákon je na mojej strane a v žalobnom spore budem úspešný, Vám prinesie zaplatiť trovy súdneho konania.“ .

Podiel je však už naspäť u pôvodného majiteľa, uzavrel totiž s manželmi dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy. Zásluhu na tom má teda samotný Kotleba, podľa toho, čo nám potvrdil aj vajda Ľudovít Gunár – manželia sa obávali finančných výdavkov v prípade súdneho sporu a dali na radu právnika.

Nedomysleli zrejme svoju žiadosť o legalizáciu stavby v ostro sledovanej parcele. Stavebný úrad ich vyzval, aby predložili potrebné doklady. To však neurobili a tak musí úrad konať v súlade so zákonom. Tým je začatie konania v predmetne veci. Stane sa piatkové zisťovanie prvým krokom k odstráneniu prvej stavby v miestenj rómskej osade? Bude toto konanie precedensom pre postup pri riešení ostatných stavieb na súkromných pozemkoch?

Hlavu v smútku nemusia zatiaľ mať majitelia obydlí na obecných pozemkoch, tie budú môcť odkúpiť za cenu stanovenú znalcom, tak, ako o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí.

Fakty:

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza – pričom nie je podstatné, či došlo k jeho prevodu predajom, alebo darovaním – majú spoluvlastníci predkupné právo – toto nebolo doržané ani v prípade darovania pozemkov Kotlebovi, v tomto prípade však nikto zo spoluvlastníkov nič nenamietal.

Predkupné právo spoluvlastníkov vzniká okamihom, keď jeden zo spoluvlastníkov chce svoj podiel previesť na inú, tretiu osobu. Zákon pozná jednu výnimku, kedy toto právo spoluvlastníkom nevzniká, a síce, ak ide o prevod blízkej osobe.

Oprávnený spoluvlastník z predkupného práva má pri porušení povinnosti zo strany druhého spoluvlastníka na výber viacero možností:

1. domáhať sa žalobou na súde vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu. Takáto ale žaloba smeruje proti všetkým účastníkom zmluvy o prevode (!), tak predávajúceho i kupujúceho tak darcu, ako aj obdarovaného,

2. domáhať sa voči tretej osobe (nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu), aby mu predaný/darovaný podiel ponúkla na kúpu/darovanie za rovnakých podmienok,

3. ponechať si predkupné právo, ktoré sa vzťahuje na všetkých súčasných, ako aj budúcich spoluvlastníkov (nadobúdateľov) predmetného spoluvlastníckeho podielu.

Výzvu na Mariana Kotlebu adresovanú manželom Darvašovcom si môžete prečítať kliknutím tu.

Foto: Archív ŽpH

Na predmetný prevod sme sa pýtali minulý rok, po odoslaní výzvy aj Miroslava Beličku:

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.