Schvaľovanie predaja pozemkov bez konca. Padne rozhodnutie dnes?

Na pondelok 3. decembra so začiatkom o 17-tej zvolal starosta obce ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. V podstate ide o pokračovanie  novembrovej schôdze, na ktorej mal byť schválený zámer predaja pozemkov v rómskej osade. Na programe sú totiž odročené body z minulého utorka.

Mal byť, ale kvôli údajným „novým skutočnostiam“ ktoré prezentoval počas rozpravy k tomuto bodu programu Marián Kotleba, sediaci medzi prítomnými občanmi sa k schváleniu zámeru predaja nepristúpilo. Prebehla rozprava – väčšinou sa zapájali prítomní obyvatelia a diskutovalo sa aj počas prestávky, ktorou starosta prerušil schôdzu, aby sa mohol poradiť s právnikom.

Dôvodom, prečo sa schválenie zámeru odročilo bolo aj množstvo rozhorčených obyvateľov a v neposlednom rade i neprítomnosť súhlasnej nadpolovičnej väčšiny poslancov. Z deviatich obecných poslancov chýbal Juraj Jurini /Most-Híd/, Július Ferenc došiel zo služobnej cesty až na záver zasadnutia a Ľudovít Baffy /SMK/ sa približne v polovici trvania schôdze ospravedlnil a opustil ju. Prítomných 6 členov vedenia obce síce tvorilo  3/5-novú väčšinu, potrebnú pri schvaľovaní predaja majetku obce, avšak dlhodobo známy názor zástupcu starostu Štefana Kúna predávať pôdu za cenu, za akú si ju kupujú občania v obci a matematika nepustili.

Vysvetlenie, ktoré odročeniu malo poslúžiť pre účely zápisnice je to, že „vyvstali nové skutočnosti„, ako v závere schôdze zdôraznila poslankyňa Iveta Breznayová. Novinkou mali byť argumenty predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu, tým hlavným bol fakt, že za prípad hodný osobitého zreteľa sa nemôže považovať protiprávne užívanie pozemkov. Či to všetko považujú poslanci za novinky je otázne, keďže od začiatku roka majú k dispozícii stanovisko kontrolóra i právnika, upozornenie okresnej prokuratúry, kde je podrobne opísaný postup pri predaji obecného majetku aj to, kde sa pri doterajších predajoch spravili chyby.

Ak by sa aj počas dnešného zasadnutia schválil zámer predaja majetku obce tým 10tim žiadateľom, ktorí oň prejavili záujem, musí byť zverejnený na obecnej tabuli i internetovej stránke obce po dobu 15-tich (minimálne 10-tich) dní. Obyvatelia, ktorým sa lacný rozpredaj nepozdáva, tak majú možnosť podať námietku, v tomto prípade má odkladný účinok a jej náležitosťami sa musia predstavitelia obce zaoberať . Ak ide väčšine o to, aby sa starý rok preklenul do nového a aby stratilo platnosť uznesenie o cene 0,66 €, tomuto postupu sa už vyhnúť nedá.

Za zmienku stojí aj fakt, že zo 45 nevysporiadaných obecných parciel, na ktorých sú obydlia Rómov, prevod požiadalo  10. Údajne ostatní nemajú k dispozícii zameranie, ktoré si mali dať vyhotoviť na vlastné náklady. Tak či onak, uznesenie o cene, ktorá poburuje nielen domácich, stratí platnosť úderom silvestrovskej polnoci. Koľko m2 dovtedy stihne obec právoplatne previesť na žiadateľov, ukáže možno už dnešné popoludnie.

Fotogaléria: Novembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva:

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.