Budú sa prejednávať (aj) žiadosti občanov

Po októbrovej prestávke sa vedenie obce opätovne zíde v priestoroch klubu pri kultúrnom dome. Stane sa tak v utorok 20. novembra 2012 o 17-tej hodine.

Text pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejňujeme po prvýkrát bez redakčných úprav, kvôli tomu, že nás (okrem hrubých chýb) zaujali niektoré skratky a oslovenia:

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré

sa uskutoční dňa 20.11.2012 o 17,00 v Klube pri kultúrnom dome v Krh.

Podhradí.

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie

5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie – návrh

6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 – schválenie

8. Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho

rozpočtu, z EÚ – schválenie

9. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom

nehnuteľností vo vlastníctve obce

10. Zásady hospodárenia s majetkom obce

11. Zníženie dane na základe predložených žiadostí prevádzkovateľov

v areály pod hradom – p. Kozlík, p. Račko a p. Kún – prejednanie

12. Žiadosť o. Petra Juriniho o dlhodobý prenájom pozemku

13. Žiadosti o odkúpenie pozemku – stará RO (doručených 9 žiadostí)

14. Správa starostu obce

15. Diskusia

16.Schválenie uznesení

17.Záver

Peter BOLLO

starosta obce

Je zbytočné rozlišovať medzi oslovením „pán“ resp. „občan“ v prípade, ak by stačilo uviesť krstné mená a tým by bolo zrejmé, čie žiadosti sa budú prejednávať.

Po obsahovej stránke je program tiež zaujímavý – prerokovávať sa majú viaceré žiadosti odročené kvôli zastaralým zásadám hospodárenia s majetkom obce. Najprv sa však budú musieť schváliť – pri bode 10 (ani 9) však nie je uvedené či sa jedná o prednesenie návrhu alebo schválenie. Návrh na zmenu zásad nebol zverejnený na verejnej tabuli ani oficiálnej stránke obce a neprešiel tak pripomienkovacím konaním.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.