Čo sa do novín a televízie nedostalo – momenty uplynulého týždňa

Čo sa dialo v pozadí medializovaných informácií o sobote

Okrem sobotňajšieho predvedenia (29.9.2012)  Mariana Kotlebu do Košíc na výsluch vo veci prípravy trestného činu poškodzovania cudzej veci a porušovania domovej slobody sa menovaný zúčastnil aj výsluchu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Rožňave ako svedok deň predtým (28.9.) ohľadne podnecovania k rasovej, etnickej a národnostnej nenávisti.

Pár dní pred sobotňajšou udalosťou, 19.9. zas bolo podané oznámenie na políciu v Rožňave, zástupcom Obce Krásnohorské Podhradie, kvôli použitiu erbu obce  na elektronickej pozvánke, ktorá vyzývala verejnosť k účasti na upratovaní v miestnej osade.

V ten istý piatok , ako ho vypočúvali – 28.9.2012 sa Kotleba zúčastnil aj večere s miestnym  štábom televízie JOJ, Štefanom Szaniszlóom a prevádzkovateľom ubytovania v súkromí (zároveň majiteľ miestneho súkromného portálu), v ktorom následne prespal, v nemenovanej reštaurácii na Námestí baníkov v Rožňave.

V dave cezpoľných – kotlebovcov – bolo v sobotu viackrát počuť, akí sú domáci zbabelci, keď sa nezúčastnia zhromaždenia. A ako musia cudzí riešiť ich problémy. Známych vlastníkov nehnuteľostí pod osadou je podľa posledných informácií viac ako 130, predmetnú parcelu s číslom KN – E 441 vlastnia okrem Mariana Kotlebu ďalší 12-ti obyvatelia. V dave, ktorý sa chcel v sobotu na parcelu dostať, bolo vidno okrem samotného Kotlebu iba Szaniszlóa.

V pobúrenej mase ľudí, ktorá na Lipovej ulici narazila na kordón policajných ťažkoodencov začali po prvotných pokrikoch a nadávkach spievať slovenskú hymnu. Málokto z nich si však všimol, že „Nad Tatrou sa blýska“ spustil ako prvý miestny obyvateľ. S nezanedbateľným hlasovým fondom a maďarskou národnosťou.

V zhromaždení  vedľa obecného úradu, po príchode Szaniszlóa z výsluchu a po jeho prejave a výzve k pochodu bolo počuť aj zopár protimaďarských hesiel, spomínala sa aj Hedviga Malinová.

V sobotu bolo v dave aj zopár policajných príslušníkov v civile, tak ako aj v miestnej reštaurácii v centre obce. Polícia nasadila všetky zložky (psov, kone, ťažkoodencov, kukláčov, vodné delo, policajný vrtuľník). Použilo sa aj letecké snímanie situácie najmodernejšou digitálnou technikou.

Za budovou obecného úradu sa konal popoludní aj krátky brífing starostu obce Petra Bolla pre médiá. Prítomným ukazoval geometrický plán, ktorý dal vyhotoviť jeho predchodca v roku 1998, a ktorý mal objaviť náhodne prednedávnom, pri prehľadávaní archívu.

Zopár ďalších faktov:

Podiel vo výške 48/180 (818 metrov štvorcových) z parcely KN-E 441 previedol na Kotlebu jeho pôvodný spoluvlastník darovacou zmluvou č. 236/2012. Predmetná parcela má veľkosť 3069 m2. Číslo na liste vlastníctva Kotlebu vyjadruje, aký podiel má v každom jednom metri štvorcovom danej parcely.

Na liste vlastníctva tejto parcely sa objavili aj dvaja obyvatelia rómskej osady ako spoluvlastníci, titulom nadobudnutia je kúpno-predajná zmluva z tohto roku, podiel je 4/180.  Ten, kto im predal podiel i ten kto daroval podiel v tejto či inej parcele by nemal zabudnúť na to, že je pred akýmkoľvek prevodom povinný osloviť najprv ostatných pôvodných spoluvlastníkov, či nemajú záujem o prednostné získanie podielu. Výnimkou je iba prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na blízku osobu predávajúceho.

V sobotu boli vymerané hranice parcely, ktorej spoluvlastníkom je teraz už 13 osôb. Konkrétne miesto podielu samotného Kotlebu sa nedá s presnosťou v tomto štádiu určiť.

Preklasifikovanie parcely začal Obvodný pozemkový úrad /OPÚ/ v Rožňave z vlastného podnetu ako príslušný orgán na ochranu poľnohospodárskej pôdy ešte koncom roka 2010 pod vedením vtedajšej riaditeľky Jaroslavy Šišolákovej. Vydal rozhodnutie v októbri 2010, ktorým zmenil poľnohospodársku pôdu (trvalý trávnatý porast) na zastavanú plochu.

Toto rozhodnutie OPÚ Rožňava obsahuje niekoľko pozoruhodností: k preklasifikovaniu poľnohospodárskej pôdy na zastavané pozemky došlo na základe výpisov z katastra nehnuteľností a ortofotomapy (kombinácia katastrálnej mapy s leteckými snímkami) a na základe dvoch rozhodnutí – Okresného úradu v Rožňave o povolení stavby vodojemu a Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave o povolení stavby “Kanalizácia – Rómska osada Krásnohorské Podhradie”.

Už pod novým vedením (Slavomír Zubrický – MostHíd) vydal OPÚ Rožňava v januári 2011 ďalšie rozhodnutie a to verejnou vyhláškou, na základe ktorej zastavil pôvodné konanie z roku 2010, keď OPÚ požiadal jednotlivých vlastníkov, aby predložili doklady potrebné k usporiadaniu a zosúladeniu druhu pozemku s evidenciou v katastri, na čo väčšina z nich nereflektovala, keďže by museli hradiť dokumentáciu o pôde, ktorú dlhodobo neprávom užívajú iní

Na základe zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa teda konečne konštatovalo, že pôda “vplyvom ľudskej činnosti” zmenila charakter a nie je možné ju vrátiť do pôvodného stavu. Rozhodnutie bolo doručené všetkým dotknutým vlastníkom, neznámym formou verejnej vyhlášky.

Paradoxom je, že zákon, ktorý má poľnohospodársku pôdu pôdu chrániť hovorí, že každý vlastník alebo nájomca je povinný (okrem iného) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri. Tam však spomínaná parcela 441 aj všetky ostatné – preklasifikované – figurujú ako trvalý trávnatý porast.

Kameňom úrazu je práve skutočnosť, že každá EKN parcela (parcela registra E) je vždy obsiahnutá v nejakej CKN parcele (p.reg. C). Vysvetlenie si môžete prečítať kliknutím tu.

O osude Rómov na „Kotlebovej parcele“ bude musieť nakoniec tak či tak rozhodnúť obec:

– ako príslušný stavebný úrad bude musieť rozhodnúť o dodatočnom kolaudačnom konaní a legalizácii stavby alebo začne konanie o odstránení stavby – čo podľa niektorých svedkov vraj už starosta neverejne prisľúbil

– ak budú stavby odstránené (a je jedno či na Kotlebov podnet alebo z vlastného podnetu obecného úradu), je viac ako pravdepodobné, že Rómovia sa presťahujú k svojim blízkym a príbuzným do obydlí stojacich na obecných pozemkoch.

Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Rožňave:

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.