Budú schvaľovať aj úpravu starostovho platu

V stredu 27.6.2012 o 17.30 sa v klube pri kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí uskutoční štvrté tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Program je pripravený nasledovne:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov  a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Záverečný účet obce za rok 2011

5. Schválenie platu starostu obce

6. Informácia o upozornení prokurátora

7. Správa starostu obce

8. Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

K bodu 5 – Schválenie platu starostu:

Plat starostu “ je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1.  Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“  Podľa § 4  tohto zákona – o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  – sa priemerný plat starostu v obci s počtom obyvateľov do 3000  násobí koeficientom 1,98.  V bode 2 toho istého  paragrafu sa hovorí,  že „obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až  o  70 % „.

Mzda by sa mala teoreticky  zvýšiť, keďže  sa upravuje/valorizuje podľa priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá v roku 2011 činila 786,- €.  Nový plat starostovi  prináleží s platnosťou od 1.1.2012, pri najbližšom výplatnom termíne sa rozdiel dorovná, v prípade zvýšenia.

Doterajšia výška 1691,- (zákonom stanovených 1523 + zvýšenie o 11%), bola vyrátaná  zo sumy 769,- €. V porovnaní s rokom 2010 priemerná mzda stúpla vlani o 17,- € na 786 €. Ak sa mu neprizná minuloročné navýšenie, paradoxne môže dôjsť k poklesu na sumu 1557,- €. Kedže odmietavý postoj poslanci už prejavili pri žiadosti o priznanie polročných  odmien pracovníkom obecného úradu, bude zaujímavé sledovať, ako sa jednotlivci z ich radov postavia k navýšeniu alebo  zvolia minimálny zákonný plat. Plat starostu tak môže, ale nemusí narásť. Obecné zastupiteľstvo  môže stanoviť, že od minuloročných 11% upustí a v tom prípade bude plat starostu činiť

786,-  x  koeficient 1,98 = zaokrúhlene 1557,- €

čím dôjde k zníženiu.

Priemerná mzda na Slovensku narastala za posledné 4 roky nasledovne:

Rok 2008 – 723 €

Rok 2009 – 744,50 €

Rok 2010 – 769 €

Rok 2011 – 786 €

Doplnenie programu:

Do pléna sa môže vrátiť pozastavené uznesenie o predaji pozemku v rómskej osade manželom Gulykášovcom, ak niektorý z poslancov navrhne doplnenie programu. Aby bolo opätovne schválené, bude potrebná 3/5nová väčšina poslancov.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.