Ponechajú čističku pod správou obce?

Na  poslednom minuloročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol jedným z prerokovávaných bodov programu osud čistiarne odpadových vôd a kanalizácie. Na chod samotnej čističky je potrebných podľa vyjadrení, ktoré na decembrovom zasadnutí odzneli, cca 70. 000,- € ročne. Od obyvateľov sa vyzbiera iba časť, konkrétne v roku 2010 získala obec približne 16.000,- €. Podľa vedenia obce je najvýhodnejším riešením  odovzdanie jej správy do rúk Východoslovenských vodární.Tie ju dajú do poriadku, tak aby zodpovedala normám, pravdepodobne investujú do vybavenia, vytvoria rezervný fond.  Keďže sú však akciovou spoločnosťou, nebudú za  m3 „odkanalizovanej“ odpadovej vody fakturovať nižšiu cenu, ako v iných obciach.

Tá bude namiesto terajších 0,45 € za m3 činiť 0,996 €. Na obranu obce treba uviesť,  že by bola nútená tento poplatok zvýšiť, aby aspoň  pokryla náklady. Podľa niektorých odporcov odovzdania správy majetku obce do cudzích rúk je dokonca možné vytvárať zisk. Obci sa to prieči, keďže nemôže vytvárať zisk  bez toho aby následne  odvádzala daň.

Obecný úrad zverejnil v predposledný deň minulého roka zoznam dlžníkov  na miestnych daniach a poplatkoch. Zoznam tých, ktorí dlžia na vodnom a stočnom, vtedy zverejnený nebol, až začiatkom februára 2012, aj keď zhotovený bol  súbežne s prvým.  Podľa vyjadrenia z obecného úradu k tomu došlo preto, lebo „oba zoznamy boli vyhotovené rôznymi osobami „.

Ďalší zoznam, ktorý sa zhotovil, bol predložený poslancom na februárovom zasadnutí. Obsahuje mená 417tich majiteľov „domácností pripojených na kanalizáciu“. Keďže však obsahuje aj mená takých občanov, ktorí domácnosti napojené na kanalizačnú sieť nemajú, aj napriek tomu zákon (440/2004) dodržiavajú a zmluvu s obcou uzavreli a vyrubené poplatky platia, zoznam by sa mohol považovať skôr za menoslov občanov, ktorí uzavreli zmluvu o odvode a likvidácii splaškov.

Zaujímavý je aj ich počet – 417  z 887 domácnosti. Na kanalizáciu podľa všetkého nie je napojená už len ulica Pokroková, aj to len jej časť za základnou školou. Pritom existujú aj domácnosti, ktoré napojené sú ale zmluvu uzavretú nemajú, ani  poplatky nehradia. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí odpadovú vodu vypúšťajú, kam uznajú za vhodné a o uzavretie zmluvy ani o úhradu poplatkov s ňou súvisiacich záujem neprejavili.

Zdalo by sa, že poriadok by mohol nastať. Obecný rozhlas totiž  vyzýval „obyvateľov tých ulíc, kde je kanalizácia, a ktorí doteraz nemajú uzavretú zmluvu s obcou“, aby sa vo vo vlastnom záujme dostavili na obecný úrad do kancelárie na poschodí.  Konečným termínom mal byť  16. marec, po ňom malo vedenie obce pristúpiť  k sankciám podľa zákona. Malo by. Pravdepodobne však bude postihnutý iba určitý počet neplatičov a zrejme to nebude tak skoro.

Čo sa týka rokovaní s manažmentom Východoslovenských vodární, tie pokračujú. Aj napriek tomu, že sa vedenie obce radí aj s právnikmi, či je možné odovzdať správu majetku získaného z cudzích zdrojov.

K celej záležitosti by sa malo vyjadriť vedenie VVS, na ktoré sme sa s požiadavkou o stretnutie obrátili. Naproti tomu, keď sme žiadali pracovníka čističky o vysvetlenie technologických postupov, technického stavu a odborného názoru, sprvoti sme súhlas dostali. Neskôr bolo na akékoľvek informácie o čističke uvalené informačné embargo, toto starosta obce potvrdil aj na februárovom zasadnutí, najmä z dvoch dôvodov:

– obyvateľov údajne stav čističky nezaujíma

– nie je vhodné zverejňovať a publikovať podrobnosti o tomto stave v štádiu, keď sa rokuje s budúcim partnerom.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.