Dočasné zastrešenie a vyčistenie hradu, priebežná správa

Začiatkom apríla zverejnilo Slovenské národné múzeum na svojej webovej stránke správu o dianí na hrade Krásna Hôrka, mesiac po požiari.

Ako v správe uvádzajú,  prvé dni po požiari si vyžadovali zabezpečenie prístupu k jednotlivým častiam hradu, a to odstraňovaním zvyškov zhorených trámov a sutín z nádvorí a pavlačových chodieb. Evakuácia zbierkových predmetov bola systematická, začala sa ich inventarizáciou, balením a priebežným prevozom z Rákócziho traktu stredného hradu, pokračovala Františkiným múzeom, priestormi dolného hradu, depozitárov a kaplnky. Prostredníctvom archeológov Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a neskôr i vlastnými odbornými pracovníkmi múzea, sa pristúpilo k vyhľadávaniu poškodených zbierkových predmetov v renesančnej prístavbe, gotickom paláci a arkádovej izbe, kde hrúbka sutiny dosahovala miestami 10 až 15 cm.

Vysoko špecializovanou prácou archeológov bolo začisťovanie fragmentov zvonov, z ktorých jeden ostal čiastočne vtavený do klenby kaplnky. Súčasťou špecializovaných prác bol aj odber vzoriek z požiarom zničených trámov a kovaní z rôznych častí hradu, určených na dendrochronologický výskum.

Ďalej sa uvádzajú vykonané  postupy a opravy:  v  súčasnosti sa pracuje na obnove elektroprípojky a bleskozvodov, riešia sa administratívne záležitosti, týkajúce sa odstránenia zhorených častí porastu v blízkosti hradných múrov. Projektanti ukončujú satelitné zameriavanie pamiatky. V nadchádzajúcom období budú stavebné práce zamerané na zabezpečenie uvoľnenej rímsy hradnej kaplnky, vyhotovenie podpery poškodenej klenby v kongregačnej sieni stredného hradu a zabezpečení korún obvodových múrov pred uložením strešnej konštrukcie.

V závere správy sa píše, že ďalšia odborná činnosť bude spočívať v revízii zbierkových predmetov na všetkých miestach ich dočasného umiestnenia, ďalej v priebežnom prevoze poškodených zbierok, prevažne zbraní do konzervátorských dielní v Betliari, kde budú identifikované a pripravované na konzervovanie a reštaurovanie.

Čo sa týka dočasného prekrytia hradu, objednané práce boli ukončené 20. marca 2012 a zahŕňali tzv. dolný hrad, kaplnku, Františkino múzeum, barokovú kaplnku a Rákócziho trakt. Nezakryté ostali časti, ktoré najviac postihol požiar a to arkádová chodba, mučiareň, gotická časť hradu.

Na tlačovej besede informovali 19.marca aj zástupcovia konzorcia poisťovní o nových skutočnostiach, ktoré sa zistili počas sanačných prác a obhliadok hradu ohľadne múrov a omietok: múry bude potrebné asanovať, niekde až na úroveň 1 metra, navyše nie je jasné, či sa bude môcť použiť nový materiál alebo staršie technológie.

Preveruje sa z hľadiska poistky aj to, aký vplyv mohli mať okolité kroviny na vznik, rozsah a následky požiaru, keďže boli v prílišnej blízkosti hradných múrov a miestami dosahovali až 3 m. Poistní likvidátori preverujú aj protipožiarny náter strešnej krytiny z roku 2000, skúmajú o akú látku išlo, na akom rozsahu bol nástrek vykonaný a aký vplyv to mohlo mať v priebehu požiaru a na jeho následky.

Všetky tieto fakty môžu zvýšiť náklady na opravu tým pádom mať vplyv i na výšku poistnej sumy, ktorá bude ministerstvu kultúry v konečnom dôsledku uhradená.

Poisťovne, združené v konzorciu, môžu preplatiť škodu do výšky poistnej sumy, čo by údajne mala byť suma 11.600.000,- € pri nehnuteľnom majetku a sumu 3.000.000,- na rekonštrukciu poškodených pamiatok. Doteraz malo byť vyčerpaných 56.000,- € na dočasné prekrytie, jeho projektovú dokumentáciu a ostatné záchranné práce, súvisiace s tým, aby sa škoda nezväčšovala.

Zdroj: Silvia Lörinčíková, SNM-Múzeum Betliar, www.snm.sk, TASR

Foto: ŽpH

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.