Aj obec zriadi účet na obnovu hradu

V stredu 28. marca sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Rokovanie  začalo o 17:30 v klube pri kultúrnom dome.

Program zasadnutia bol nasledovný:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Programový rozpočet obce na roky 2012 -2014 – schválenie

5. Žiadosť p. Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku

6. Zriadenie účtu obce na obnovu areálu hradu Krásna Hôrka a okolia

7. Rôzne

8. Správa starostu obce

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Podrobnejšie sa venujeme dvom témam, ktoré vyvolali diskusiu medzi prítomnými obyvateľmi, ktorých bolo tentokrát nemálo.

Jedným z dvoch bodov programu, ktorý prítomných zaujal bolo zriadenie účtu na obnovu areálu hradu, ktorého oficiálny názov bol nakoniec preštylizovaný  do podoby „na obnovu hradu Krásna Hôrka a okolia“.

Podľa vyjadrenia starostu obce dostáva množstvo ponúk od darcov, ktorí si želajú venované prostriedky účelovo viazať na konkrétny účel a tak sa aj napriek prvotným plánom ďalší účet nezriaďovať  predsa len rozhodlo o jeho vzniku.

Búrlivejšiu diskusiu však vyvolal predaj pozemku pod obydlím v lokalite rómskej osady medzi prítomnými občanmi, ktorí sa až z predostreného bodu programu pod číslom 5 dozvedeli o možnosti kúpy obecných pozemkov za 0,66 € za m2.  Podrobnejšie v príspevku „Pozemky v osade za 66 centov„.

Ilustračné foto v úvode:  Archív  ŽpH ( Minuloročné schvaľovanie rozpočtu, 31. januára 2011)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.