Pripomienkujte rozpočet obce

Prvý marcový deň je pre obec aj dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014. Návrh je zverejnený na webovej stránke obce.  Jeho koncepcii predchádzalo viacero stretnutí finančnej komisie.

Týmto dňom teda začala plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej má ktokoľvek z občanov právo podať pripomienku voči návrhu.  Pripomienky doručené v zákonnej lehote sa na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokujú a poslanci rozhodnú o ich osude.

Za povšimnutie možno stojí očakávaný príjem v rámci kapitálových príjmov, označený ako 233 001 – predaj pozemkov. Podľa uznesenia z februárového zasadnutia ostáva v platnosti pre tento rok  cena za m2 pozemku v rómskej osade vo výške 0,66 €.  Obyvatelia, ktorý majú svoje obydlia postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce budú vyzvaní, aby si vlastníctvo  v rámci tejto ponuky vysporiadali. Po uplynutí roka sa obec uchýli k vyčísleniu a vymáhaniu nájomného resp. k iným zákonným spôsobom riešenia. Okrem spomínaných pozemkov rómskou osadou ich  vo vlastníctve obce (pozemkov) veľa nenájdete, ale tento rok chce obec z ich predaja získať 1.000,- €.

Okrem tohto kapitálového príjmu obec očakáva príjmy z eurofondov v rámci 3 projektov, ktoré boli odobrené ministerstvom pôdohospodárstva, čo celkovo s príjmami za predaj pozemkov predstavuje sumu 1.423.586,- €.

Aj keď bol 28.februára už schválený predaj  služobného motorového vozidla a kúpa nového, v rozpočte sa ešte počíta s nákladmi na opravy a údržbu služobnej  fabie vo výške 1.800,- € a s pohonnými hmotami a olejmi vo výške 1.000,- €. Vychádzalo sa zrejme z výdavkov na rok 2011,  na pohonné hmoty, mazivá a oleje bolo použitých 1.408,94 a na opravu a údržbu 375,35 €.  Je však možné, že prostriedky na opravu budú potrebné, keďže výmenou za pôvodné obec získala auto s rokom výroby 2007.

Pôvodný návrh starostu obce zrušiť vydávanie obecných novín zrejme nenašiel odozvu, keďže  je ne  vyčlenených 2.400,- € a na odmeny ďalších 800,- pre tento rok.

Keďže podľa všetkého presiahli odmeny pracovníkov obecného úradu a pracovníkov tzv. mimopracovného pomeru sumu oveľa vyššiu, ako sa predpokladalo, v rozpočte na tento rok sú rozčlenené do dvoch položiek:  príplatky vo výške 15.000,- a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – 7.500,- € a roztrúsené do ďalších položiek  nazvaných odmeny mimopracovného pomeru – knižnica, Zbor pre občianske záležitosti, Dom smútku, vysielacie služby, Klub dôchodcov, verejné osvetlenie, zásobovanie vodou a pod.

Čerpanie rozpočtu na webovej stránke už zverejnené  je, podľa odpovede z obecného úradu zo 17. februára na webovej stránke „došlo k technickému problému, ktorý bude v najkratšom čase odstránený„.  Aké problémy vyvstali s portálom, verejnou tabuľou a ďalšími oznamovacími prostriedkami a prečo trvali viac ako 3 mesiace, neuviedli.

Okrem návrhu s predpokladanými príjmami a výdavkami je tento rok k dispozícii aj programový rozpočet obce.

Okrem pripomienok, ktoré budú doručené od obyvateľov, musí k návrhu svoje stanovisko vypracovať aj hlavný kontrolór obce. Po uplynutí lehoty na námietky a návrhy sa v posledný marcový utorok v mesiaci (termín zasadnutia stanovený uznesením) pristúpi k hlasovaniu o rozpočte.

Foto: Reprofoto ŽpH 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.