Fórum pod hradom

Na poslednom minuloročnom a prvom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol jedným z prerokovávaných bodov programu osud čistiarne odpadových vôd a kanalizácie. Na chod samotnej čističky je potrebných podľa vyjadrení, ktoré na decembrovom stretnutí poslancov odzneli, cca 70. 000,- € ročne.  Od obyvateľov sa vyzbiera iba časť, napr. v roku 2010 získala obec približne 16.000,- €.  Podľa vedenia obce je najvýhodnejším riešením odovzdanie správy do rúk Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Prvá otázka tohto fóra sa týka tohto aktuálneho návrhu, ktorý bol na decembrovom zasadnutí predostretý:

Ste za odovzdanie zvyšku vodovodnej siete, kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...

Ak sa chcete k problematike vyjadriť  resp. dozvedieť sa viac podrobností, položiť otázky,  píšte prosím do diskusie.

Pridaj komentár